British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 4 Awst 2010, 06:47 GMT 07:47 UK
Pwerdy heb drwydded

Pwerdy
Mae RWE Npower wedi buddsoddi £1 biliwn yn y fenter

Iolo ap Dafydd
Gohebydd Amgylchedd BBC Cymru

Yn ôl Asiantaeth yr Amgylchedd, mae'n "anarferol" adeiladu pwerdy heb yn gyntaf sicrhau trwydded amgylcheddol er mwyn rhedeg y safle ar ôl ei gwblhau.

Dywedodd cwmni ynni RWE Npower, sy'n buddsoddi £1 biliwn ym mhwerdy nwy Penfro, eu bod wedi rhoi cais am drwydded ddiwedd Ebrill ac na ellid fod wedi gwneud hynny'n gynt.

Cyn dechrau adeiladu ym mis Mai 2009 roedd RWE wedi cael cefnogaeth Adran Ynni a Newid Hinsawdd Llywodraeth Prydain, sicrhau caniatâd cynllunio ac wedi cael trwydded tynnu dŵr o aber Afon Cleddau.

Dywedodd yr asiantaeth eu bod wedi rhybuddio RWE y dylen nhw gael Trwydded Amgylcheddol cyn dechrau adeiladu'r pwerdy newydd.

'Anghyffredin'

Yn ôl eu llefarydd, Siân Howell: "Mae'n anghyffredin ar y naw eu bod nhw wedi dechrau adeiladu.

"Rydyn ni'n edrych ar y manylion - ond mae'n anghyffredin eu bod nhw wedi dechrau adeiladu ac rydyn ni wedi dweud wrthyn nhw eu bod nhw'n gwneud hynny ar eu risg eu hunain."

Mae RWE wedi gwrthod yr honiad eu bod nhw wedi brysio'r gwaith, gyda chefnogaeth Llywodraeth Prydain, er mwyn diogelu'r ynni sy'n cael ei gynhyrchu yn y 10 mlynedd nesa.

Dywedodd Jennifer Crawford o'r cwmni: "Fe wnaeth y Gweinidog Ynni roi caniatâd yn Chwefror 2009 ar ôl proses drwyadl.

"Yn gynharach eleni, fe wnaethon ni gais i Asiantaeth yr Amgylchedd am drwydded i weithredu ac, fel sy'n gyffredin yn y pedair gwlad, rydyn ni'n gwneud hynny'n gyfochrog â'r gwaith adeiladu am fod yr asiantaeth angen gwybodaeth mor fanwl am y pwerdy."

Mae cwmni RWE yn gobeithio cynhyrchu ynni ar y safle mewn 18 mis.

Fe fydd y pwerdy ger ardal gadwraeth forol arbennig.

Eisoes mae Cyngor Cefn Gwlad Cymru wedi lleisio pryder nad oes asesiad priodol o ollwng dŵr cynnes o'r pwerdy i Afon Cleddau.

Newid

Dywedodd Asiantaeth yr Amgylchedd fod cwmni Prenergy a'r pwerdy biomas ym Mhort Talbot yn "enghraifft dda". Yno fe gafwyd pob caniatâd a thrwydded cyn dechrau adeiladu.

Mae Cyfeillion y Ddaear wedi dweud wrth Gomisiwn Ewrop ym Mrwsel y byddai dŵr cynnes o'r pwerdy nwy yn newid ardal gadwraeth forol Afon Cleddau.

Yn ôl y mudiad, fe allai haen o ddŵr hyd at wyth gradd yn gynhesach achosi newidiadau sylfaenol mewn ardal sydd i fod i gael ei gwarchod o dan reolau Ewropeaidd.

Yn ôl dogfen y mudiad sydd wedi ei hanfon i Frwsel: "Ryden ni'n bryderus am faint o amddiffyn yr amgylchedd o dan gyfarwyddeb cynefinoedd sy'n cael ei roi i ardal gadwraeth forol arbennig Sir Benfro gan awdurdodau Prydain."

Fe allai'r asiantaeth wrthod rhoi Trwydded Amgylchedd y gwanwyn nesaf pan fydd yr holl waith astudio ac asesu, mae'n debyg, yn dod i ben.

Ond penderfyniad dewr fyddai atal i bwerdy £1 biliwn weithredu gan gwmni ynni rhyngwladol fel RWE Npower o achos anghytuno am amseru trwydded amgylcheddol neu hyd yn oed sgil-effeithiau y pwerdy.Chwiliwch yn Gymraeg


HEFYD
Pwerdy newydd: 2,000 o swyddi?
05 Chwef 09 |  Newyddion
£400 miliwn: Creu ynni o wastraff
29 Ion 09 |  Newyddion
Atomfeydd: Meini prawf
27 Ion 09 |  Newyddion
Morglawdd: Gam yn nes?
26 Ion 09 |  Newyddion
Fydd deddf newydd yn drobwynt?
24 Rhag 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific