British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 3 Awst 2010, 13:11 GMT 14:11 UK
Leah Owen yn derbyn clod am ei chefnogaeth

Rhys Llwyd, Elysteg Llwyd, Eifion Lloyd Jones, Leah Owen a'i mam Bet Owen, Ynyr Llwyd ac Angharad Llwyd
Leah Owen gyda'i theulu

Merch, Gwraig, Mam, Nain, Cantores, Hyfforddwraig ac Athrawes, rhai o'r geiriau i ddisgrifio enillydd Medal Syr T H Parry-Williams eleni.

Un o Fôn yn wreiddiol yw Leah Lloyd Jones, neu Leah Owen, sydd erbyn hyn yn byw ym Mhrion, Dinbych.

Mae ei henw yn gyfarwydd ym myd cerdd dant ac ar hyd y blynyddoedd mae hi wedi hyfforddi unigolion a phartïon amrywiol.

Cafodd ymroddiad Leah ei ddisgrifio fel un arbennig i'r gwyliau cenedlaethol.

Yn briod ag Eifion Lloyd Jones, mae Leah yn fam i bedwar o blant, Angharad, Elysteg, Ynyr a Rhys ac yn nain i Gwenno.

Roedd ei gwr a'r plant yn cymryd rhan yn y seremoni i'w anrhydeddu ar lwyfan y Pafiliwn ddydd Mawrth.

Cefnogaeth

Yno hefyd yr oedd ei mam, Bet Owen, sydd newydd ddathlu ei phen-blwydd yn 90 oed.

Dywedodd bod y seremoni wedi bod yn dipyn o "roler coaster".

"Ges i fraw wedi gweld Parti'r Ynys wedi dod at ei gilydd eto i ganu ar y llwyfan a'r hen ffrind coleg Ann Hopkins yn cyfeilio - o'n i mor falch o hynny," meddai wedi'r seremoni.

Leah Owen gyda'i wyres Gwenno
Gwenno wedi gwirioni gyda medal Nain

Dywedodd ei bod wedi eu dysgu nhw ddiwedd y 1960au a dechrau'r 1970au cynnar fel unigolion ac wedyn dod a nhw at ei gilydd i greu parti a chrwydro'r eisteddfodau lleol a chenedlaethol.

Dywedodd hefyd bod ei gŵr, Eifion Lloyd Jones, wedi bod yn gefnogol iawn iddi.

"Dwi'n rhoi gwersi canu mor aml, bob nos, ac mae o'n amyneddgar iawn ac yn gwneud ei swper ei hun yn gyson!

"Roedd yn braf cael cwmni'r plant ar y llwyfan a'r wyres fach Gwenno yn y gynulleidfa.

"Dwi'n pwysleisio dwi ddim yn gwneud y math yma o beth er mwyn ennill medal o bell ffordd, ddaru hynny erioed groesi fy meddwl ond dwi'n mwynhau.... fydd y golygon yn troi at yr ŵyl gerdd dant wedi'r eisteddfod, yna Eisteddfod yr Urdd ac ymlaen....

"Wrth dderbyn y fedal, dwi'n cofio'r bobl roddodd gefnogaeth i mi, ac yn rhannu'r fedal heddiw efo pobl fel y Parch Dewi Jones a Meira Jones, fu'n fy hyfforddi pan o'n i'n ifanc.

"Roedd mam a dad yn dda iawn efo fi, yn mynd a fi i wersi canu a phiano....wir ar geiniogau prin....dwi'n ddiolchgar iawn ac yn rhannu'r fedal gyda phobl fel yna."

Dywedodd yr Eisteddfod fod ei chyfraniad i fywyd diwylliannol, ieithyddol a chymunedol ei hardal yn amhrisiadwy.

"Yn gonglfaen i'r Pethe yn lleol ers blynyddoedd lawer, mae brwdfrydedd ac ymroddiad Leah yn crisialu amcanion sefydlu Cronfa Goffa Syr T H Parry Williams."

Caiff y Fedal ei chyflwyno yn flynyddol i unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad gwirfoddol arbennig yn eu hardal leol gyda phwyslais ar weithio gyda phobl ifanc.
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific