British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 30 Gorffennaf 2010, 13:46 GMT 14:46 UK
Cyn-brif weithredwr yn dweud bod angen gwybod mwy

Huw Jones
Huw Jones: Sianel wedi ei sefydlu i gyflawni swyddogaeth unigryw o ran y Gymraeg

Mae cyn-brif weithredwr S4C, Huw Jones, wedi dweud fod gan y cyhoedd hawl i wybod mwy am ymadawiad prif weithredwr S4C, Iona Jones.

Dywedodd Cadeirydd Pwyllgor Materion Cymreig San Steffan, David Davies, hefyd bod rhaid cael eglurhad.

Ac mae Cynghrair y Trethdalwyr hefyd yn dweud bod dyletswydd ar y sianel i fod yn fwy agored.

Daeth cyhoeddiad nos Fercher bod Iona Jones wedi gadael y sianel.

Mae S4C wedi penderfynu gwrthod gwneud sylw pellach am ymadawiad Ms Jones a fu wrth y llyw ers 2005.

Dywedodd Huw Jones nad yw'n gwybod beth yn union sydd wedi digwydd, ond fel aelod cyffredin o'r cyhoedd ei fod yn dyfalu.

"Efallai dyna'r broblem, gan nad oes 'na ddatganiad clir wedi ei wneud," meddai.

"Dwi'n meddwl fod gan y cyhoedd hawl i gael gwybod gan fod y sianel yn gorff sy'n derbyn arian cyhoeddus ac wedi ei sefydlu i gyflawni swyddogaeth unigryw o ran y Gymraeg a bod ei drefniadau mewnol a goruchwylio yn faterion o ddiddordeb cyhoeddus.

"Gan mai'r awgrym sy'n dod drwy'r datganiadau mai rhywbeth i'w wneud â rheolaeth a dulliau rheoli sydd wrth wraidd yr ymadawiad sydyn, fe ddylen ni gael gwybod be ydi'r materion mawr pwysig sy'n cael eu trafod."

Eglurodd bod angen eglurdeb am rôl Awdurdod S4C ar un llaw a rôl y prif weithredwr a'r bwrdd rheoli ar y llall.

Penodi

"Yn fy marn i, mae'r awdurdod yna i gynrychioli'r pobl Cymru ac i oruchwylio'r cyfeiriad cyffredinol ac i wneud yn siŵr bod yr arian yn cael ei wario....

"Yr hyn sydd ei angen nawr yw beth yw'r bwriad ynglŷn â phenodi gan dderbyn bod rhywbeth fel yma i ddigwydd dros dro.

"Ond i fod yn ymwybodol bod rhaid cael prif weithredwr yna i arwain y tîm i wneud penderfyniadau o ddydd i ddydd

Iona Jones
Bu Iona Jones wrth y llyw ers 2005

"Mae angen i'r prif weithredwr ddod o gefndir darlledu ac os nad oes 'na brif weithredwr yna mewn gwirionedd be fydd yn digwydd ydi y bydd y cadeirydd yn gweithredu fel prif weithredwr ac nid dyna ydi'r bwriad."

Daw sylwadau David Davies, AC Mynwy, wrth i nifer o wleidyddion eraill hefyd alw am eglurhad.

"Mae hawl ganddo ni i wybod gan fod S4C yn debryn tua £100 miliwn o arian cyhoeddus bob blwyddyn," meddai Mr Davies.

"Mae hawl gan y cyhoedd i wybod be maen nhw'n ei wneud gyda'r arian.

"Mae'n amlwg fod y tîm rheoli yn parhau.

"Mae S4C yn cynnig gwasanaeth pwysig i bawb yng Nghymru, nid yn unig y Cymry Cymraeg."

Dadl y gynghrair yw bod gan bobl Cymru hawl i wybod beth ddigwyddodd gan fod y Sianel yn derbyn arian cyhoeddus.HEFYD
S4C: Pedwar wrth y llyw
29 Gorff 10 |  Newyddion
S4C: Galw am ymchwiliad
29 Gorff 10 |  Newyddion
Prif Weithredwr wedi gadael S4C
28 Gorff 10 |  Newyddion
S4C i wynebu toriadau?
23 Gorff 10 |  Newyddion
S4C: £2m yn llai
24 Mai 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific