British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 28 Gorffennaf 2010, 19:28 GMT 20:28 UK
Prif Weithredwr wedi gadael S4C

Iona Jones
Y fenyw gyntaf i'w phenodi'n brif weithredwr oedd y pedwerydd yn hanes y sianel

Mae Prif Weithredwr S4C, Iona Jones, wedi gadael ei swydd.

Daeth datganiad gan y sianel nos Fercher yn dweud ei bod wedi gadael yn dilyn cyfarfod o Awdurdod S4C.

Does dim rheswm wedi'i roi am ei hymadawiad.

Mewn datganiad, dywedodd S4C: "Dymuna Aelodau Awdurdod S4C ddiolch i Iona Jones am ei gwasanaeth i'r Sianel.

"Ni fydd unrhyw sylw pellach", medd y datganiad.

Y fenyw gyntaf

Fe'i penodwyd yn brif weithredwr y sianel yn 2005, pan olynodd Huw Jones a fu bron 12 mlynedd yn y swydd.

Y fenyw gyntaf i'w phenodi'n brif weithredwr oedd y pedwerydd yn hanes y sianel a sefydlwyd ym 1982.

Yn ôl adroddiad blynyddol y sianel roedd ei henillion y llynedd yn £161,000.

Mae'n 46 oed a ganed hi yn Hwlffordd, Sir Benfro, ac fe'i magwyd yn Llanbedr Pont Steffan cyn symud gyda'i theulu i Gaerdydd yn chwech oed.

Mynychodd Ysgol Gymraeg Bryntaf ac Ysgol Gyfun Llanhari cyn astudio Hanes Economaidd a Chymdeithasol ym Mhrifysgol Caerwysg.

Cwblhaodd Ddiploma Ôl-raddedig mewn Newyddiaduraeth yng Nghanolfan Newyddiaduraeth Prifysgol Caerdydd.

Dechreuodd ei gyrfa ym myd darlledu fel newyddiadurwr gyda BBC Cymru cyn dod yn olygydd Taro Naw a Newyddion.

Ymunodd ag S4C yn gyntaf ym 1995 fel Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol.

Symudodd i ITV Wales yn 2000 lle cynrychiolodd holl gwmnïau rhanbarthol Carlton ledled y DG mewn perthynas â'r Ddeddf Ddarlledu a materion strategol eraill.

Dychwelodd i S4C ym Medi 2003 fel Cyfarwyddwr Rhaglenni, gan ailstrwythuro'r Adran Rhaglenni a dyfeisio a rhoi ar waith strategaeth rhaglenni.

'Toriadau o bron i 25%'

Yr wythnos diwethaf roedd 'na adroddiadau bod Llywodraeth Prydain yn bwriadu gwneud toriadau o bron i 25% i gyllideb S4C dros y pedair blynedd nesaf.

Yn ôl gwefan Media Guardian fe fydd yr Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon yn gwneud toriadau o 6% o'r gyllideb, sydd tua £100 miliwn, bob blwyddyn o 2011.HEFYD
S4C i wynebu toriadau?
23 Gorff 10 |  Newyddion
S4C: £2m yn llai
24 Mai 10 |  Newyddion
S4C i lansio sianel newydd
29 Maw 10 |  Newyddion
S4C: 'Her ariannol fwyaf'
25 Meh 09 |  Newyddion
S4C: Gorfod arbed £3m
23 Ebr 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific