British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 28 Gorffennaf 2010, 14:27 GMT 15:27 UK
Awdurdod Heddlu yn trafod toriadau

Heddlu sydd newydd eu recriwtio
Mae Heddlu'r Gogledd wedi atal recriwtio am y tro

Bu Awdurdod Heddlu'r Gogledd yn trafod cynlluniau i gyflogi 250 yn llai o blismyn yn y rhanbarth, yn ystod y pedair blynedd nesaf.

Mae'r llu yn wynebu toriadau posib o dros £30 miliwn.

Ond fe fydd hi'n rhai misoedd cyn y bydd Heddlu'r Gogledd yn gwybod yn union faint o arbedion y bydd disgwyl iddyn nhw wneud.

Clywodd Awdurdod Heddlu'r Gogledd yn eu cyfarfod dydd Mercher fod y llu eisoes wedi arbed £1.1m o'u cyllideb eleni, gan rewi cynlluniau gwariant cyfalaf a recriwtio staff newydd.

Effaith sylweddol

Mae'r awdurdod yn disgwyl y bydd yr union ffigyrau'n cael eu cyhoeddi yn yr hydref, ond dywedodd y cadeirydd Alun Lewis ei bod yn glir y byddai targedau'r llywodraeth yn cael effaith sylweddol ar swyddi.

Ond ychwanegodd fod gan Heddlu'r Gogledd record ymhlith y gorau am wneud arbedion.

Lleihau nifer y gweithwyr oedd un o'r argymhellion arbed arian aeth gerbron aelodau'r Awdurdod.

Mae'r prif gwnsabl Mark Polin wedi dweud y bydd yn gwneud popeth o fewn ei allu i amddiffyn gwasanaethau hanfodol.

Ond mae o hefyd wedi dweud na allai "ddiystyru lleihad yn nifer y plismyn ar ddyletswydd yn yr hinsawdd economaidd bresennol."

Etholedig

Ar hyn o bryd mae gan y llu 1,574 o blismyn a 1,039 o staff cefnogol, gan gynnwys plismyn cymunedol atodol.

Eisoes mae Heddlu'r Gogledd wedi dweud na fydd mwy o blismyn yn cael eu recriwtio yn ystod y flwyddyn ariannol hon.

Roedd rhaid i'rr Awdurdod ystyried y posibilrwydd o arbed rhwng 17% a 25% o'u cyllideb.

Gallai hynny olygu colli rhwng 316 a 484 o staff cefnogol.

Bu'r awdurdod hefyd yn trafod cynllun y llywodraeth i greu pennaeth heddlu etholedig.

Roedd rhai aelodau yn anghytuno gyda safiad Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru o wrthwynebu'r polisi yn llwyr.

Yr awgrym gerbron Awdurdod Heddlu'r Gogledd oedd ceisio canfod gwelliannau a man newidiadau i syniadau llywodraeth San Steffan.HEFYD
Heddlu: Rhybudd am doriadau
20 Gorff 10 |  Newyddion
£6.4m yn llai i gyllid heddlu
28 Mai 10 |  Newyddion
'Gwariwch ar staff nid ceffylau'
08 Rhag 06 |  Newyddion
Heddlu: Yr esgid yn gwasgu
17 Gorff 10 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific