British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 3 Awst 2010, 05:57 GMT 06:57 UK
Adfer 'Cadeirlan' anghydffurfiaeth

Organ y Tabyrnacl
Bydd y gwaith o symud yr organ yn costio tua £9,000

Bydd y gwaith yn dechrau'r wythnos hon i asesu'r gost o drwsio tŵr un o gapeli enwoca Cymru.

Cafodd Capel y Tabernacl, Treforys ei agor yn 1872 ac mae'n cael ei adnabod gan lawer fel cadeirlan Anghydffurfiaeth Gymreig.

Twr y Tabernacl
Mae angen gwaith diogelwch brys ar y twr

Eisoes mae'r Capel wedi derbyn nawdd o £100,000 gan Lywodraeth y Cynulliad tuag at yr holl waith atgyweirio a allai gostio tua £300,000.

"Ni'n disgwyl y bydd yr adeiladwyr yn cyrraedd yr wythnos hon er mwyn asesu'r difrod a'r gost o atgyweirio'r tŵr," meddai David Gwyn John, un o'r diaconiaid.

Dywedodd fod pensaer wedi amcangyfrif y bydd y tŵr yn unig yn costio £30,000 ond na fydd modd gwybod yn iawn tan fod yr adeiladwyr wedi gwneud asesiad llawn.

Mae'r capel hefyd wedi gwneud cais i'r loteri er mwyn gwneud y gwaith cynnal a chadw ar yr adeilad rhestredig gradd un.

"Mae angen atgyweirio wal gefn y capel, y wal sy tu cefn i'r organ," ychwanegodd Mr John.

"Ry ni'n disgwyl i'r gwaith yna gael ei wneud y flwyddyn nesa, ond mae'n rhaid dechrau ar unwaith gyda'r tŵr oherwydd pryder iechyd a diogelwch."

Dywedodd y bydd yn rhaid tynnu'r organ er mwyn atgyweirio'r wal.

Tabernacl,  Treforys
Mae'r capel yn cael ei adnabod fel cadeirlan Anghydffurfiaeth

"Bydd y gwaith o symud yr organ a'i rhoi yn ôl yn ei lle yn costio tua £9,000."

Mae swyddogion y capel yn gobeithio mai hwn fydd y gwariant mawr olaf fydd ei angen am beth amser ar yr adeilad trawiadol.

Cyngherddau mawr

"Mae'n costio £8,000 y flwyddyn ar gyfer yswiriant yn unig, mae e'n arian mawr i gasglu a dim wedyn i'w weld amdano," meddai Mr John.

Dywedodd fod gan y capel aelodaeth o tua 145 gyda chynulleidfa wythnosol rhwng 50 a 70.

"Mae'n dipyn o faich i nifer cymharol fechan o bobl."

Yn ogystal â bod yn addoldy mae'r Tabrnacl yn ganolfan ar gyfer cyngherddau mawr.

Mae'r lle yn dal rhwng 1000 a 1200 yn gyfforddus.

Gobaith y capel yw y bydd y gwaith atgyweirio wedi ei gwblhau erbyn Ebrill 2011.HEFYD
Canmlwyddiant Capel Hebron 2010
23 Gorff 10 |  Crefydd a Moeseg
£200,000 ar gyfer adeiladau
07 Ebr 10 |  Newyddion
Capel: Gobaith perchnogion
05 Maw 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific