British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 23 Gorffennaf 2010, 15:06 GMT 16:06 UK
S4C i wynebu toriadau yn ei chyllideb?

logo S4C
Mae'r sianel yn wynebu toriadau dros y blynyddoedd nesaf

Mae 'na adroddiadau bod Llywodraeth Prydain yn bwriadu gwneud toriadau o bron i 25% i gyllideb S4C dros y pedair blynedd nesaf.

Yn ôl gwefan Media Guardian fe fydd yr Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon yn gwneud toriadau o 6% o'r gyllideb, sydd tua £100 miliwn, bob blwyddyn o 2011.

Mae S4C wedi cytuno i dderbyn toriad o £2 miliwn yn ei chyllideb ar gyfer eleni wrth i'r Adran geisio gwneud arbedion o £88 miliwn fel rhan o doriadau'r llywodraeth.

Mae'r Llywodraeth yn dweud eu bod nhw'n gwrthod ymateb i unrhyw ddyfalu.

Yn ôl Cadeirydd Awdurdod S4C dydyn nhw "ddim yn ymwybodol o unrhyw gynlluniau penodol" yn ymwneud â'r arian sy'n cael ei roi i'r sianel gan Lywodraeth Prydain.

'Gweithredu'n effeithiol'

"Yn yr un modd â chyrff eraill a ariannir yn gyhoeddus, rydym yn gwybod beth yw'r targedau cyffredinol o dan ystyriaeth gan y Llywodraeth, ond nid yw'r Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon wedi datgelu beth yw ei bwriad o safbwynt ariannu S4C yn y dyfodol," meddai John Walter Jones.

"Yn y cyfamser mae S4C wedi rhoi ar waith newidiadau arwyddocaol dros y 18 mis diwethaf er mwyn sicrhau bod y sianel yn gweithredu'n effeithlon yng nghyd-destun yr hinsawdd economaidd heriol.

Er mai dim ond sibrydion ydi'r rhain, petai rhaid gwneud y toriadau, yna bydd rhaid i S4C sicrhau nad ydi ansawdd a safon rhaglenni yn diodde
Eleanor Burnham, llefarydd treftadaeth Democratiaiad Rhyddfrydol Cymru

"Mae Awdurdod S4C wedi gofyn i'r Prif Weithredwr a'i thîm rheoli asesu goblygiadau unrhyw doriadau i'r cyllid gan y Llywodraeth, gan gynnwys yr effaith ar wasanaethau cyhoeddus y sianel ac unrhyw newidiadau posibl a allai effeithio ar gynnwys ac ar ddarparwyr gwasanaeth yn y sector annibynnol."

Dywedodd llefarydd ar ran yr adran diwylliant y byddai angen newid y ddeddf petai'r drefn o ariannu S4C yn newid.

Ond does 'na ddim sicrwydd y byddai hynny yn digwydd.

Dywedodd Gweinidog Treftadaeth Cymru Alun Ffred Jones y byddai yn bryder mawr pe bai cyllid S4C yn cael ei thorri ymhellach.

"Mae Llywodraeth y Cynulliad yn credu ei bod yn bwysig fod gwylwyr yn cael rhaglenni o safon yn Gymraeg a Saesneg.

"Mae S4C wedi bod wrthi am bron i 30 o flynyddoedd ac mae wedi chwarae rhan bwsig yn hybu a gwarchod yr iaith, drwy ei throsglwyddo i dai bobl yn ddyddiol.

"Hefyd mae'r sianel wedi rhoi hwb bwysig i dwf cwmniau teledu annibynnol yng Nghymru.

"Mae'r sector yma yn bwysig i'r economi ac mae wedi ehangu sgiliau pobl."

Mae lefel y grant y mae S4C yn ei dderbyn yn cael ei gyhoeddi ym mis Tachwedd ac o dan y drefn a gyhoeddwyd yn 1996 mae'n cael ei gysylltu gyda chwyddiant.

Toriadau pellgyrhaeddol

Yn ôl Media Guardian, derbyniodd y sianel grant o £101,647 miliwn yn 2010 ac mae'n derbyn rhaglenni gan y BBC fel rhaglenni newyddion, materion cyfoes a Pobol y Cwm sy'n werth £25 miliwn ac yn deillio o'r drwydded deledu.

Tua £3 miliwn y flwyddyn y gall y sianel ei dderbyn drwy hysbysebion.

Os yw'r adroddiadau hyn yn wir....mi fydd yn ergyd nid yn unig i'r iaith Gymraeg....ond fe allai danseilio'r diwydiant darlledu yng Nghymru yn ddirfawr
Helen Mary Jones, AC

Mae'r pleidiau gwleidyddol yng Nghymru wedi bod yn ymateb.

Dywedodd Peter Hain, llefarydd y Blaid Lafur ar Gymru, y byddai'r toriadau yn "ergyd uniongyrchol gan y Ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol ar Gymru".

"Bydd toriad o 25% yn niweidio'r union fusnesau sy'n rhan o'r diwydiant creadigol sydd mor bwysig ar gyfer yr economi digidol yng Nghymru.

"Mae angen buddsoddiad er mwyn cefnogi swyddi technoleg newydd nid toriadau.

"Fe fydd effaith y toriadau yn bellgyrhaeddol."

Mae dirprwy arweinydd Plaid Cymru yn y Cynulliad, Helen Mary Jones, wedi disgrifio'r adroddiadau fel 'sioc'.

Fe wnaeth ychwanegu y byddai'r fath doriadau yn "peryglu rhaglenni Cymraeg a diwydiant darlledu Cymru".

'Camarwain'

"Bydd yr adroddiadau yn sioc i lawer o bobl, ac maen nhw'n awgrymu bod gan y llywodraeth yn San Steffan agenda glir i chwalu cyllideb S4C.

"Os yw'r adroddiadau hyn yn wir, mi fydd yn ergyd nid yn unig i'r iaith Gymraeg a'r rheini ohonom ni sy'n gwylio rhaglenni S4C, ond fe allai danseilio'r diwydiant darlledu yng Nghymru yn ddirfawr.

"Mae S4C yn chwaraewr pwysig wrth gomisiynu rhaglenni drwy Gymru ac fe allai'r cyhoeddiad olygu anawsterau pellach i gwmnïau sy'n cystadlu yn y farchnad honno.

"Yn ystod ymgyrch yr etholiad cyffredinol, fe addawodd ffigyrau Ceidwadol amlwg yng Nghymru y byddai S4C yn ddiogel o dan lywodraeth Dorïaidd.

"Mae'n ymddangos nawr nad oedd y datganiadau hynny yn wir, a bydd pobl yn iawn i deimlo eu bod nhw wedi cael eu camarwain."

Ond dywedodd llefarydd treftadaeth Democratiaiad Rhyddfrydol Cymru, Eleanor Burnham, bod rhaid i reolwyr y sianel edrych ar gostau cyflogau.

"Er mai dim ond sibrydion ydi'r rhain, petai rhaid gwneud y toriadau, yna bydd rhaid i S4C sicrhau nad ydi ansawdd a safon rhaglenni yn diodde.

"Rhaid i S4C fod yn fwy effeithiol.....ac edrych ar doriadau cyflogau uwch reolwyr."

Doedd neb ar gael o Blaid Geidwadol Cymru i wneud sylw.HEFYD
S4C: £2m yn llai
24 Mai 10 |  Newyddion
S4C i lansio sianel newydd
29 Maw 10 |  Newyddion
S4C: 'Her ariannol fwyaf'
25 Meh 09 |  Newyddion
S4C: Gorfod arbed £3m
23 Ebr 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific