British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 23 Gorffennaf 2010, 05:50 GMT 06:50 UK
Diddymu tlodi tanwydd yw'r nod

Rheolydd gwres canolog
Y nod yw diddymu tlodi tanwydd

Mynd i'r afael â thlodi tanwydd yw nod Llywodraeth y Cynulliad wrth gyhoeddi strategaeth newydd ddydd Gwener.

Yn ogystal ag amlinellu sut i ddod â rhai o gymunedau lleiaf breintiedig Cymru allan o dlodi tanwydd, bydd y strategaeth yn anelu at dargedau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd.

Mae 'tlodi tanwydd' yn cael ei ddiffinio fel cartref sy'n gwario mwy na 10% o incwm y tŷ (gan gynnwys budd-dal tai) ar danwydd i gynhesu'r tŷ yn ddigonol.

'Adfywiad economaidd'

Wrth lansio'r strategaeth, dywedodd y Gweinidog Amgylchedd, Jane Davidson:

"Mae ein strategaeth yn gyfle nid yn unig i gynorthwyo'r rhai sy'n cael trafferth talu eu biliau ynni, ond hefyd i gefnogi adfywiad economaidd.

"Mae taclo tlodi tanwydd eisoes yn digwydd drwy ein cynllun 'arbed' sy'n gosod offer priodol i wella effeithlonrwydd tai.

"Ond mae'r strategaeth hon yn esiampl o'n hymrwymiad i ddatblygu cynaliadwy - taclo tlodi tanwydd, creu swyddi a chyfleon busnes a thaclo newid hinsawdd."

Gweinidog Yr Amgylchedd, Jane Davidson
Mae ein strategaeth yn gyfle nid yn unig i gynorthwyo'r rhai sy'n cael trafferth talu eu biliau ynni, ond hefyd i gefnogi adfywiad economaidd
Jane Davidson

Gweinidog Yr Amgylchedd

Lansiwyd y strategaeth ar stad Coed Cae yn Nant-y-glo, Blaenau Gwent, lle mae offer yn cael ei osod ar waliau allanol cartrefi preifat a chymdeithasol i'w gwneud yn fwy effeithlon.

Derbyniodd Cyngor Blaenau Gwent £2.6 miliwn gan Lywodraeth Y Cynulliad trwy gynllun 'arbed'.

Dirprwy arweinydd Cyngor Blaenau Gwent, ac aelod y cabinet dros Dai a Gwasanaethau Cymunedol yw John Mason:

"Mae'r rhaglen i arbed ynni ym Mlaenau Gwent yn hollbwysig," meddai.

"Mae tlodi tanwydd yn broblem wirioneddol i lawer o drigolion.

"Nawr mae Llywodraeth Y Cynulliad yn arwain gyda buddsoddiad mewn cymunedau'n arbed ynni yn y cymoedd, ac rydym yn dechrau gwneud gwahaniaeth go iawn yma ym Mlaenau Gwent."

Y tri prif amcan i'r strategaeth yw:-

  • Cymdeithasol - i leihau effaith tlodi tanwydd ar gartrefi yng Nghymru, a chyn belled ag sy'n ymarferol bosib diddymu tlodi tanwydd yn gyfan gwbwl
  • Economaidd - creu swyddi gwyrdd a chyfleon busnes i bobl Cymru
  • Amgylcheddol - lleihau allyriadau tŷ gwydr yn y sector domestig gan gyfrannu at dargedau Llywodraeth Y Cynulliad i leihau nwyon tŷ gwydr o 3% y flwyddyn yn y materion sydd wedi'u datganoli.

Bydd Llywodraeth Y Cynulliad hefyd yn ceisio gwneud y gorau o unrhyw arian o lywodraeth y DU sydd ar gael i daclo tlodi tanwydd a mynd i'r afael ag allyriadau tŷ gwydr.

Maen nhw'n annog sefydliadau yng Nghymru i weithio gyda'i gilydd er mwyn denu cymaint o arian ag sy'n bosib o'r fynnonellau yma er mwyn buddsoddi mewn prosiectau Cymreig.HEFYD
Tlodi tanwydd: Rhybudd elusennau
20 Hyd 09 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific