British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 23 Gorffennaf 2010, 06:17 GMT 07:17 UK
Swn yn 'gorfodi teulu i adael eu cartref'

Chris and Janine Guest
Dywed Chris a Janine Guest bod eu bywyd yn eu cartref yn 'annioddefol'

Mae teulu o Ynys Môn yn honni bod rhaid iddyn nhw adael eu cartref yn gyson oherwydd sŵn sy'n dod o safle diwydiannol cyfagos.

Yn ôl Janine a Chris Guest mae generaduron ar fferm bysgod ger eu cartref ym Mhenmon wedi cael effaith ar eu cwsg dros y 10 mis diwethaf.

Dywedodd Cyngor Sir Ynys Môn, sydd wedi derbyn sawl cwyn, eu bod yn cadw llygad ar y sefyllfa.

Yn ôl y cwmni sy'n rheoli'r fferm, Selonda UK, maen nhw wedi gosod tawelyddion.

Ond dywedodd y cwpl eu bod "wedi cyrraedd pen eu tennyn" ac efallai y byddan nhw'n gorfod gadael eu cartref er mwyn cael tawelwch.

Monitro

Cychwynnodd y ffrae ym mis Medi pan ddechreuodd Selonda, sy'n gweithredu o fewn chwarel Gorllewin Dinmor, ddefnyddio generaduron ar y safle.

Fe wnaeth Mr a Mrs Guest a thrigolion eraill gwyno wrth y cyngor.

Mae swyddogion iechyd amgylchedd y cyngor wedi ymweld â'u cartref i fonitro'r sain a oedd yn cael ei nodi fel lefel statudol o niwsans ac fe gafodd rhybuddion sain eu cyflwyno.

Ond mae'r cwpl yn honni nad ydi hyn wedi gwella'r sefyllfa.

"Un o'r rhesymau pan wnaethon ni ddewis byw ym Mhenmon oedd ei fod yn lleoliad prydferth ac yn Ardal o Harddwch Naturiol," meddai Mrs Guest.

"Mae sŵn y generaduron wedi ein cadw yn effro yn ystod y nos ac wedi achosi tipyn o straen i'r teulu.

"Mae'n sŵn dwfn, murmur ac yn isel iawn sy'n treiddio drwy waliau'r tŷ."

Dywedodd ei fod yn rhoi pwysau ar drwm y glust.

Mae'r ddau yn gweithio ym Mangor ac wedi bod yn aros gyda theulu oherwydd y sŵn.

"Rydym yn siomedig iawn nad ydi'r cyngor wedi gwneud mwy," ychwanegodd.

Gostyngiad

Mae swyddogion amgylcheddol yn parhau i ymchwilio ar ôl derbyn cwynion dros y chwe mis diwethaf.

"Ar ôl penodi ymgynghorwyr sŵn cafodd tawelyddion eu cynllunio i ostwng lefel y sŵn i'r trigolion," meddai llefarydd.

"Rydym yn dal i gadw golwg ar y sefyllfa.

"Rydym yn gobeithio y bydd modd i ni gyrraedd ateb bodlon i bawb yn fuan iawn."

Dywedodd Philip Gatland, rheolwr gyfarwyddwr Selonda UK, eu bod yn addo monitro'r sefyllfa.

'Methu defnyddio pŵer'

Eglurodd bod y tawelyddion ychwanegol wedi cael eu gosod ar y genaduron a'u bod i'w gweld yn effeithiol.

"Rydym wedi cofnodi gostyngiad o 17 desibel," meddai.

"Y brif broblem yw ein bod yn methu defnyddio pŵer o'r prif gyflenwad oherwydd foltedd isel.

"Doedden ni ddim eisiau defnyddio'r generaduron ond roedd rhaid oherwydd y cyflenwad pŵer isel.

"Cafodd y tawelyddion eu gosod ychydig wythnosau yn ôl ac mae'r cyngor ac arbenigwr annibynnol wedi bod yn monitro'r sefyllfa.

"Rydym yn cydymdeimlo gyda'r trigolion sy'n dioddef."CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific