British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 21 Gorffennaf 2010, 06:06 GMT 07:06 UK
'Adran yn enghraifft o fethiant'

Plas Glyndŵr
Plas Glyndŵr, Caerdydd yw un o ganolfannau Llywodraeth y Cynulliad

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi ymosod ar reolaeth adran Economi a Thrafnidiaeth Llywodraeth y Cynulliad, gan alw'r rheolaeth dros yr adran yn 'enghraifft arall mewn rhestr hir o fethiannau a diffygion'.

Daw hyn ar ôl archwiliad mewnol gan Lywodraeth y Cynulliad oedd wedi canfod gwendidau rheoli sylweddol o fewn yr adran economi.

Datgelodd yr archwiliad fethiannau yn y ffordd y cafodd nifer o brosiectau pwysig eu rheoli.

Roedd 'na feirniadaeth o'r cynllun Tecniwm a sefydlwyd i hybu busnesau ar draws Cymru, y rhaglen rheoli priffyrdd a sawl prosiect arall.

Mae'r cynllun Tecniwm, a oedd unwaith yn rhan bwysig o strategaeth Llywodraeth y Cynulliad, nawr yn cael ei adolygu.

'Twyll a gweithredu'n amhriodol'

Fe wnaeth yr archwiliad sôn am 'golledion, twyll, gweithredu'n amhriodol, gwerth am arian gwael, a methiant wrth geisio cyrraedd targedau'.

Fe arweiniodd y methiannau yma i'r archwiliad godi 'pryderon sylweddol' ynglŷn â'r ffordd roedd adran economi Llywodraeth y Cynulliad yn cael ei rheoli.

Does dim rhagor o fanylion penodol ar gael am y methiannau. Fe wrthododd y Prif Weinidog Carwyn Jones gais gan BBC Cymru iddo ryddhau'r adroddiadau perthnasol.

Yn ôl Mr Jones fe fyddai rhyddhau'r dogfennau yn 'tanseilio gweithredu yn effeithiol yn y byd cyhoeddus'.

'Diffyg rheolaeth ariannol'

Dywed pennaeth adran lywodraethant Llywodraeth y Cynulliad fod yr adran sydd yn cael ei arwain gan Ieuan Wyn Jones yn methu drwy 'beidio â chael fframwaith effeithiol mewn lle er mwyn rheoli'.

Golyga hyn mai dim ond gwarant rannol y gallai wneud ynglŷn â'r trefniadau o ran rheoli risg, rheolaeth a llywodraethiant.

Yn ôl Jenny Randerson, llefarydd y Democratiaid Rhyddfrydol ar yr economi, mae hyn yn dangos 'diffyg rheolaeth ariannol' yn yr adran.

Dywedodd: 'Mae'r adroddiad yma yn un o nifer o wendidau a methiannau'r Gweinidog ac mae angen gofyn cwestiynau ynglŷn â sut mae'r adran yn cael ei rheoli.

"Dros y tair blynedd ddiwethaf, fe ddylai'r adran yma fod yn gweithredu ar ei gorau er mwyn ceisio brwydro dros Gymru yn ystod y dirwasgiad. Yn anffodus, ni ddigwyddodd hynny'.

Wrth ymateb i feirniadaeth Ms Randerson dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad: "Mae'r wybodaeth sy'n cael ei gyfeirio ato yn hen erbyn hyn.

"Ers i'r adroddiad gael ei gyhoeddi rydym wedi cryfhau a gwella'r prosesau mewnol fel cafodd ei gydnabod gan adroddiad swyddogol yn 2009/10.

"Rydym hefyd wedi cyhoeddi 'Adfywiad Economaidd|: Cyfeiriad Newydd' a fydd yn cyflwyno newidiadau radical i'r modd yr ydym yn cefnogi'r economi.

"Mae nifer o fesurau wedi eu cyflwyno er mwyn sicrhau bod yna system gref o werthuso.

O ran y rhwydwaith Tecniwm dywedodd: "Mae arolwg o'r rhwydwaith ar y gweill ac mae disgwyl iddo gael ei gwblhau yn ddiweddarach eleni."

Ac wrth ymateb i'r sylw ar Ryddid Gwybodaeth dywedodd: "Dyw'r Prif Weinidog ddim wedi gwrthod rhyddhau'r wybodaeth - yn hytrach mae o wedi penderfynu mae adran 36 Deddf Rhyddid Gwybodaeth sy'n addas i ddelio gyda'r cais a wnaed gan y BBC.

"Fe fydd penderfyniad ynglŷn â rhyddhau gwybodaeth yn cael ei wneud yn fuan."HEFYD
Colli 'hyd at 300 o swyddi'
20 Gorff 10 |  Newyddion
Economi: 'Newid strategaeth'
05 Gorff 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific