British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 20 Gorffennaf 2010, 12:46 GMT 13:46 UK
Llacio rheolau yng nghefn wlad

Cefn gwlad
Gweinidog: 'Y prif fanteision yw creu cymunedau cynaliadwy yng nghefn gwlad'

Fe fydd rheolau cynllunio yng nghefn gwlad Cymru'n cael eu llacio.

Wrth gyhoeddi'r newidiadau i'r polisi presennol, dywedodd Jane Davidson, y Gweinidog Amgylchedd, y byddai'n haws i bobl sefydlu busnesau yng nghefn gwlad.

Mae'r newid yn golygu bod canllawiau cynllunio TAN 6 yn cael eu diwygio.

Eisoes mae Cymdeithas yr Iaith a Mudiad y Ffermwyr Ifanc wedi croesawu'r cyhoeddiad oedd ar faes y Sioe Fawr yn Llanelwedd.

Ers blynyddoedd mae wedi bod yn anodd i bobl leol gael cartrefi fforddiadwy a swyddi.

Hwb

Ond bwriad diwygio Canllaw TAN 6 yw rhoi hwb i'r economi wledig a sicrhau tai a swyddi.

"Y prif fanteision yw creu cymunedau cynaliadwy yng nghefn gwlad," meddai'r gweinidog.

"Ar hyn o bryd mae problemau swyddi a thai.

"Dwi'n gobeithio y bydd y polisi cynllunio yn helpu codi mwy o dai fforddiadwy a chreu swyddi cynaliadwy fydd yn helpu cael gwared ar unrhyw rwystrau."

'Atal'

Yr awdurdodau lleol fydd yn gweithredu'r newidiadau.

Dywedodd y Dr Hywel Griffiths o Gymdeithas yr Iaith: "Ers blynyddoedd mae'r system gynllunio gymhleth wedi atal pobl ifanc rhag adeiladu tai ar dir teuluol ac wedi eu gorfodi i adael eu cymunedau.

"Mewn cymunedau lle mae pris y farchnad yn gwbl anghymesur â chyflogau lleol bydd hyn yn un ffordd o alluogi pobl ifanc i fyw ac i weithio yn eu cymunedau."

Dywedodd Heather Price o fferm Esgaireinon, Llanwenog, Ceredigion, ei bod hi wedi ceisio cael cais am ail dŷ ar fferm ei rhieni dair gwaith.

"Fi'n helpu gartre ar y fferm ac yn gweithio'n llawn amser.

"Maen nhw (y cyngor) wedi gwrthod dau gais ac er iddyn nhw dderbyn un, wnaeth y cynulliad ei wrthod.

"Yn bendant mae'r cyhoeddiad y bore 'ma yn newyddion da ac mae'n braf eu bod yn dechrau meddwl codi ail dai ar ffermydd er mwyn i bobl ifanc cael lle i fyw."

'Argyfwng'

Dywedodd Menna Machreth, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: "Mae angen i'r polisi yma gael ei weithredu yn llawn mewn ardaloedd fel y Parc Cenedlaethol.

"Mae argyfwng ysgolion gwledig Gwynedd a Chonwy wedi dangos yn glir yr angen dybryd am ffyrdd o sicrhau bod teuluoedd ifainc yn medru aros yn eu cymunedau."

Yn y cyfamser, dywedodd Brian Walters, Is-lywydd Undeb Amaethwyr Cymru, ei fod yn gobeithio y byddai'r cynghorau'n gyson.

"Dim ond gobeithio y bydd y rhai sy'n gyfrifol am gynllunio yn y cynghorau yn dehongli'r un peth.

"Maen 'na dueddiad iddyn nhw ddehongli rheolau yn wahanol."
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific