British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 20 Gorffennaf 2010, 09:47 GMT 10:47 UK
Rhybudd i heddluoedd Cymru a Lloegr am doriadau

Heddlu
Rhybudd i doriadau beidio cael effaith ar wasanaethau

Gall toriadau o dros 12% yng nghyllideb yr heddlu gael effaith ar effeithiolrwydd eu gwaith i ddelio gyda throsedd, yn ôl Prif Arolygydd Heddluoedd.

Mae 'na rybudd mai dim ond un o bob 10 o blismyn Cymru a Lloegr sydd â digon o amser i ddelio â thor-cyfraith ar y strydoedd a helpu'r cyhoedd.

Mae pennaeth y corff sy'n arolygu'r heddlu, Syr Denis O'Connor, hefyd yn honni y gallai heddluoedd wynebu £1 biliwn o doriadau ond bod unrhyw beth mwy yn arwain at ail feddwl ynglŷn â ffordd y mae'r heddlu yn gweithio.

Ond mae'n rhybuddio y gallai toriadau o'r fath arwain at gwtogi nifer y swyddogion.

Mae'r heddluoedd yn paratoi ar gyfer toriadau yn adolygiad gwariant yr hydref.

Mwy o ddyletswyddau

Yn ôl adolygiad Syr Denis fe wnaeth heddluoedd Cymru a Lloegr wario £13.7 biliwn yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf, bron i 50% yn fwy na'r hyn gafodd ei wario pan gychwynnodd Tony Blair fel Prif Weinidog yn 1997.

Mae Syr Denis yn awgrymu nifer o resymau pam bod llai o blismyn ar y stryd.

Dywed bod patrymau gwaith yn broblem a bod ganddyn nhw fwy o ddyletswyddau.

Ond mae'n dweud bod angen gwneud rhywbeth i ddelio gyda hyn a sicrhau bod 'na ddigon o blismyn ar y stryd.

Dywedodd ei fod yn pryderu nad ydi pob llu yn barod ar gyfer y toriadau.

"Yr her i'r heddluoedd ydi i leihau gwariant heb leihau hyder y cyhoedd yn y gwasanaethau," meddai.

"Mae'r adroddiad yn dangos bod rhai lluoedd yn paratoi ar gyfer toriadau, sy'n anorfod, tra bod eraill heb ddechrau paratoi.

"Rydym yn herio'r heddlu, rheolwyr a gwleidyddion sy'n gwneud penderfyniadau strategol am ddyfodol plismona yng Nghymru a Lloegr a sicrhau nad ydi diogelwch y cyhoedd mewn perygl."

Yr wythnos diwethaf fe wnaeth cyn-brif gwnstabl gyhoeddi y gallai 60,000 o swyddi - heddluoedd a staff sifil - ddiflannu erbyn 2015.

Mae'r llywodraeth yn gwadu'r awgrym yma.

Dros y penwythnos daeth yn amlwg bod y rhan fwyaf o heddluoedd Cymru wedi rhoi'r gorau i recriwtio plismyn am y tro gan eu bod nhw'n poeni am yr arbedion ariannol y bydd yn rhaid iddyn nhw eu gwneud.

Mewn ymateb, dywedodd y Prif Gwnstabl Grahame Maxwell, o Gymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu, nad oes modd gwneud yr holl arbedion sylweddol heb ail-strwythuro sylweddol a dyhead gwleidyddol.HEFYD
Heddlu: Yr esgid yn gwasgu
17 Gorff 10 |  Newyddion
Pennaeth yn rhybuddio am doriadau
16 Meh 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific