British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 15 Gorffennaf 2010, 05:40 GMT 06:40 UK
£15.8m i dwristiaeth awyr agored

Beicio Mynydd
Mae beicio mynydd yn un o'r gweithgareddau fydd yn elwa.

Cyhoeddodd y Gweinidog Treftadaeth, Alun Ffred Jones, y bydd bron i £16 miliwn yn cael ei fuddsoddi mewn pedair canolfan i dwristiaid ledled Cymru.

Bydd yr arian a ddaw o Gronfa Datblygu Rhabarthol Ewrop (CDRE), awdurdodau lleol a ffynonellau eraill, yn mynd tuag at osod adnoddau o'r safon ucha mewn pedair canolfan rhagoriaeth er mwyn creu canolbwynt i annog twristiaeth cynaliadwy.

Y pedair canolfan fydd yn elwa yw:

• Canolfan Rhagoriaeth Twristiaeth Seiclo Gogledd Cymru;

• Canolfan Rhagoriaeth Eryri;

• Canolfan Rhagoriaeth Seiclo Diarffordd De Cymru;

• Canolfan Rhagoriaeth Yr Ardd Hanesyddol, De-Orllewin Cymru.

Alun Ffred Jones
Bydd y canolfannau yma yn darparu adnoddau o safon byd-eang mewn ystod eang o weithgareddau twristiaeth awyr agored
Alun Ffred Jones AC

Gweinidog Treftadaeth Cymru

Wrth siarad yn lansiad y cynllun yng Nghoed Llandegla - rhan o ganolfan beicio'r gogledd - dywedodd Mr Jones y bydd y canolfannau yn darparu adnoddau o safon byd-eang.

"Dyma ystod eang o weithgareddau twristiaeth awyr agored, ac mae'n danos yr hyn y gall Cymru gynnig i ymwelwyr fel man twristiaeth gynaliadwy.

"Er engraifft yma yng Nghoed Llandegla ac ar draws y gogledd, gall beicwyr fwynhau'r amgylchedd naturiol neilltuol yma ynghyd a'r adnoddau diweddara o safon uchel iawn.

"Yn Eryri, bydd ymwelwyr yn gallu mwynhau beicio mynydd, pysgota, cerdded, mynydda, gofota a chwaraeon dwr mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol, ac yn y de fe fyddwn yn creu rhwydwaith o lwybrau beicio cynhyrfus.

"Yn y cyfamser, gall y rhai sy'n chwilio am brofiad mwy hamddenol fwynhau prydferthwch a hanes gerddi'r de-orllewin."

O ble daw'r arian?
Canolfan Rhagoriaeth Twristiaeth Seiclo Gogledd Cymru :-
CDRE = £944,951

Awdurdod lleol = £1,274,210
Cyfanswm = £2,219,161

Canolfan Rhagoriaeth Eryri :-
CDRE = £2,061,000

Awdurdod lleol Gwynedd = £1,953,000
Cyfanswm = £4,014,000

Canolfan Rhagoriaeth Seiclo Diarffordd De Cymru :-
CDRE = £2,000,000
Ariannu cyfatebol o fynnonellau eraill = £3,020,000

Cyfanswm = £5,020,000

Canolfan Rhagoriaeth Yr Ardd Hanesyddol, De-Orllewin Cymru :-
CDRE = £1,900,000

Awdurdod lleol = £2,663,338
Cyfanswm = £4,563,338

Dywedodd y Gweinidog Amgylchedd, Jane Davidson: "Rydw i'n falch fod y cynllun hwn yn caniatau i fwy o bobl fwynhau harddwch naturiol Cymru mewn modd sy'n gynaliadwy ac yn creu nemor ddim difrod i'r amgylchedd."

Daw cyhoeddiad ddydd Iau ar yr un diwrnod ag adroddiad sy'n dangos pwysigrwydd twristiaeth i economi Cymru.

Mae'r adroddiad - gan Ysgol Fusnes Caerdydd - yn dweud fod twristiaid wedi gwario amcangyfrif o £4.2 biliwn yng Nghymru yn ystod 2007, ac yn cynnal 78,000 o swyddi llawn amser.

Dywed awdur yr adroddiad, Dr Calvin Jones, fod cymharu'r ffigyrau gyda'r rhai am y flwyddyn 2000 yn dangos fod twristiaeth o werth llawer mwy i economi Cymru nag yr oedd wedi'i gredu cynt.

Ychwanegodd Dr Jones: "Tra bod ychydig dros 40% o wariant twristiaid ar fwyd a llety, roedd 36% ar nwyddau a gwasanaethau sydd ddim fel arfer yn cael eu hystyried yn ddiwydiannau twristiaeth.

"Mae hyn yn dangos yr ystod eang o wasanaethau y mae twristiaid eu hangen, ac felly llawn faint y pwysigrwydd economaidd."

Dyma'r trydydd tro i'r Ysgol Fusnes baratoi adroddiad o'r fath yn dilyn eu gwaith ar gyfer Bwrdd Croeso Cymru yn 2000.HEFYD
Twristiaeth: Anelu at hwb o £2b
22 Ion 10 |  Newyddion
Hwb o £17.4m i dwristiaeth
03 Chwef 10 |  Newyddion
£22m i dwristiaeth y cymoedd
13 Mai 09 |  Newyddion
Twristiaeth: 'Dim cefnogaeth'
12 Chwef 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific