British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 15 Gorffennaf 2010, 06:20 GMT 07:20 UK
Cynllun i atal troseddau mewn ffermydd

O'r chwith i'r dde - Roger Carroll(Land Rover),Tomos Hughes,Andrew Rees-Jones (Ifor Williams),Michelle Williams a Mark Howell-Walmsley
Mae'r heddlu a nifer o asiantaethau amaethyddol yn cydweithio ar y cynllun hwn

Mae cynllun newydd yn cael ei lansio i atal troseddau mewn ffermydd yn ardal Conwy.

O fewn 10 eiliad i drosedd gael ei nodi yn yr ardal bydd hyd at 100 o ffermydd a sefydliadau amaethyddol yn derbyn neges destun i'w rhybuddio bod lladron wrth eu gwaith.

Sefydlwyd cynllun Gwarchod Ffermydd Gogledd Cymru gan Heddlu'r Gogledd, adrannau Safonau Masnach cynghorau lleol, undebau a sefydliadau amaethyddol.

Y nod yw ehangu'r cynllun i ardaloedd eraill os yw'r arbrawf yn llwyddo.

Mae dau gwmni preifat lleol wedi ymrwymo i'r fenter, ac wedi cynnig cefnogaeth ymarferol ac ariannol iddi.

Sioeau lleol

Er mwyn hyrwyddo'r ymgyrch mae cwmni cerbydau amaethyddol Ifor Williams a Land Rover yng Nghonwy wedi cynnig y defnydd o gerbydau a chyfraniadau ariannol ar gyfer blwyddyn gynta'r fenter.

Mae Libby Lee o'r heddlu yn croesawu hyn: "Yn ystod y cyfnod bregus yma'n economaidd mae'n hanfodol derbyn cefnogaeth fel yma er mwyn ein helpu i atal troseddau."

Logo Gwarchod Ffermydd
Logo Gwarchod Ffermydd

Bydd y cerbydau sydd wedi eu darparu ar gyfer yr ymgyrch yn ymweld â nifer o sioeau amaethyddol lleol ac ocsiynau dros fisoedd yr haf er mwyn codi ymwybyddiaeth a chynnig gwybodaeth.

Fel nifer fawr o ffermwyr eraill yn yr ardal, mae Eryl P Roberts o Badog yn gefnogol i'r fenter.

"Mae'r drefn newydd yma'n rhoi'r cyfle i'r gymuned amaethyddol a'r heddlu gydweithio'n glos efo'i gilydd a dwi'n siŵr y bydd y cynllun yn help mawr i warchod y gymuned yn lleol."

Rheolwr y cynllun gwarchod yw Tomos Hughes o Gerrigydrudion, sydd hefyd yn gweithio i Scottish Power ac yn gwirfoddoli gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.

Mae ei deulu'n ffermio yn ardal Ysbyty Ifan ac felly mae ganddo wybodaeth drylwyr o'r gymuned amaethyddol yn yr ardal.

Ei obaith yw y bydd y cynllun yn "tyfu a thyfu" ac yn ehangu i ardaloedd amaethyddol eraill y gogledd.HEFYD
Ategu rhybudd am ddwyn o ffermydd
29 Rhag 09 |  Newyddion
Plismon newydd i gefn gwlad
16 Rhag 04 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific