British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 13 Gorffennaf 2010, 14:37 GMT 15:37 UK
Pedair deddf newydd i Gymru?

Y Cynulliad Cenedlaethol

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi amlinellu rhaglen ddeddfwriaethol ei lywodraeth ar gyfer y cyfnod sy'n weddill rhwng nawr ag etholiad y Cynulliad ym mis Mai 2011.

Fe fydd y llywodraeth glymblaid rhwng Llafur a Phlaid Cymru yn cyflwyno tri mesur ym maes tai, addysg a theithio diogel i blant ysgol.

Fe fydd 'na gais hefyd am yr hawl i ddeddfu ym maes rhoi organau.

Dywedodd Mr Jones: "Efallai bod y Rhaglen Ddeddfwriaethol derfynol hon yn llai na rhaglenni'r blynyddoedd blaenorol ond nid yw'n golygu ei bod yn llai pwysig.

"Dim ond 23 wythnos sydd tan etholiadau'r Cynulliad pan fydd y Cynulliad yn eistedd felly rydym wedi gorfod rheoli ein huchelgeisiau ar gyfer y rhaglen derfynol hon".

Pwerau ychwanegol

Bwriad Y Mesur ar Ddiogelwch Teithio gan Ddysgwyr yw sicrhau bod y cerbydau y mae plant ysgol yn teithio ynddyn nhw, o'r safon ucha.

Datganiad y Prif Weinidog: BBC Democratiaeth Fyw

Mae 'na gefnogaeth traws-bleidiol i'r mesur, ddaw wedi ymgyrch hir gan deulu Stuart Cunningham Jones fu farw mewn damwain bws ysgol yn Ystradowen nol yn 2002.

Fe fydd y Mesur Tai yn galluogi awdurdodau lleol i wneud cais i weinidogion y llywodraeth i atal yr Hawl i Brynu mewn ardaloedd lle mae 'na bwysau ar y stoc dai.

Dywedodd Mr Jones mai nod y Mesur Addysg yw gwella'r drefn o lywodraethu ysgolion, fydd yn ei dro yn codi safonau.

Fe fydd hefyd yn rhoi grym i weinidogion ym maes ffederaleiddio cyrff llywodrethol ysgolion bach.

Dim ond mewn un maes y mae llywodraeth y cynulliad yn gwneud cais am bwerau ychwanegol, a hynny ym maes rhoi organau.

...rydym wedi gorfod rheoli ein huchelgeisiau ar gyfer y rhaglen derfynol hon
Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru

Mi roedd y llywodraeth wedi ymgynghori ar newid y drefn - ac mi roedd y rhan fwyaf o'r rhai wnaeth ymateb yn cefnogi newid i drefn o eithrio rhag rhoi organau.

Fe fydd y llywodraeth yn bwrw mlaen i geisio cael y pwerau angenrheidiol i'w galluogi i roi trefn felly ar waith, meddai Mr Jones.

Roedd yn cydnabod y byddai rhai yn cwestiynu hynny gan bod refferendwm ar y gorwel ond dywedodd bod rhaid llywodraethu'n gyfrifol a'i bod hi'n "fusnes fel arfer nes bod refferendwm yn cael ei gynnal a'i ennill".

Fydd 'na ddim newid yn y drefn rhoi organau felly nes ar ôl yr etholiad y flwyddyn nesaf.

Ymateb ffafriol ar y cyfan oedd gan y gwrth-bleidiau i'r rhaglen ddeddfwriaethol.

Wrth gloi'i ddatganiad gerbron y Senedd dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones,

"Rydym yn hyderus yn y gwaith o fwrw ymlaen â deddfwriaeth i Gymru sy'n diwallu anghenion Cymru ac sy'n cyflawni newid lle mae angen newid ar gyfer pobl Cymru."HEFYD
Pa ddeddfau sydd i ddod?
13 Gorff 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific