British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 13 Gorffennaf 2010, 07:07 GMT 08:07 UK
Hwliganiaid: Canslo gm bl-droed

Gl Pl-droed
Wedi digwyddiadau'r penwythnos diwethaf fydd y gm rhwng Y Rhyl a Chaer ddim yn cael ei chynnal

Ar ôl trafferthion mewn gêm bêl-droed rhwng Bae Colwyn a Chaer, mae Heddlu'r Gogledd wedi cytuno i ohirio gêm ddydd Sadwrn.

Mae Clwb Caer yn glwb newydd gododd o weddillion Clwb Dinas Caer aeth i'r wal y tymor diwethaf.

Daeth i'r amlwg bod tua 50 o gyn-gefnogwyr Clwb Dinas Caer, oedd yn wybyddus i'r heddlu fel rhai trafferthus, yn bresennol ym Mae Colwyn ar gyfer y gêm yn Ffordd Llaneilian.

Wedi trafodaethau fydd y gêm ddydd Sadwrn yma rhwng Y Rhyl a Chlwb Caer ddim yn cael ei gynnal ar y Belle Vue.

Yn dilyn ffrwgwd cyn y gêm fe gafodd dau eu harestio yn y dre.

Bu'n rhaid i'r heddlu yrru mwy o swyddogion i'r gêm, ac yn dilyn ffrwgwd arall fe arestiwyd un person ychwanegol.

Cafodd cefnogwyr Caer eu hebrwng i'r orsaf drenau ar ddiwedd y gêm.

Ymddiheuro

Mewn datganiad ar wefan clwb pêl-droed Caer, mae'r clwb yn ymddiheuro am ymddygiad canran bychan o bobl deithiodd i Fae Colwyn.

Medd y datganiad: "Rydym yn diolch i'n cyfeillion ym Mae Colwyn am eu lletygarwch, ac yn ymddiheuro am ymddygiad y dyrnaid o bobl fu'n rhan o'r digwyddiad.

"Nid yw'r bobl yma yn gefnogwyr go iawn i Gaer, ac fe ddylai fod ganddyn nhw gywilydd."

"Roedd digwyddiadau dydd Sadwrn yn annerbyniol," meddai Prif Uwch-arolygydd Andy Williams o Heddlu'r Gogledd.

"Bu'n rhaid defnyddio adnoddau o bob rhan o'r gogledd i ddelio gyda grwpiau o bobl dreisgar cyn ac yn ystod y gêm.

"Ers hynny, rydym wedi cael gwybodaeth sy'n awgrymu, pe bai'r gêm yn erbyn Y Rhyl yn digwydd ddydd Sadwrn nesa, yna fe fyddai mwy o broblemau.

"Rydym felly wedi gofyn i glwb Y Rhyl i beidio cynnal y gêm.

"Mae gennym berthynas dda gyda'r clwb, ac fe wnaethon nhw gytuno yn syth.

"Mae ymchwiliad wedi dechrau i'r digwyddiadau ym Mae Colwyn, ac fe all y gymuned leol fod yn dawel eu meddyliau y bydd unrhyw un sy'n cael ei adnabod fel un o'r rhai fu'n achosi'r trafferthion yn cael ei dal a'i erlyn."CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific