British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 12 Gorffennaf 2010, 10:17 GMT 11:17 UK
Codi pont dros Afon Dwyryd ar gost o £20m

Pont Briwat
Mae'r bont yn rhu gul i gerbydau mawr

Fe fydd pont newydd yn cael ei chodi dros aber Afon Dwyryd.

Mae pont yno ar hyn o bryd, Pont Briwat, ac mae cerbydau a rheilffordd yn mynd drosti ac yn cysylltu Penrhyndeudraeth a Harlech.

Fe fydd y bont newydd yn cael ei chodi ar gost o £20 miliwn.

Mae'r bont bresennol yn 150 oed ac yn rhy gul i loriau a cherbydau'r gwasanaethau brys, gan olygu taith ychwanegol o wyth milltir o amgylch Maentwrog.

Fe fydd nifer o gyrff cyhoeddus, gan gynnwys Cyngor Gwynedd, Network Rail, Cyngor Cefn Gwlad a Pharc Cenedlaethol Eryri yn cydweithio ar y cynllun.

Budd economaidd

Roedd 'na bryder am ddyfodol Lein y Cambrian pe na bai'r bont yn cael ei chodi.

Fe fydd y bont newydd yn cael ei chodi wrth ochor yr hen bont ac mi fydd y lonydd sy'n arwain ati yn cael eu lledu.

"Fe fydd yna fudd economaidd ar sawl lefel," meddai'r Cynghorydd lleol Dewi Lewis.

"Ar un lefel fe fydd y ffyrdd yn agor allan ar gyfer diwydiant a sector twristiaeth ac amaethyddiaeth yn yr ardal.

"Ond hefyd mae'n sicrhau lein y Cambrian a oedd yn peri gofid i ni heb bont newydd ac rydym yn falch bod Network Rail yn rhan o'r cynllun."

Milltiroedd ychwanegol

Mae cwmnïau bysiau a lorïau lleol wedi bod yn galw ers blynyddoedd am godi pont newydd ac mae'r cyhoeddiad fod arian ar gael wedi ei groesawu'n fawr.

"Fe fydd yn gwneud andros o wahaniaeth wrth gwrs i ni fel cwmni," meddai rheolwr gyfarwyddwr cwmni gwastraff amgylcheddol GEWS ym Mhenrhyndeudraeth, Llŷr Williams.

"Pan mae rhywun yn gwneud pedair neu bum taith y dydd gall olygu dwy awr a hanner ychwanegol neu 80 milltir y dydd.

"Dwi'n hapus iawn o glywed y newyddion."

Ers cenedlaethau mae pobl ardal Harlech a Thalsarnau wedi gorfod talu 40 ceiniog o doll i groesi Pont Briwet i fynd i Benrhyndeudraeth neu Borthmadog i siopa.

Y bwriad ydi dechrau ar y gwaith yn 2012 a'i gwblhau o fewn dwy flynedd.HEFYD
Tagfeydd: Angen gwella pont
12 Chwef 07 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific