British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 9 Gorffennaf 2010, 06:20 GMT 07:20 UK
BBC: Gwrandawyr am glywed radio digidol ledled y wlad

Pencadlys BBC Cymru, Caerdydd
Roedd radio digidol ar frig agenda adroddiad Cyngor y Gynulleidfa

Mae gwylwyr a gwrandawyr am i'r BBC wella derbyniad radio digidol mewn rhai ardaloedd.

Mae adroddiad diweddara Cyngor Cynulleidfa Cymru yn dweud nad yw Radio Cymru na Radio Wales ar gael ar wasanaeth DAB i dros hanner y boblogaeth.

Yn wir, dyw dros 70% o siaradwyr Cymraeg ddim yn gallu derbyn Radio Cymru ar DAB.

Mae'r adroddiad hefyd yn pwysleisio fod pobl am i gynulleidfaoedd trwy Brydain gael mwy o flas o'r Gymru fodern.

Sefydlwyd Cyngor Cynulleidfa Cymru - sydd ag 11 aelod - i gyflwyno barn pobl Cymru i Ymddiriedolaeth y BBC, sef y corff sy'n rheoli'r gorfforaeth. Fe ddaeth yn lle'r hen Gyngor Darlledu.

Cyfarfodydd cyhoeddus

Yn ystod y flwyddyn aeth heibio bu'r cyngor yn cwrdd 11 o weithiau, gan gynnal 7 cyfarfod cyhoeddus yn Rhosllannerchrugog, Llandrindod, Llanbedrog, Llanelwedd a thri yng Nghaerdydd gyda chyrff amrywiol eraill megis Age Concern a Chymdeithas Alzheimer's.

Yn ei bedwerydd adroddiad blynyddol, fe ategodd y Cyngor Cynulleidfa y dymuniad wnaed mewn blynyddoedd blaenorol i weld mwy o raglenni modern am Gymru mewn rhaglenni rhwydwaith, gan gyfeirio at ymchwil a gomisiynwyd gan Brifysgol Morgannwg am sut y mae Cymru'n cael ei phortreadu gan y BBC.

Mae'r adroddiad hefyd yn galw ar y BBC i gyhoeddi cynlluniau i gryfhau cefnogaeth i addysg ffurfiol yn Gymraeg a Saesneg.

Ar dudalennau eraill, mae'r adroddiad yn canmol y gwaith o ddechrau codi canolfan ddrama newydd ym Mae Caerdydd, ynghyd â'r ddarpariaeth iaith Gymraeg a ddarlledir ar S4C. Canlyniad yr adroddiad oedd bod y BBC yn cyflawni ei dyletswydd gyhoeddus i'r sianel o dan y Siartr Brenhinol.

Mae hefyd yn sôn am lwyddiant rhaglenni rhwydwaith megis Dr Who, Torchwood:Children Of The Earth a 2009 BBC Cardiff Singer Of The World.

'Llais clir'

Dywedodd Janet Lewis Jones, Aelod Cymru o Ymddiriedolaeth y BBC a Chadeirydd Cyngor Cynulleidfa Cymru, fod y cyngor wedi gwneud ei waith fel llais cynulleidfaoedd Cymru, a bod y llais yna i'w glywed yn glir.

"Dwi'n edrych yn ôl gydag edmygedd ar yr holl bethau y mae'r cyngor wedi'i gyflawni yn ystod 2009-10, ac yn edrych ymlaen at lwyddiannau pellach sy'n deillio o'r ffaith fod y cyngor yn benderfynol o sicrhau fod buddiannau cynulleidfaoedd Cymru yng nghalon popeth y mae'r BBC yn ei wneud."HEFYD
Pryderon am radio digidol
14 Gorff 09 |  Newyddion
Cymru'n troi'n hollol ddigidol
30 Maw 10 |  Newyddion
Digidol: Beth am anghenion Cymru?
04 Awst 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific