British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 7 Gorffennaf 2010, 06:13 GMT 07:13 UK
Prinder gwybodaeth am Alzheimer's

Dale Griffin
Mae Dale "Buffin" Griffin yn mynnu mai'r un person ag erioed ydi o tu mewn

Mae cyn-ddrymiwr i un o grwpiau roc enwoca'r 1970au wedi siarad am yr effaith gafodd dementia arno.

Bu Dale "Buffin" Griffin, aelod gwreiddiol o'r grŵp Mott The Hoople, yn siarad yn gyhoeddus ar ôl iddo gael gwybod ei fod yn diodde o glefyd Alzheimer's.

Mae'n cefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth Dementia gan y Gymdeithas Alzheimer's, sy'n para tan Orffennaf 10.

Ac yntau bellach yn byw ym Mrynbuga yn Sir Fynwy, dywedodd ei fod yn berson eofn cyn iddo glywed ei fod yn diodde o Alzheimer's.

'Cofiwch Y Person'

Mae Mr Griffin wedi rhannu ei brofiadau er mwyn cefnogi ymgyrch "Cofiwch Y Person" gan Gymdeithas Alzheimer's, sy'n annog pobl i siarad gyda dioddefwyr dementia a'u gofalwyr.

Mae ymchwil yn dangos fod llawer o bobl yn ofni a ddim yn deall dementia.

Mae hyn yn arwain atyn nhw'n osgoi dioddefwyr neu'n eu trin yn wahanol, gyda hynny yn ei dro yn ynysu'r dioddefwyr.

Dale Griffin
Mae llawer o hen ffrindiau nawr yn fy osgoi gan nad ydyn nhw'n gwybod beth i ddweud wrtha i, ac mae hynny'n fy mrifo.
Dale Griffin

"Roeddwn i'n berson eofn," meddai Mr Griffin, "ond fe stopiodd Alzheimer's fi'n stond.

"Mae'n hen beth ofnadwy, ac mae'n rhaid i mi frwydro i'w atal rhag bod yn feistr arnaf.

"Mae Alzheimer's wedi fy atal rhag gwneud llawer o bethau dwi'n eu caru, fel darllen ac ysgrifennu, ond dwi'n ceisio ymlacio cymaint ag y medra i."

Fe wnaeth Mr Griffin ryddhau 14 o senglau ac wyth record hir gyda Mott The Hoople cyn i'r grŵp chwalu yn 1974.

Wrth iddyn nhw ail-ffurfio ar gyfer cyfres o gyngherddau yn yr Hammersmith Apollo y llynedd, methodd Mr Griffin berfformio'r sioe gyfan, ond fe wnaeth ymuno ar gyfer rhan ola'r sioeau, gan gynnwys caneuon enwoca'r grŵp - All The Young Dudes a You Keep A'Knocking.

"Mae'n bwysig i bobl gofio'r person a gweld y tu hwnt i dementia," ychwanegodd.

"Mae llawer o hen ffrindiau nawr yn fy osgoi gan nad ydyn nhw'n gwybod beth i ddweud wrtha i, ac mae hynny'n fy mrifo.

"Dwi am iddyn nhw ddeall mai'r un hen "Buffin" ydw i y tu mewn."

Diffyg gwybodaeth

Mae ymchwil newydd gan y Gymdeithas Alzheimer's yn dangos fod bron i draean o bobl Cymru ddim yn gwybod sut i gael gwybodaeth a chefnogaeth petai nhw'n cael y clefyd.

Dywedodd Sue Phelps, cyfarwyddwr y gymdeithas yng Nghymru: "Mae'n ofnadwy fod cymaint o bobl ddim yn gwybod sut i gael y wybodaeth angenrheidiol.

"Yn ddiweddar, cyhoeddodd y gweinidog iechyd Edwina Hart gynlluniau i wella'r gwasanaeth i bobl a dementia yng Nghymru, ac fe ddylai eleni fod yn garreg filltir bwysig i ddioddefwyr a'u gofalwyr.

"Ond mae angen mwy o ymwybyddiaeth a gwybodaeth fel nad yw clywed eich bod yn diodde o dementia yn brofiad mor ofnus."

Mae'r Gymdeithas Alzheimer's wedi cyhoeddi cyfarwyddiadau ar sut i gefnogi teulu sy'n byw gyda dementia, gan gynnwys mynd draw am baned o bryd i'w gilydd, neu helpu o gwmpas y tŷ er mwyn i'r gofalwr gael gorffwys.

Mae 37,000 o bobl yng Nghymru yn byw gyda dementia, ond mae disgwyl i hynny gynyddu i 50,000 dros yr 20 mlynedd nesa.HEFYD
'Angen gwario mwy' ar dementia
03 Chwef 10 |  Newyddion
Alzheimer: Hwb i'r broses?
06 Medi 09 |  Newyddion
Y gamp o gadw'r cof yn fyw
31 Ion 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific