British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 5 Gorffennaf 2010, 10:29 GMT 11:29 UK
Penderfyniad cyn hir i bensiynwyr Visteon

Visteon
Aeth Visteon i ddwylo'r gweinyddwyr yn 2009

Dylai gweithwyr cyn ffatri geir yn Abertawe gael gwybod o fewn dyddiau os fydd eu hundeb yn cymryd camau cyfreithiol ynglŷn â'u pensiynau.

Aeth Visteon UK i ddwylo'r gweinyddwyr y llynedd, naw mlynedd ar ôl gwahanu oddi wrth gwmni Ford, ac mae llawer a symudodd o un cwmni i'r llall wedi gweld ergyd i'w pensiwn.

Mae ymgynghorwyr undeb Unite yn ystyried camau cyfreithiol yn erbyn Ford.

Dywed Ford eu bod wedi cyflawni eu dyletswyddau i weithwyr pan gafodd cytundebau ac amodau gwaith eu trosglwyddo i Visteon.

Bydd Unite yn penderfynnu o fewn dyddiau os fyddan nhw'n bwrw mlaen ai peidio.

Bu Frank Connor, 61 oed, yn gweithio yn y ffatri am 36 mlynedd, ac fe adawodd cyn i Visteon fynd i'r wal. Mae'n dweud nawr fod y penderfyniad i ymddeol yn gynnar wedi costio'n ddrud iddo.

Pensiynwyr yn ymgyrchu
Bu gweithwyr yn ymgyrchu ers i Visteon fynd i'r wal

"Roeddwn i ar fy ngholled o dros £200 bob mis," meddai wrth raglen Eye On Wales ar BBC Radio Wales.

"Pan mae hwnnw yw'r unig incwm, mae'n goblyn o ergyd.

"Roeddwn i wedi disgwyl cael ymddeoliad da, a'i fwynhau. Ond fedrai ddim mwynhau gan fy mod yn poeni faint o arian fydd yn cael ei gymryd oddi arna i."

Mae Mr Connor yn diodde oherwydd rheolau sy'n rheoleiddio'r Gronfa Amddiffyn Pensiynau, cronfa sy'n talu iawndal i weithwyr sy'n colli rhywfaint o'u pensiwn pan fydd cwmni'n mynd i'r wal.

Pensiwn llawn

Mae'n anochel y bydd pethau'n newid
Rob Ellison

Cyn Gadeirydd y Gronfa Amddiffyn Pensiynau

Mae staff oedd dros 65 oed pan aeth Visteon i ddwylo'r gweinyddwyr yn derbyn pensiwn llawn, tra bod y rhai dan 65 yn cael addewid o 90% o'r hyn sy'n ddyledus. Ond mae'r ffigwr yna'n gostwng i rhai sy'n ennill cyflogau uwch neu sydd wedi ymddeol yn gynnar.

Dywed un cyn weithiwr Visteon, John Elvins, 57 oed: "Am y flwyddyn gyntaf dwi'n colli 57% o 'mhensiwn. Ar ddiwedd y 12 mis cyntaf, mae'n dychwelyd i 38% o'r lefel gwreiddiol.

"Rydw i eisoes yn defnyddio cynilion i helpu fy mhensiwn. Doeddwn i ddim wedi rhagweld hyn, felly does gen i ddim cynllun arall heblaw efallai dod o hyd i waith arall."

Mae Rob Ellison, cyn gadeirydd y Gronfa Amddiffyn Pensiynau, yn poeni am effaith yr ardoll y mae cwmniau'n talu i'r gronfa.

"Mae'n anochel y bydd pethau'n newid," meddai. "Bydd rhaid cynyddu'r 'levy' i lefel fydd ddim yn gynaliadwy i'r rhan fwyaf o gwmniau, neu leihau'r taliadau, neu bydd rhaid i'r llywodraeth rhoi mwy o arian i mewn.

"Ar hyn o bryd dydi hi ddim yn ymddangos bod y llywodraeth yn barod i gyfrannu mwy tuag at bensiynau pobl eraill."

Ond dywedodd y gweinidog pensiynnau newydd, Steve Webb, y byddai newidiadau i bensiynau'r gronfa yn ddewis olaf.

"Y peth pwysig i gofio," meddai, "yw fod y gronfa yn fusnes tymor hir. Dydi o ddim yn rhywbeth lle mae arian yn dod i mewn ac yna'n mynd bob blwyddyn.

"Hyd yn oed pe na bai mwy o arian yn mynd i'r gronfa, fe allai gario mlaen i dalu pobl am flynyddoedd, felly mae digon o amser i gael y cydbwysedd yn ol.

"Dwi'n meddwl bod y Gronfa Amddiffyn Pensiynau wedi bod yn gwneud gwaith da, a dydw i ddim yn credu fod angen i bensiynwyr y gronfa boeni'n ormodol."HEFYD
Rali dros bensiwn cyn-weithwyr
31 Maw 10 |  Newyddion
Protest pensiwn cyn-weithwyr
21 Ion 10 |  Newyddion
Cwmni ceir: Colli 175 swydd
30 Maw 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific