British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 5 Gorffennaf 2010, 13:03 GMT 14:03 UK
Teyrnged teulu i ferch

Llys Brook
Digwyddodd y ddamwain yn gynnar nos Sadwrn

Mae teulu wedi rhoi teyrnged i ferch bump oed aeth yn sownd mewn giât awtomatig ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r safle tu allan i floc o fflatiau yn gynnar nos Sadwrn.

Aed â'r ferch i Ysbyty Tywysoges Cymru yn y dre lle bu farw'n ddiweddarach.

Roedd y giât wrth fynedfa maes parcio fflatiau Llys Brook ac mae ei rhieni wedi rhoi teyrnged i Karolina Maria Golabek.

"Roedd ein angel fach hyfryd yn hapus a llawn hwyl. Roedd hi'n caru anifeiliaid a chasglu blodau i ni a'i brawd.

"Hoffwn fel teulu ddiolch i bawb am eu cefnogaeth a'u geiriau caredig yn ystod y cyfnod anodd iawn hwn ...

'Llonydd'

"Mae angen llonydd arnon ni nawr i geisio dygymod â'n colled.

"Fe fydd colled fawr ar ei hôl."

Mae'r heddlu yn paratoi adroddiad ar gyfer Swyddfa'r Crwner ac mae'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch yn ymchwilio.

Yn ôl cymdogion, cafodd yr heddlu eu galw tua 5pm ac ar ôl y ddamwain fe gafodd cyflenwad trydan y giât ei ddiffodd.

Mae pobl leol wedi bod yn gosod blodau ar y safle.

'Merch hyfryd'

Awr cyn y drychineb fe yrrodd Deborah Rees heibio'r ferch oedd yn chwarae ger y giât.

Dywedodd Miss Rees, Golygydd y Glamorgan Gazette: "Rwy wedi ei gweld hi'n chwarae yno'n aml ac roedd hi i'w gweld yn ferch hyfryd iawn.

"Sa i'n deall sut digwyddodd y ddamwain gan fod y giât yn cau mor araf.

"Mae'n cymryd rhyw hanner munud i gau, sy'n rhoi hen ddigon o amser i unrhywun symud allan o'r ffordd.

"Dyw pobl Pen-y-bont ddim yn deall na chredu beth sy wedi digwydd."

Teyrnged i Karolina
Teyrnged gan un o athrawon Ysgol Gynradd Pen-y-bont

Mae llawer o flodau wedi eu gadael ger mynedfa'r fflatiau, gan gynnwys tusw oddi wrth Mrs Lang o Ysgol Gynradd Pen-y-bont.

Ac mae'r nodyn ar y tusw yn dweud "ei bod hi'n bleser dy adnabod ers dwy flynedd.

"Fe ddylai dy rieni fod yn falch iawn o beth yr wyt ti wedi ei gyflawni ac rwyt ti ac fe fyddi di'n glod iddyn nhw."

Dywedodd prifathro'r ysgol, Ben Blackall: "Roedd Karolina'n ferch fach hyfryd oedd wastad â gwên ar ei hwyneb.

"Roedd hi'n boblogaidd iawn gyda'r staff a'r disgyblion eraill.

"Bydd yr holl ysgol yn gweld ei heisiau'n fawr ac rydyn ni i gyd yn meddwl am ei theulu a'i ffrindiau ar adeg anodd."

'Yn drist'

Dywedodd Bob Rendell, Prif Weithredwr Leadbitter, y cwmni adeiladodd y fflatiau, ei fod "yn drist oherwydd y farwolaeth.

"Hoffwn estyn fy nghydymdeimlad i'r teulu a chynnig unrhyw gymorth posib iddyn nhw yn ystod yr ymchwiliad i achos y ddamwain ofnadwy hon."

Bu farw merch chwech oed ar ôl cael ei gwasgu gan giât drydan ym Manceinion ddydd Llun diwetha.

Roedd Semelia Campbell yn chwarae â ffrind pan gaeodd y giât arni.

Bu farw o'i hanafiadau yn Ysbyty Brenhinol Manceinion.
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific