British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sul, 4 Gorffennaf 2010, 12:02 GMT 13:02 UK
'Ie i fwy o bwerau' medd pump

Y pum ymgeisydd ar raglen Newsnight y BBC fis diwethaf
Y pum ymgeisydd ar raglen Newsnight y BBC fis diwethaf

Mae'r pum ymgeisydd yn y ras i fod yn arweinydd nesaf y Blaid Lafur wedi dweud eu bod yn cefnogi rhoi mwy o bwerau i'r Cynulliad Cenedlaethol.

Cynulleidfa yng Nghaerdydd oedd yn wynebu'r pump ddydd Sul.

Roedd y pump yn ateb cwestiynau gan ryw 300 o aelodau'r blaid, a hynny mewn ystafell yn Stadiwm y Mileniwm.

David Miliband
David Miliband yw ffefryn ASau Llafur Cymru ar hyn o bryd.

Roedd y cwestiynau yn amrywio o wariant cyhoeddus, y Dwyrain Canol a sut i newid y blaid.

Cyn-aelodau o'r cabinet yw pump ohonynt - Ed Balls, Andy Burnham a David ac Ed Miliband.

Dywedodd Diane Abbott eu bod yn ymgeisio am yr arweinyddiaeth er mwyn rhoi dewis amgen i'r ymgeiswyr gwyn, gwrywaidd, dosbarth canol eraill.

Llwyddiannau

Dywedodd David Miliband mai un o'i lwyddiannau mwyaf oedd "clywed arlywydd ac arweinydd yr wrthblaid ym Mhacistan yn dweud na fyddai'r wlad wedi dychwelyd i fod yn ddemocratiaeth heblaw am lywodraeth y Deyrnas Unedig".

Ar nodyn ysgafn, dywedodd mai un o'r pethe roedd yn edifaru fwyaf oedd "peidio â bwyta'r fanana bondigrybwyll cyn mynd am dro".

Ed Miliband
Mae Ed Miliband wedi derbyn cefnogaeth nifer o ASau Llafor Cymru

Ymfalchïodd Ed Balls ei fod wedi "bod yn rhan o lywodraeth wnaeth godi trethi nid oherwydd ein bod wedi methu ond wedi gwneud hynny ar sail economi cryf er mwyn buddsoddi yn y gwasanaethau cyhoeddus a'r gwasanaeth iechyd".

Dywedodd Diane Abbott mai noson fwyaf siomedig ei bywyd gwleidyddol oedd noson yr etholiad cyffredinol yn 1992, "gan fod Neil Kinnock yn llygad ei le wrth rybuddio pobol i beidio â bod yn dlawd nac yn hen yn y blynyddoedd canlynol".

Mae Diane Abbott wedi llwyddo i gasglu digon o enwebiadau i fedru sefyll
Mae Diane Abbott wedi llwyddo i gasglu digon o enwebiadau i fedru sefyll

Ymfalchïodd Ed Miliband yn ei waith ar bolisi credydau treth am eu bod wedi trawsnewid bywydau miliynau o bobl.

Dywedodd Andy Burnham ei fod yn falch bod y Cabinet, ar sail ei gais ef, wedi cytuno i ryddhau dogfennau yn gynharach eleni yn ymwneud â thrychineb maes pêl-droed Hillsborough.

Medi 25

Mae'r papurau pleidleisio wedi cael eu dosbarthu a bydd y canlyniad yn cael ei gyhoeddi ar Fedi 25.

Mae nifer o Aelodau Seneddol Cymreig y blaid eisoes wedi datgan pwy fydd yn cael eu pleidlais nhw.

Mae gan y blaid 24 o Aelodau Seneddol Cymreig.

Mae David Miliband wedi derbyn addewid o gefnogaeth Chris Bryant, Ann Clwyd, Chris Evans, David Hanson, Jessica Morden, Chris Ruane, Mark Tami, Paul Flynn a Nick Smith.

Ed Balls
Kevin Brennan yw'r unig un o Gymru sy'n cefnogi Ed Balls am y tro.

Mae'r rhai sy'n frwd dros y brawd iau Ed Miliband yn cynnwys Wayne David, Peter Hain, Susan Elan Jones, Ian Lucas, Albert Owen, Owen Smith a Paul Murphy.

Kevin Brennan yn unig o'r aelodau Cymreig sydd wedi dweud mai Ed Balls yw ei hoff ymgeisydd hyd yn hyn.

Ond dydd Iau diwethaf, ar ei ymweliad cyntaf â Chymru ers cyhoeddi ei fod yn ymgeisio am y swydd, wfftiodd Mr Balls y ffaith mai dim ond Kevin Brennan o'r Aelodau Seneddol Cymreig sydd wedi datgan ei gefnogaeth iddo hyd yma.

Andy Burnham
Bu Andy Burnham yn Ysgrifennydd Iechyd

"Dyw'r bleidlais ddim tan fis Medi ac mae 'na lawer o dd?r i fynd o dan y bont cyn hynny", meddai.

Yr unig ymgeisydd i ymweld â Chymru ddwywaith cyn hyn yn ystod ras yr arweinyddiaeth yw Ed Miliband.

Wrth ymweld â Chaerdydd fis diwethaf, dywedodd Mr Miliband bod nifer o bleidleiswyr traddodiadol yn Lloegr wedi colli ffydd yn y blaid.

Awgrymodd bod nifer o gefnogwyr traddodiadol Llafur yn credu ei bod wedi "colli golwg ar bwy roedden ni'n eu cynrychioli a beth oedd ein hegwyddorion sylfaenol".
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific