British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 5 Gorffennaf 2010, 17:41 GMT 18:41 UK
Cannoedd yn rhan o Wyl Gyhoeddi Eisteddfod Wrecsam

Selwyn Iolen yn gosod y goron ar ben yr archdderwydd newydd
Selwyn Iolen yn gosod y goron ar ben yr archdderwydd newydd

Roedd tref fwyaf y gogledd yn llawn lliw a bwrlwm ddydd Sadwrn gyda seremoni arbennig i groesawu'r Brifwyl yno'r flwyddyn nesaf ac i weld urddo Archdderwydd newydd.

Roedd tua 1,000 o bobl, gan gynnwys Gorsedd Y Beirdd, yn gorymdeithio drwy Wrecsam fel rhan o ddathliadau Cyhoeddi Eisteddfod 2011.

Yn ystod y seremoni cafodd Y Prifardd Jim Parc Nest, T James Jones, ei urddo'n Archdderwydd Cymru.

Fe fydd yr Eisteddfod ar gyrion y dref ddiwedd mis Gorffennaf 2011.

Rhoddodd Jim Parc Nest deyrnged i'w ragflaenydd, Dic Jones, wedi iddo gael ei urddo.

'Heddwch'

"Fe fu colli Dic yn ergyd enbyd heb sôn am y golled i Sian, i'r teulu ac i'w genedl.

"Rwy'n cydnabod fy ngholled bersonol gan ddiolch ar yr un pryd am ei gyfeillgarwch ar hyd y blynyddoedd.

"Roedd hi'n fraint cael ei adnabod.

"Yn agos at ddiwedd ei yrfa fel bardd fe ganodd linell mor amserol ei neges, 'Ni all lladd ennill heddwch'.

Gorymdaith Cyhoeddi Eisteddfod 2011
Roedd plant o ysgolion y sir yn rhan o'r orymdaith drwy'r dref

"Yng ngwledydd Prydain galwyd y Sadwrn diwethaf yn Ddiwrnod y Lluoedd Arfog ac mae hi'n weddus ac yn bwysig i ni gofio'n dyner am y bechgyn a'r merched a fu farw mewn rhyfeloedd yn Irac ac Afghanistan ac am y miloedd a anafwyd ac am y rhai sy'n galaru ar ôl eu hanwyliaid.

"Ond dylem gofio hefyd fod rhyfel Irac, yn ôl pob tebyg yn un anghyfreithlon, a gofyn pam nad yw'r gwleidyddion a'n harweiniodd i'r drychineb honno wedi eu dwyn o flaen eu gwell?"

Roedd y ffin yn thema yn ei araith, a chyfeiriodd at gysylltiadau Morgan Llwyd ac Owain Glyndŵr gyda Wrecsam a phwysigrwydd y Gymraeg a diwylliant yno.

"Mae yma neges galonogol yn Wrecsam o ran y Gymraeg gyda dros 200 yn cychwyn addysg Gymraeg yn y sir a'r galw am ail ysgol uwchradd Gymraeg.

"Mae'n bwysig ein bod yma'r flwyddyn nesaf i gefnogi a chryfhau'r Gymraeg," ychwanegodd y prifardd.

'Calondid'

Dywedodd Selwyn Iolen, y dirprwy archdderwydd: "Mae'n galondid gweld yr eisteddfod yn ymweld ag ardaloedd ar y ffin a bod y cyfeillion di-Gymraeg yn awyddus i gynorthwyo yn ogystal â'r bobl ifanc.

"Rydym yn ymfalchïo yn eu cefnogaeth ac yn dymuno llwyddiant wrth sicrhau parhad yn yr ardaloedd hynny.

"Fe fyddai Dic wedi llawenhau o weld un o'i ffrindiau pennaf yn ei olynu.

"Mae'n ddiwrnod hanesyddol hefyd, y tro cyntaf i frawd olynu brawd yn Archdderwydd."

Fel rhan o'r gweithgareddau cafodd llwyfan ei osod yng nghanol y dre er mwyn rhoi cyfle i bobl leol ddangos eu doniau a chroesawu'r ŵyl.

Fe wnaeth y gweithgareddau llwyfan gychwyn am 10am.

Fe wnaeth yr orymdaith gychwyn am 2.30pm o Lwyn Isaf ac yn dilyn strydoedd di-draffig Wrecsam, gan ddychwelyd i Lwyn Isaf a Cherrig yr Orsedd erbyn tua 3pm pan gychwynodd y Seremoni Cyhoeddi.

Gig a chymanfa

Fel rhan o'r seremoni roedd 35 o ferched 8-10 oed o ddalgylch yr Eisteddfod yn cael bod yn rhan o'r Ddawns Flodau sydd wedi bod yn ymarfer ers wythnosau o dan ofal Pam Evans Hughes, Gwennan Davies a Prydwen Elfed-Owens.

Cafodd y copi cyntaf o'r Rhestr Testunau ei gyflwyno i'r Archdderwydd gan Gadeirydd y Pwyllgor Gwaith lleol, Aled Roberts.

Cyn i'r seremoni ddechrau dywedodd Mr Roberts, Arweinydd Cyngor Wrecsam, ei fod yn ddiolchgar iawn i bawb am ddod i'r dref.

"Fe gewch chi'r cyfle i weld be sydd gan Wrecsam i'w gynnig i chi a blas o'r hyn fydd yma yn 2011."

Nos Wener roedd Geraint Lövgreen a'r Enw Da yn perfformio yn Yales Central Station, Wrecsam, yn Gig Fawr y Cyhoeddi.

Nos Sul roedd Cymanfa Ganu yn yn Eglwys San Silyn am 8pm.

Mae'r Eisteddfod yn cael ei chynnal ar dir Fferm Bers Isaf ar gyrion y dref rhwng Gorffennaf 30 Gorffennaf ac Awst 6 2011.

Y seremoni
Dathliadau cyhoeddi Eisteddfod 2011 a fydd yn cael ei chynnal ar dir Fferm Bers Isaf ar gyrion y drefHEFYD
Lluniau: Cyhoeddi Eisteddfod 2011
05 Gorff 10 |  Newyddion
Urddo Archdderwydd newydd
02 Gorff 10 |  Newyddion
Cyhoeddi lleoliad Prifwyl 2011
06 Awst 09 |  Newyddion
Tref yn barod ar gyfer Prifwyl
29 Medi 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific