British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 30 Mehefin 2010, 08:39 GMT 09:39 UK
Alcohol: 'Angen mwy o gymorth'

Dyn yn yfed peint o lager
Canfuwyd gormod o anghysondebau o ran ansawdd asesiadau

Nid yw plant a phobl ifanc sy'n camddefnyddio alcohol yn cael y cymorth priodol ar adegau, yn ôl arolygwyr annibynnol.

Ond mae'r adroddiad ar gamddefnyddio alcohol a throseddau ymhlith ieuenctid, yn cydnabod bod yna "gynnydd da" wedi bod yn y timau sy'n gweithio gyda throseddwyr ifanc.

Roedd yr arolygwyr yn ymchwilio i'r gwaith asesu gan Dimau Troseddau Ieuenctid.

Dywed yr adroddiad mai dim ond yn hanner yr achosion a archwiliwyd y gellid disgrifio'r asesiadau o "ansawdd da."

Hefyd roedd beirniadaeth fod gormod o anghysondebau o ran ansawdd asesiadau ar draws Cymru a Lloegr.

Cynhaliwyd yr arolygiad gan Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi, y Comisiwn Ansawdd Gofal, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ac Estyn.

Dywedodd Prif Weithredwr y Comisiwn Ansawdd Gofal, Cynthia Bower, ar ran pob arolygiaeth:

"Mae camddefnyddio alcohol yn arwain at effeithiau pellgyrhaeddol ar iechyd tymor hir a chymunedau.

"Mae angen rhoi mwy o amlygrwydd iddo fel mater hollbwysig y mae'n rhaid i wasanaethau lleol a chymdeithas fodern fynd i'r afael ag ef."

Dibyniaeth

Yn ôl Wynford Ellis Owen, Prif Weithredwr Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau: "Mae'n ofid i mi mai dim ond hanner yr asesiadau a archwiliwyd oedd o safon dda.

"Mae angen hyfforddi pobl yn benodol ym maes dibyniaeth i fod yn gynghorwyr cydnabyddedig ar ddibyniaeth. Oherwydd erbyn hyn mae'n faes sy'n gofyn am arbenigedd - y math o arbenigedd nad yw cynghori cyffredinol yn ei gynnig.

"Mae asesiad safonol integredig yn rhywbeth, mi wn, sy'n cael ei gyflwyno'n raddol ac yn genedlaethol yma yng Nghymru

"Ond yn bwysicach mae'n rhaid i gymdeithas fynd i'r afael â'r rhesymau pam fod pobl ifanc yn camddefnyddio alcohol a throseddu".HEFYD
Trwydded alcohol i'r Eisteddfod
19 Ion 10 |  Newyddion
Alcohol: Nifer y cleifion yn codi
16 Rhag 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific