British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 29 Mehefin 2010, 12:47 GMT 13:47 UK
Celfyddydau: Llai i dderbyn arian

Cystadleuwyr o Punjab yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen
Un o'r sefydlaidau na fydd yn derbyn arian fydd Eisteddfod Ryngwladol Llangollen

Dywed Cyngor y Celfyddydau y bydd llai o sefydliadau yn derbyn arian ganddyn nhw o 2011 ymlaen.

Daw'r cyhoeddiad yn sgil arolwg gwariant gan y cyngor.

Bydd trefniant 32 o sefydliadau yn dod i ben ym mis Ebrill 2011.

"Bydd modd iddyn nhw dderbyn cymorth o'n rhaglen pontio, a gallan nhw yn y dyfodol ymgeisio am gymorth prosiect," meddai llefarydd ar ran y cyngor.

Gallai sefydliadau sydd wedi clywed na fyddan nhw'n derbyn cyllid refeniw oddi wrth y cyngor o 2011 ymlaen fod yn gymwys i hawlio arian y Loteri ar gyfer prosiectau penodol
Alun Ffred Jones, Gweinidog Treftadaeth Cymru

Bydd y cyngor, meddai, yn cydweithio gyda chwmnïau na fydd yn rhan o'u "portffolio newydd ....... er mwyn eu helpu i gynllunio i'r dyfodol."

Ymhlith y sefydliadau na fydd yn derbyn arian ar ôl 2011 y mae Gŵyl Llenyddiaeth a Chelfyddydau'r Gelli, Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, Theatr Harlech, Theatr Powys, Theatr Pafiliwn Y Rhyl, Gŵyl Gerddorol Abergwaun, Neuadd Les y Glowyr Ystradgynlais a'r Stiwt yn Rhosllannerchrugog.

Bydd cyllid yn cael ei roi i 71 o sefydliadau gan gynnwys cerddorfeydd, canolfannau celf a grwpiau cymunedol.

Ymhlith y sefydliadau fydd yn parhau i dderbyn cefnogaeth ariannol y mae Gwobr yr Artes Mundi, Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru a Cherddorfa Genedlaethol BBC Cymru.

Cyllido

Yn ôl cadeirydd y cyngor, Dai Smith, mae'r dyfodol yn un ansicr i bawb sy'n gweithio yn y celfyddydau.

"Ond yn hytrach nag ymateb i ddigwyddiadau, mae'r cyngor wedi penderfynu cymryd rheolaeth gan osod llwybr newydd, llwybr clir a phendant.

"Rhaid i Gymru wneud toriadau mewn gwariant cyhoeddus ac mae Llywodraeth y Cynulliad yn gorfod gwneud eu penderfyniadau eu hunain."

Y Stiwt
Y Stiwt yn Rhosllannerchrhugog fydd un o'r sefydliadau na fydd yn derbyn arian

Y llynedd fe wnaeth y cyngor ddosbarthu £24 miliwn o arian y trethdalwyr i 97 o sefydliadau, o brosiectau bach cymunedol i sefydliadau mawr fel yr Opera Cenedlaethol, sy'n derbyn £4.5 miliwn.

Eleni, meddai'r llefarydd, roedd y cyngor wedi derbyn cynlluniau busnes gan 116 o sefydliadau yn gofyn am £10 miliwn o gymorth ychwanegol.

Dyma ran gyntaf canlyniad yr arolwg oedd yn edrych yn fanwl ar gyllid y celfyddydau.

"Rydym yn ymateb heddiw er mwyn cadw'r celfyddydau'n fyw ac yn hyfyw ar gyfer yfory," ychwanegodd yr Athro Smith.

Un o'r sefydliadau na fydd yn derbyn cyllid gan y cyngor bellach yw Oriel Wrecsam.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Dutton ei fod yn bryderus am golli'r cyllid ond eu bod yn dal mewn trafodaethau gyda'r cyngor am eu dyfodol.

"Mae Oriel Wrecsam yn ganolfan bwysig ar gyfer y celfyddydau yn y dref ac rwy'n hyderus ynglyn â'r dyfodol."

Mewn ymateb i gyhoeddiad y cyngor dywedodd Alun Ffred Jones, Gweinidog Treftadaeth Cymru, bod hi'n angenrheidiol gwneud toriadau er mwyn sicrhau sector "gelfyddydol ffyniannus a gwydn".

"Gallai sefydliadau sydd wedi clywed na fyddan nhw'n derbyn cyllid refeniw oddi wrth y cyngor o 2011 ymlaen fod yn gymwys i hawlio arian y Loteri ar gyfer prosiectau penodol," meddai.

'Meysydd gwan'

"Gwnaed y penderfyniadau yng nghyd-destun adolygiad mwy sylfaenol o bolisi cyllid y cyngor, sef yr adolygiad mwyaf trylwyr y maen nhw wedi'i gynnal erioed."

Dywedodd bod yr adolygiad yn ei gwneud yn ofynnol i'r cyngor gydnabod y meysydd gwan o fewn y ddarpariaeth celfyddydau ac ymdrin â nhw; parhau i ddatblygu'r celfyddydau yng Nghymru ar draws pob ffurf ar gelfyddyd; a gweithio gyda'i brif gwsmeriaid i sicrhau bod y cwmnïau hyn yn cael y gefnogaeth i roi o'u gorau.

Ychwanegodd bod safon uchel y gwaith ar draws Cymru yn parhau i'w galonogi ac yn creu argraff fawr arno.

Ym mis Rhagfyr, gobeithia'r cyngor dderbyn gwybodaeth am swm ei gyllideb ar gyfer y flwyddyn newydd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Bryd hynny, meddai llefarydd, fe fydd y cyngor yn gallu rhoi manylion yr arian sydd ar gael i bob un o'r 71 o sefydliadau.

Bydd y cyngor hefyd yn cyhoeddi sut y mae yn bwriadu lleihau costau gweinyddol a chostau rhedeg.HEFYD
Celf: 'Cyfnod anodd'
20 Meh 10 |  Newyddion
Pryder cyllid i gwmni sy'n 25 oed
17 Tach 09 |  Newyddion
Gohirio gŵyl gerddorol
10 Meh 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific