British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 21 Mehefin 2010, 06:36 GMT 07:36 UK
'Taflwch lai o wastraff bwyd'

Gwastraff bwyd

Mae pobl yn cael eu hannog i daflu llai o wastraff bwyd oherwydd yr angen i arbed arian a gwarchod yr amgylchedd.

Dywedodd Llywodraeth y Cynulliad fod teulu'n gwastraffu tua £50 y mis ar brynu bwyd sy'n cael ei wastraffu.

Mae'r llywodraeth yn cyhoeddi Tuag at Ddyfodol Diwastraff gyda'r nod o ailgylchu 70% o holl wastraff yng Nghymru erbyn 2025.

Dydd Llun mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, a Gweinidog Amgylchedd Cymru yn cyhoeddi manylion sy'n cynnwys gwobrwyo rhai am ailgylchu.

Niweidio'r amgylchedd

Mae'r gweinidog, Jane Davidson, yn egluro yr hyn y mae angen i bobl gyffredin, busnesau ac awdurdodau lleol ei wneud er mwyn sicrhau na fydd gwastraff yng Nghymru erbyn 2050.

LINDA WARE, CASTELL-NEDD
Linda Ware
"Dwi wedi byw am chwe mis heb ailgylchu a heb gynhyrchu gwastraff. Wnes i ddim defnyddio bin a wnes i ddim creu unrhyw angen ar gyfer ailgylchu. Roedd yn brofiad arbennig.

"Fe ddysgais i lawer. Roedd yn fy atgoffa i o'm plentyndod gan ein bod wedi cael ein magu mewn pentre lle'r oedden ni'n hunangynhaliol. Doedden ni ddim angen dim byd o du allan i'r pentre.

"Erbyn heddiw, mae'n ymddangos bod popeth yn dod o dramor, yn dod drwy'r archfarchnad. Roedd y caeau o'm cwmpas yn arfer bod yn llawn llysiau, nawr dim ond y gwartheg sydd yna.

Drwy lwyddo i beidio â phrynu dim byd plastig roeddwn yn gallu byw heb gynhyrchu gwastraff. Roeddwn yn cael bwyd gwych a oedd yn golygu bod rhaid i mi wneud fy saws tomato fy hun hyd yn oed. Roedd rhaid i bopeth gael ei baratoi ymlaen llaw.

"Rhaid i ni newid ein hagwedd at wastraff," meddai'r gweinidog, "gan na allwn barhau fel cymdeithas sy'n 'taflu i ffwrdd' ac yn anfon ein gwastraff i safle tirlenwi.

"Mae lleihau'r gwastraff yr ydym yn ei gynhyrchu wrth wraidd y strategaeth newydd.

"Fy ngweledigaeth yw ein bod ni i gyd yn gwario llai o'n harian ar fwyd a nwyddau nad oes eu hangen ...

"Bydd lleihau'r gwastraff yn golygu gwario llai o arian ar reoli gwastraff."

Mae tua 90% o bopeth y mae rhywun yn ei brynu yn wastraff o fewn chwe mis, meddai'r llywodraeth.

Wrth reoli gwastraff yn gynaliadwy, mae'r llywodraeth yn gobeithio sicrhau ailgylchu o leiaf 70% o wastraff erbyn 2025 ac y bydd hyn yn arwain at leihau ôl-troed ecolegol, maint yr effaith ar y blaned, o 27%.

Ar wahân

Dywedodd y llywodraeth mai Cymru oedd yr unig wlad ym Mhrydain lle oedd pob awdurdod lleol yn cynnig casglu gwastraff bwyda ar wahân.

Mae'r llywodraeth am i bob cartref yng Nghymru gael gwasanaeth o'r fath.

Er mwyn ceisio sicrhau hyn bydd yn darparu £34 miliwn rhwng 2009 a 2011.

Dywedodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru: "Bydd delio â'n gwastraff yn fwy cynaliadwy yn denu buddsoddiad newydd a swyddi cynaliadwy i Gymru."

Yn gynharach yn y mis fe gyhoeddodd Ms Davidson dâl o 7c am fag plastig o wanwyn 2011 ymalen.HEFYD
Cyngor o blaid trin gwastraff
14 Rhag 09 |  Newyddion
'Bwyd i gompost': Ymestyn cynllun
01 Mai 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific