British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 18 Mehefin 2010, 06:22 GMT 07:22 UK
Her Ewropeaidd i orsaf bwer

Gorsaf bwer Doc Penfro
Llun artist o orsaf bwer Doc Penfro sydd i fod i gael ei hadeiladu erbyn 2012

Cred Cyfeillion y Ddaear Cymru fod Llywodraeth San Steffan wedi rhoi caniatâd cynllunio i orsaf bŵer yn Sir Benfro heb fod asesiadau amgylcheddol llawn wedi eu cynnal.

Mae'r mudiad nawr yn gwneud cwyn i'r Comisiwn Ewropeaidd.

Dywed cwmni RWE npower eu bod nhw wedi "ymgynghori'n helaeth" cyn cael caniatâd cynllunio ar gyfer y safle yn Noc Penfro.

Yn ôl llefarydd ar ran yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd yn San Steffan, nid yw'r adran wedi cael gwybod am unrhyw gwyn.

Rhoddwyd caniatâd cynllunio i RWE npower yn 2009 gan yr adran.

Niwed i fywyd môr

Mae disgwyl i'r orsaf newydd 2000 megawat gael ei chwblhau yn 2012.

Bydd yn darparu ynni ar gyfer 3 miliwn o gartrefi ac yn cyflogi tua 100 o bobl.

Ond cred Cyfeillion y Ddaear y gallai'r orsaf niweidio bwyd môr mewn ardal gadwriaethol.

Maen nhw am i Weinidog Amgylchedd Cymru Jane Davidson alw'r cais cynllunio i mewn.

Yn ôl Gordon James, cyfarwyddwr Cyfeillion y Ddaear Cymru, maen nhw'n poeni y bydd y system oeri dŵr yn peryglu pysgod.

"Un o asedau mwya Sir Benfro yw'r amgylchedd a chyfoeth y bywyd môr.

"Dyna pam fod aber y Cleddau a'r ardal gyfagos wedi derbyn statws cadwriaethol mor uchel."

Mae'r gwyn yn cael ei chefnogi gan yr Aelod Seneddol Ewropeaidd Jill Evans.

"Mae'r Cleddau yn ardal sy wedi ei gwarchod.

"Mae'n holl bwysig fod deddfau'r Undeb Ewropeaidd yn cael eu defnyddio i warchod yr ardal," meddai.

Asesiad

"Pe bai'r cais yn caniatáu pwmpio dŵr cynnes i aber y Cleddau, yna mae un o reolau'r Undeb Ewropeaidd wedi ei thorri.

"Ac mae'n rhaid i lywodraeth Prydain egluro pam."

Mae'r Asiantaeth Amgylchedd yn cynnal asesiad o effaith yr orsaf ar yr amgylchedd.

Dywedodd llefarydd: "Fe ddaeth ein hymgynghoriad gyda'r cyhoedd ynglŷn â chais y cwmni i gynhyrchu ynni i ben rai wythnosau'n ôl.

"Y cam nesa yw ein bod yn asesu'r cais ac yn ystyried yr ymateb i'r ymgynghoriad."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad fod pob cais i alw mewn yn cael eu "hystyried yn ddwys".

"Ond oherwydd dyletswyddau cyfreithiol gweinidogion ni fyddai'n addas gwneud sylw ar hyn o bryd."

Dywedodd llefarydd ar ran RWE npower fod caniatâd cynllunio wedi ei dderbyn ar Chwefror 5, 2009 "ar ôl proses ymgynghori ddwys".

"Cafodd y penderfyniad ei groesawu gan Brif Weinidog Cymru oherwydd y swyddi fyddai'n cael eu creu," meddai'r llefarydd.

Dywedodd llefarydd ar ran Adran Ynni a Newid Hinsawdd San Steffan: "Hyd fod yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi gwybod am unrhyw gwyn a'r manylion, does dim modd damcaniaethu sut bydd y llywodraeth yn ymateb."CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific