British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 7 Mehefin 2010, 06:01 GMT 07:01 UK
Band eang i'r 'mannau gwan'

Band eang
Mae'r signal 'band eang yn gwanhau gyda phellter

Gallai mwy o ardaloedd cefn gwlad fod ar eu hennill oherwydd ymgyrch i ddod â band eang i "ardaloedd digyswllt," meddai Llywodraeth y Cynulliad a British Telecom.

Bydd band eang yn dod i holl drigolion Beulah ac Ystrad Meurig yng Ngheredigion ac i bobl Cil-y-cwm a Llanfynydd yn Sir Gaerfyrddin.

Y nod yw gorffen y gwaith erbyn diwedd yr haf.

Fel arfer, mae ardal yn "ddigyswllt" oherwydd ei phellter o'r gyfnewidfa ffôn leol.

'Gwarthus'

Ym mis Mai dywedodd pensiynwraig fod cwmni BT wedi ymddwyn yn "warthus" ar ôl iddi gael gwybod y byddai'n costio mwy na £150,000 i gael gwasanaeth band eang.

Ers sawl blwyddyn mae Beverley McCartney, sy'n byw yn Salem, ger Llandeilo, Sir Gaerfyrddin, wedi bod yn ceisio cael gwasanaeth band eang.

Ac ym mis Mawrth fe gyhuddodd dyn busnes BT o drin ardaloedd gwledig yn annheg ar ôl iddo gael gwybod y byddai'n costio £56,000 er mwyn iddo gael gwasanaeth band eang.

Mae Tony Simkin, sy'n byw ym Meulah ger Castell Newydd Emlyn, wedi cael gwybod y bydd rhaid cael llinell ffon newydd er mwyn iddo gael y gwasanaeth sy'n rhan bwysig o'i fusnes.

8,500 o safleoedd

Yn 2006 aeth Llywodraeth y Cynulliad a BT ati i gael hyd i rai o'r cymunedau "digyswllt," gan gyhoeddi rhaglen barhaol i wella'r seilwaith sy'n eu gwasanaethu.

Hyd yn hyn mae tua 8,500 o safleoedd yng Nghymru ar eu hennill.

Y llynedd, cafodd chwe chymuned arall - Reynalton a Saundersfoot yn Sir Benfro, Llanpumsaint a Bronwydd yn Sir Gaerfyrddin, Cilcennin yng Ngheredigion a Gwytherin yng Nghonwy - eu cysylltu â band eang.

Dywedodd Dirprwy Brif Weinidog Cymru, Ieuan Wyn Jones: "Mae bod yn rhan o'r byd digidol yn hanfodol mewn economi fodern fyd-eang a gallwn ni ddim fforddio gadael neb ar ôl.

"Dyna pam rydyn ni wedi ymrwymo i gael hyd i ffyrdd o gysylltu'r ychydig ardaloedd yng Nghymru lle nad yw band-eang ar gael ar hyn o bryd.

"Heb amheuaeth, mae cael gwasanaeth rhyngrwyd cyflym yn hanfodol i gymunedau ym mhobman.

Mae cysylltiadau band-eang o'r radd flaenaf yn hanfodol i ddatblygu economi wybodaeth ac i wella gallu busnesau ac unigolion i rwydweithio ac arloesi".HEFYD
Dros 150,000 am fand eang
27 Mai 10 |  Newyddion
'56,000' ar gyfer band eang
20 Maw 10 |  Newyddion
Band eang: Tref yn arloesi
18 Medi 09 |  Newyddion
Band eang cyflym iawn i Gymru
23 Maw 09 |  Newyddion
Rhai heb y we 'ar eu colled'
20 Tach 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific