British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 4 Mehefin 2010, 16:54 GMT 17:54 UK
Addysg Caerdydd: Carwyn Jones yn beirniadu'r cyngor

Carwyn Jones ar Faes Eisteddfod yr Urdd
Mae Carwyn Jones yn rhoi'r bai ar gyngor y brifddinas am fethu canfod ateb derbyniol

Mae Prif Weinidog Cymru wedi cyhuddo Cyngor Caerdydd o "dreulio pum mlynedd yn gwneud dim".

Roedd Carwyn Jones yn ymateb i'r feirniadaeth ohono am wrthod cynlluniau'r cyngor i ehangu darpariaeth addysg Gymraeg yn y brifddinas.

Dywedodd nad oedd y cyngor wedi gwneud digon i ateb y broblem o ddiffyg llefydd mewn ysgolion Cymraeg yng ngorllewin Caerdydd.

Yr wythnos diwethaf fe wnaeth Llywodraeth y Cynulliad wrthod cynlluniau'r cyngor i gau ysgol cyfrwng Saesneg Lansdowne yn ardal Treganna er mwyn i Ysgol Gymraeg Treganna symud i'r adeilad.

Yn ystod yr wythnos ar Faes Eisteddfod yr Urdd yn Llanerchaeron fe wnaeth tua 200 o rieni a disgyblion Ysgol Gymraeg Treganna gynnal protest y tu allan i stondin y llywodraeth.

Bai y cyngor

Ar yr un Maes ddydd Gwener dywedodd Mr Jones mai "cyfrifoldeb y cyngor oedd canfod ateb i ddiffyg lle ar safle presennol Ysgol Treganna ac na fyddai yn cael effaith andwyol ar ddisgyblion eraill yn yr ardal".

Fe wnaeth Mr Jones ddweud ei fod yn deall bod pobl yn flin ond roedd o'n rhoi'r bai ar Gyngor Caerdydd.

Ysgol Treganna
Does 'na ddim digon o le i'r disgyblion yn yr ysgol bresennol

Mae'n gwrthod honiadau bod y penderfyniad i atal y cynlluniau gan gyngor clymblaid y Democratiaid Rhyddfrydol a Phlaid Cymru â chymhellion gwleidyddol.

Mae cynghorwyr y ddwy blaid yn anhapus gyda'r penderfyniad ond mae Mr Jones wedi galw am drafodaeth synhwyrol na fydd yn arwain at rwygiadau rhwng ysgolion Cymraeg a Saesneg yr ardal.

Dywedodd mai dyletswydd y cyngor ydi meddwl am ffordd arall ymlaen a meddwl am gynllun arall.

"Mae angen i'r cynllun fod yn gall, fydd yn symud addysg Gymraeg a Saesneg ymlaen... a dydi hynny ddim yn wir am y cynllun presennol," meddai.

"Bai'r cyngor ydi bod 'na brotest ar Faes yr Eisteddfod yr wythnos hon...maen nhw wedi treulio pum mlynedd yn gwneud dim.

"Mae'n bwysig bod y sefyllfa yn Nhreganna yn cael ei datrys...cyn gynted a phosib."

Oedi

Mewn ymateb dywedodd arweinydd Cyngor Sir Caerdydd, Rodney Berman, bod gweinidogion Llafur yn defnyddio ad-drefnu addysg fel "pêl-droed wleidyddol".

"Mae cynrychiolwyr Llafur yn lleol wedi brwydro yn erbyn pob syniad a gyflwynwyd ganddo ni," meddai'r cynghorydd sy'n cynrychioli'r Democratiaid Rhyddfrydol.

Dywedodd y gallai gymryd hyd at ddwy flynedd i gyflwyno cynlluniau o'r newydd o ddilyn yr holl gamau.

"Rydym wedi aros am benderfyniad gan weinidog ynglŷn â'r cynlluniau diweddara a gafodd eu gwrthod yr wythnos diwethaf ers mis Awst y llynedd.

"Mae'r ffaith bod y protestwyr yn targedu'r Llywodraeth a Carwyn Jones yn awgrymu mai yno maen nhw'n gweld y bai."HEFYD
Plaid yn galw am esboniad llawn
30 Mai 10 |  Newyddion
Beirniadu atal ad-drefnu ysgolion
29 Mai 10 |  Newyddion
Na i ehangu addysg Gymraeg
27 Mai 10 |  Newyddion
Ad-drefnu addysg: 'Llusgo traed'
02 Maw 10 |  Newyddion
Cyngor o blaid cau ysgol
30 Ebr 09 |  Newyddion
Cyngor yn argymell cau ysgol
27 Ebr 09 |  Newyddion
Caerdydd: 17 o ysgolion i gau?
06 Ebr 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific