British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 29 Mai 2010, 08:33 GMT 09:33 UK
Dafydd Wigley yn feirniadol o benderfyniad Carwyn Jones

Dafydd Wigley
Mae gan y penderfyniad "sgil effeithiau ar draws Cymru"

Mae penderfyniad Prif Weinidog Cymru i wrthod cynlluniau i ehangu darpariaeth addysg drwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghaerdydd yn her i "hygrededd ei lywodraeth", yn ôl cyn arweinydd Plaid Cymru.

Dywedodd Dafydd Wigley ei fod wedi ei siomi bod Carwyn Jones wedi atal cynlluniau i ddarparu llefydd cyfrwng Cymraeg ar draul gormod o lefydd gwag mewn ysgolion Saesneg y brifddinas.

Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi dweud bod cynlluniau Cyngor Caerdydd yn "annhebygol o wella ansawdd y ddarpariaeth addysg".

Mae Plaid Cymru - sy'n rhan o lywodraeth Glymblaid yn y Cynulliad gyda'r Blaid Lafur- wedi disgrifio penderfyniad y Prif Weinidog fel "gwarth".

Dywedodd arweinydd y cyngor sir, Rodney Berman o'r Democratiaid Rhyddfrydol, y byddai'r cyhoeddiad yn "achosi anniddigrwydd ymhlith y gymuned o rieni Cymraeg".

Atal y cyngor

Roedd y cyngor wedi argymell cau Ysgol Gynradd Lansdowne yn ardal Treganna er mwyn i Ysgol Gynradd Gymraeg Treganna, sy'n brin o le, symud i'r adeilad.

Ar ôl cyfarfod o rieni dydd Gwener dywedodd Mr Wigley, cyn Lywydd Plaid Cymru, bod penderfyniad Mr Jones wedi atal y cyngor rhag gallu cyflawni'r hyn y mae'n gorfod ei wneud i ddiwallu'r galw am addysg Gymraeg yn yr ardal.

Mae rhieni Ysgol Lansdowne wedi bod yn gwrthwynebu'r cynlluniau
Mae rhieni Ysgol Lansdowne wedi bod yn gwrthwynebu'r cynlluniau

Dywedodd hefyd bod y penderfyniad mynd yn gwbl groes i strategaeth addysg Gymraeg Llywodraeth y Cynulliad.

"Yr unig ffordd y gall Carwyn Jones gael ei hun allan o'r twll yma y mae wedi creu iddo'i hun drwy ymyrryd yn y fath ffordd, yw darparu'r cyllid angenrheidiol er mwyn creu ysgol Gymraeg newydd yn yr ardal, a hynny ar fyrder," meddai Mr Wigley.

"Mae hyn yn her i hygrededd y llywodraeth y mae Carwyn Jones yn ei harwain.

"Mae'r ffordd y mae Llafur wedi rhoi tro pedol ar benderfyniad democrataidd Cyngor Caerdydd yn fy synnu'n fawr.

"Mae gan benderfyniad Carwyn Jones oblygiadau i gynghorau ar hyd a lled Cymru."

Cyfrifoldeb cyngor

Roedd rhieni disgyblion Ysgol Lansdowne wedi gwrthod y cynlluniau ac yn ymgyrchu i gadw'r ysgol fel y mae.

Roedden nhw'n honni y byddai cau'r ysgol yn symud y broblem i rywle arall ac yn achosi diffyg lle o fewn ysgolion cyfrwng Saesneg yn Nhreganna.

Mewn datganiad, dywedodd Llywodraeth y Cynulliad mai cyfrifoldeb yr awdurdodau lleol ydi canfod cynlluniau eraill a fyddai'n datrys y gofynion i holl ddisgyblion Treganna.

"Mae gweinidogion wedi gofyn i swyddogion wneud popeth posib i'w cynorthwyo.

"Rydym yn derbyn bod unrhyw gynnig yn gorfod sicrhau amgylchedd ac adnoddau teg i'r holl blant sy'n derbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.

"Mae'n bwysig nad ydi gorlenwi unrhyw ysgol yn digwydd o ganlyniad i ganfod ateb."

Yn y cyfamser mae pwyllgor gwaith Plaid Cymru yn cyfarfod ddydd Sadwrn.

Mae cynghorwyr Plaid Cymru ar Gyngor Caerdydd yn flin gyda phenderfyniad y Prif Weinidog i wrthod cynllun i ad-drefnu ysgolion yng ngorllewin y brifddinas.HEFYD
Na i ehangu addysg Gymraeg
27 Mai 10 |  Newyddion
Ad-drefnu addysg: 'Llusgo traed'
02 Maw 10 |  Newyddion
Cyngor o blaid cau ysgol
30 Ebr 09 |  Newyddion
Cyngor yn argymell cau ysgol
27 Ebr 09 |  Newyddion
Caerdydd: 17 o ysgolion i gau?
06 Ebr 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific