British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 26 Mai 2010, 06:22 GMT 07:22 UK
Ymgyrch i leihau troseddau ar garreg y drws

Hysbyseb i daclo troseddau ar garreg y drws

Mae ymgyrch sydd am leihau nifer y troseddu ar garreg y drws yn cael ei lansio yn Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd.

Fe fydd yr ymgyrch ddwyieithog yn cynnwys hysbysebion teledu a negeseuon arbennig fydd yn cael eu postio i gannoedd o filoedd o bobl ym mis Mai a Mehefin eleni.

Y nod yw lleihau troseddu a pherswadio'r cyhoedd i roi gwybod am ddigwyddiadau amheus.

Dywedodd yr heddlu wrth lansio'r ymgyrch ddydd Mercher na ddylai neb adael pobl amheus i mewn i'w tai ac y dylen nhw alw'r heddlu neu gymdogion os oedd 'na broblem.

Yn 2009 roedd 104 o ddigwyddiadau yng Nghymru, y lleia ers pum mlynedd.

Ond mae Adrannau Safonau Masnach wedi dweud bod cynnydd o 10% o flwyddyn i flwyddyn.

'Amheus'

Dywedodd Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu'r De, Richard Lewis: "Mae troseddu ar garreg y drws yn ffiaidd.

"Ac mae'r heddlu'n cefnogi'r ymgyrch sy'n helpu pobl fregus ond hefyd yn targedu troseddwyr.

Anne Cornock
Bu farw Anne Cornock ar ôl cael ei thwyllo

"Mae'n hanfodol bod y cyhoedd yn rhoi gwybod i ni am ddigwyddiadau amheus ..."

Dywedodd y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Carl Sargeant: "Mae'r troseddu hwn yn golygu bod yr henoed weithiau yn ofni agor drws y ffrynt.

"Mae Llywodraeth y Cynulliad am fynd i'r afael â'r broblem ac yn cyfrannu £1.8 miliwn at gynllun fydd yn cynnwys Ymgyrch Cymru yn erbyn Troseddu ar Garreg y Drws.

Fe fu farw mam 76 oed y gohebydd, David Cornock, o ganser ychydig wedi iddi golli cannoedd o filoedd o bunnau oherwydd troseddu ar garreg y drws.

"Doeddwn i na'm chwaer yn gwybod ei bod ar ei cholled nes i ni sylwi bod ei sefyllfa ariannol yn rhyfedd.

"Pan ofynnon ni gwestiynau roedd hi mewn sioc am ein bod ni'n sylweddoli bod rhywbeth yn bod."

Dros £270,000

Roedd hi'n cywilyddio am yr hyn oedd wedi digwydd iddi.

"Fe ddaeth hi'n amlwg bod ei misoedd olaf wedi ei dreulio yn ceisio jyglo difrifoldeb canser gyda cheisio delio gyda'i sefyllfa ariannol oedd o ganlyniad i gael ei thwyllo," ychwanegodd.

Dros gyfnod o flwyddyn bu raid i Anne Cornock drosglwyddo mwy na £270,000 - ei chynilion - ar ôl cytuno i ganiatáu i rywun osod tarmac yn ei chartref yn Sili, Bro Morgannwg.

"Fe wnaeth y troseddwyr ddinistrio blwyddyn olaf ei bywyd hi," ychwanegodd Mr Cornock.

"Roedd ganddi ormod o gywilydd i ddweud dim ac fe gafodd hyn effaith sylweddol ar ei hiechyd.

"Erbyn iddi weld meddyg roedd hi'n rhy hwyr."

Eglurodd bod ei fam oedd yn wraig a mam-gu ffyddlon yn fenyw weddus a weithiodd ar hyd ei hoes.

"Roedd hi'n ddeallus, yn wraig synhwyrol ac os gall hi gael ei thwyllo, gall unrhyw un.

"Fy nghyngor i unrhyw un bregus ydi bod yn fwy na gofalus wrth i rywun annisgwyl guro ar y drws, yn wir, i beidio agor y drws a chychwyn sgwrs gyda nhw gan eu bod yn bobl ddrwg a chas."HEFYD
Dwyn £270,000 oddi wrth weddw
18 Maw 10 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific