British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 22 Mai 2010, 08:16 GMT 09:16 UK
Disgwyl 40,000 yn y Faenol

Gwely a brecwast
Eisoes mae llefydd gwely a brecwast yn orlawn

Wrth i hyd at 40,000 o bobl gyrraedd digwyddiad y Penwythnos Mawr ar Stad y Faenol ger Bangor, mae pennaeth twristiaeth wedi dweud y bydd yn hwb i'r economi leol.

Dywedodd Esther Roberts o Dwristiaeth Gogledd Cymru fod yr achlysur ddydd Sadwrn a dydd Sul "yn rhoi Gwynedd ar y map".

"Eisoes mae llefydd gwely a brecwast ym Mangor a Chaernarfon yn orlawn.

"Mae digwyddiad Radio 1 yn golygu bod yr ardal ar ei hennill ... rydan ni wedi dweud wrth bobl i chwilio am lety yn Llandudno a Bae Colwyn.

"Ac mae llawer wedi gofyn am safleoedd gwersylla yn yr ardal am fod rhagolygon y tywydd yn dda iawn."

Ymhlith yr artistiaid sy'n perfformio mae Cheryl Cole, Alicia Keys, Dizzee Rascal a Rhianna.

'Cwta dri mis'

Dywedodd Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfed Edwards, fod Gwynedd yn lleoliad delfrydol ar gyfer cynnal digwyddiad o'r radd flaenaf.

"Dim ond cwta dri mis yn ôl y cyhoeddwyd y byddai'r ŵyl yn cael ei chynnal yma yng Ngwynedd.

"Mae ymdrech fawr wedi ei wneud gan bawb sy'n gweithio ar y fenter i sicrhau fod popeth yn ei le mewn da bryd."

Roedd y gwaith, meddai, yn cynnwys trefnu bysus gwennol, meysydd parcio a chynlluniau rheoli trafnidiaeth.

"Mae byddin fach o staff y cyngor wedi gwneud popeth o fewn eu gallu i sicrhau llwyddiant.

"Er mwyn sicrhau fod popeth yn rhedeg yn esmwyth dylai pawb sy wedi bod yn ddigon lwcus i gael tocynnau i ddarllen ein taflen wybodaeth er mwyn gwybod beth yw'r trefniadau ar gyfer y penwythnos."

Fe fydd mwy na 4,000 o lefydd parcio ar y stad ond dywedodd y cyngor y dylai cefnogwyr ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i fynd a dod i'r ŵyl.

Manylion teithio

Bydd gwasanaeth bysus gwennol rhwng safle'r ŵyl a Bangor a Chaernarfon - y bysus yn rhedeg rhwng 10am a hanner nos a gwasanaeth sgerbwd rhwng 2pm ac 8pm.

Mae tocyn dwyffordd yn costio £5 a modd prynu tocyn o flaen llaw gan Arriva (Gorsaf Bws Bangor, ffôn 01248 362289) neu Wyliau Seren Arian (Maes, Caernarfon, ffôn 01286 672333).

Yng Nghaernarfon bydd y bws gwennol yn rhedeg o'r maes parcio ger Doc Fictoria tu ôl i archfarchnad Morrisons.

Ym Mangor bydd y bws gwennol yn rhedeg o Ffordd Farrar.

Mae trenau rheolaidd ar hyd arfordir gogledd Cymru ac o Ynys Môn i Fangor. Bydd trên ychwanegol yn rhedeg ar hyd yr arfordir am 11pm. Mae'r bws gwennol yn cysylltu Stad y Faenol â Gorsaf Drên Bangor.

Y Penwythnos Mawr
Y digwyddiad: 'Yn rhoi Gwynedd ar y map'

Yr unig leoliad i ollwng pobl sy mewn tacsi neu'n cael lifft yw yn Cast Technium ar Barc Busnes Parc Menai.

Mae cerddwyr yn cael eu cynghori i beidio cerdded i'r digwyddiad ar hyd y rhwydwaith ffyrdd.

Os ydych yn gyrru o ogledd-ddwyrain Cymru neu Sir Gaer, defnyddiwch yr A55 a gadael yng Nghyffordd 9 i gyfeiriad Bangor a dilyn yr arwyddion digwyddiad melyn.

O Ynys Môn, dilynwch yr A55 dros Bont Britannia a dilynwch yr arwyddion digwyddiad melyn.

Os ydych yn teithio o gyfeiriad y de ddwyrain, dilynwch yr A5 am Fangor a dilynwch yr arwyddion digwyddiad melyn.

Ac os ydych chi'n teithio o weddill Cymru, dilynwch un ai'r A499 neu'r A487 am Gaernarfon, ac yna dilynwch yr A487 am Fangor a dilynwch yr arwyddion digwyddiad melyn.
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific