British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 15 Mai 2010, 09:48 GMT 10:48 UK
Canser: Safonau newydd i gleifion

meddygon
Rhaid i'r gweithwyr allweddol fod yn eu lle erbyn diwedd mis Mawrth 2011.

Bydd 'gweithiwr allweddol' yn cael ei benodi i gadw gofal ar bob claf sy'n diodde o ganser, yn ôl canllawiau newydd Llywodraeth y Cynulliad.

Yn ôl llefarydd ar ran y llywodraeth, bydd hyn yn golygu y bydd y claf yn gwybod at bwy i droi yn ystod cyfnod y driniaeth.

Y gweithiwr allweddol fydd yn cydgysylltu'r gofal sydd ei angen.

Mae'r canllawiau newydd hefyd yn gosod safonau newydd wrth drin cleifion canser.

Cafodd y safonau eu datblygu gan y Grwp Cydgysylltu Gwasanaethau Canser, gan ymgynghori ag arbenigwyr canser a chleifion sy'n dioddef o ganser.

Mae'n ofynnol i'r Byrddau Iechyd sicrhau bod y gweithwyr allweddol wedi eu penodi erbyn diwedd mis Mawrth 2011.

Hanfodol

Dywedodd y gweinidog iechyd, Edwina Hart: "Yn fy marn i, mae datblygu rôl gweithwyr allweddol yn rhan hanfodol o wella'r gofal a gynigir i gleifion sy'n dioddef o ganser.

"Mae llawer ohonyn nhw'n teimlo eu bod yn cael eu gadael ar eu pen eu hunain unwaith y mae'r brif driniaeth wedi dod i ben, boed y driniaeth honno'n llawdriniaeth, yn radiotherapi neu'n gemotherapi. Nid dyna fel y bydd hi yn y dyfodol.

"Yn ogystal â buddsoddi mewn rhagor o staff a chyfarpar newydd er mwyn sicrhau bod modd rhoi diagnosis a thriniaeth yn gynt, ry'n ni hefyd yn buddsoddi mewn addysg ac atal er mwyn lleihau nifer yr achosion o ganser yn y tymor hwy.

"Mae'r gwaith hwn yn cynnwys camau i addysgu pobl am bwysigrwydd ffordd iach o fyw a deiet iach, yn ogystal â chyflwyno'r gwaharddiad ar ysmygu mewn mannau cyhoeddus, y brechlyn newydd ar gyfer canser ceg y groth, a chyflwyno'r rhaglen sgrinio ar gyfer canser y coluddion".HEFYD
Cynnydd yn achosion canser y croen
01 Ebr 10 |  Newyddion
'Anwybyddu' cleifion canser
27 Ion 10 |  Newyddion
Pryder am ofal cleifion canser
02 Hyd 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific