British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 13 Mai 2010, 14:59 GMT 15:59 UK
Sioe: Cau ysgolion dridiau'n gynt

Sioe Frenhinol
I nifer o deuluoedd, y Sioe Fawr yw eu gwyliau blynyddol

Mae Cyngor Gwynedd wedi dweud wrth swyddogion addysg y bydd rhaid i bob ysgol gau'n gynt na'r disgwyl ym mis Gorffennaf 2011 fel y gall staff a disgyblion fynd i'r Sioe Fawr yn Llanelwedd.

Yn wreiddiol, roedd chwe awdurdod lleol y gogledd wedi cytuno dyddiadau gwyliau ar gyfer y chwe blynedd nesaf, hynny yw y byddai ysgolion yn cau ar Orffennaf 20.

Ond mewn cyfarfod ddydd Iau fe benderfynodd y cyngor newid y dyddiad i Orffennaf 16 y flwyddyn nesaf oherwydd y sioe.

Cyn y cyfarfod roedd Dewi Jones, Pennaeth Addysg Gwynedd, wedi ymgynghori â phenaethiaid ysgolion uwchradd, cynradd ac arbennig yn ogystal â fforwm undebau'r athrawon.

Dywedodd nad oedd yr un ohonyn nhw am newid y dyddiadau.

Yn ei adroddiad roedd yn awgrymu mai'r ffordd ymlaen fyddai gwneud trefniadau unigol ym mhob ysgol, gan awgrymu y gellid cynnal dyddiau hyfforddiant mewn swydd adeg y sioe.

Ond mater i Lywodraeth y Cynulliad, meddai, fyddai sefydlu patrwm gwyliau cenedlaethol i holl ysgolion Cymru.

"Be dwi wedi 'wneud ydi cysylltu efo gweinyddiad Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru a gofyn lle ydan ni o ran y drafodaeth.

'Pennu'

"Mae'r cyfarwyddyd yn ddigon clir, awdurdodau unigol sydd i fod i bennu dyddiadau gwyliau ysgol.

"Y cam nesaf fydd trafod a ffurfio patrwm cenedlaethol sy'n golygu edrych ar osod gwyliau ysgol a hanner tymor a'i osod yn gadarn yn ei le a chael trafodaeth efo'r undebau a'r awdurdodau."

Dywedodd Geraint Hughes, Dirprwy Brifathro Ysgol Uwchradd Botwnnog ger Pwllheli, cyn y cyfarfod: "Mi fyddwn i'n caniatáu i ddisgyblion fynd ar wyliau teuluol ... mae'n rhywbeth traddodiadol yn yr ardal ac mae natur y diwydiant twristiaeth yn golygu nad ydi hi'n bosib i rai disgyblion fynd â phlant ar wyliau yn ystod gwyliau haf yr ysgol.

'Yn deall'

"Dydan ni ddim yn argymell mynd â phlant o'r ysgol cyn diwedd y tymor ond mi fysan ni'n deall yn yr achos yma os ydi plant eisiau mynd gyda'u rhieni ar wyliau i'r Sioe."

Dau o ddisgyblion yr ysgol yw Osian ac Owain.

"Dwi'n mynd bob blwyddyn efo Mam a Dad a fyswn i'n dal i fynd a methu ysgol," meddai Osian cyn y cyarfod.

"Dwi'n dal i fynd i fynd efo Mam a Dad a cholli'r ysgol," meddai Owain.

"Er fyddai'n brafiach peidio colli ysgol ond mae fy rhieni yn cytuno ac yn fodlon i mi golli ysgol."HEFYD
Cynnig i newid gwyliau ysgol
15 Ion 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific