British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 13 Mai 2010, 11:07 GMT 12:07 UK
Fydd ysgolion ar gau pan fydd Sioe'n cael ei chynnal?

Sioe Frenhinol
I nifer o deuluoedd, y Sioe Fawr yw eu gwyliau blynyddol

Hen Sir Gaernarfon sy'n noddi'r Sioe Frenhinol yn 2011 ond, yn ôl calendr ysgolion, fydd ysgolion y gogledd ddim yn cau ar gyfer gwyliau'r haf tan ddydd Mercher y sioe.

Fe fydd cynghorwyr Gwynedd yn ystyried adroddiad pellach am y mater ddydd Iau.

Roedd rhai o gynghorwyr am i'r ysgol gau yn gynt ond mae siroedd y gogledd wedi cytuno dyddiadau gwyliau am y chwe blynedd nesa.

Ymgynghori

Mae Dewi Jones, Pennaeth Addysg Gwynedd, wedi ymgynghori â phenaethiaid ysgolion uwchradd, cynradd ac arbennig yn ogystal â fforwm undebau'r athrawon.

Dywedodd nad oedd yr un ohonyn nhw am newid y dyddiadau.

Yn ei adroddiad mae'n awgrymu mai'r ffordd ymlaen fyddai gwneud trefniadau unigol ym mhob ysgol, gan awgrymu y gellid cynnal dyddiau hyfforddiant mewn swydd adeg y sioe.

Mae'n awgrymu hefyd y gallai rhieni ofyn am fynd â'u plant ar wyliau a bod ysgolion efallai yn trefnu tripiau i'r Sioe.

Ond mater i Lywodraeth y Cynulliad fyddai sefydlu patrwm gwyliau cenedlaethol i holl ysgolion Cymru.

"Be dwi wedi 'wneud ydi cysylltu efo gweinyddiad Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru a gofyn lle ydan ni o ran y drafodaeth.

'Pennu'

"Mae'r cyfarwyddyd yn ddigon clir, awdurdodau unigol sydd i fod i bennu dyddiadau gwyliau ysgol.

"Y cam nesaf fydd trafod a ffurfio patrwm cenedlaethol sy'n golygu edrych ar osod gwyliau ysgol a hanner tymor a'i osod yn gadarn yn ei le a chael trafodaeth efo'r undebau a'r awdurdodau."

Dywedodd Geraint Hughes, Dirprwy Brifathro Ysgol Uwchradd Botwnnog ger Pwllheli, "Mi fyddwn i'n caniatáu i ddisgyblion fynd ar wyliau teuluol ... mae'n rhywbeth traddodiadol yn yr ardal ac mae natur y diwydiant twristiaeth yn golygu nad ydi hi'n bosib i rai disgyblion fynd â phlant ar wyliau yn ystod gwyliau haf yr ysgol.

'Yn deall'

"Dydan ni ddim yn ei argymell ond mi fysan ni'n deall yn yr achos yma os ydi plant eisiau mynd gyda'u rhieni ar wyliau i'r sioe."

Dau o ddisgyblion yr ysgol ydi Osian ac Owain.

"Dwi'n mynd bob blwyddyn efo Mam a Dad a baswn i'n dal i fynd a methu ysgol," meddai Osian.

"Dwi'n dal i fynd i fynd efo Mam a Dad a cholli'r ysgol er fyddai'n brafiach peidio colli ysgol ond mae fy rhieni yn cytuno ac yn fodlon i mi golli ysgol," meddai Owain.HEFYD
Cynnig i newid gwyliau ysgol
15 Ion 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific