British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 12 Mai 2010, 19:21 GMT 20:21 UK
Ymateb i benodiad Cheryl Gillan

Mae'r pleidiau gwleidyddol yng Nghymru wedi bod ymateb i benodiad Cheryl Gillan fel Ysgrifennydd Cymru.

Wedi i David Cameron a Nick Clegg gytuno i sefydlu llywodraeth glymblaid ddydd Mawrth maen nhw ddydd Mercher wedi bod yn cyhoeddi aelodau eu cabinet.

Ers 2005 Ms Gillan oedd llefarydd y Ceidwadwyr ar Gymru pan oedd y blaid yn wrthblaid.

CARWYN JONES, PRIF WEINIDOG CYMRU AC ARWEINYDD PLAID LAFUR CYMRU

"Dwi'n llongyfarch Cheryl Gillan ar gael ei hapwyntio fel Ysgrifennydd Cymru.

"Rwy'n edrych ymlaen i gwrdd â hi ar y cyfle cynhara' i drafod nifer o faterion yn ymwneud â Chymru ac i ddatblygu perthynas adeiladol, i sicrhau fod blaenoriaethau pobl Cymru yn cael eu rhoi yn gyntaf."

PETER HAIN - AS LLAFUR CASTELL-NEDD A LLEFARYDD YR WRTHBLAID AR GYMRU

"Dwi'n llongyfarch Cheryl Gillan ar ei phenodiad. Dwi'n ei hoffi fel person ac yn dymuno'r gorau iddi yn y swydd.

"Ond fe ddylai'r llywodraeth newydd sylweddoli y bydd y penderfyniad i benodi Ysgrifennydd Cymru sy'n cynrychioli etholaeth yn Lloegr yn siomi ac o bosib yn gwylltio nifer o bobl yng Nghymru.

"Mae hyn yn mynd yn ôl i'r hen ddyddiau tywyll. Rhwng yr aelodau Ceidwadol a'r Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru mae 'na 11 aelod. Ydi David Cameron a Nick Clegg yn dweud nad oes yr un ohonyn nhw ddigon da i wneud y gwaith?

"Does 'na ddim rheswm pam na allai ffydd Mr Cameron yn ei gyd aelod fod wedi ei gweld yn cael swydd arall mewn cabinet sy'n brin iawn o ferched.

"Fe fyddai'n fwy synhwyrol i gynnig swydd Ysgrifennydd Cymru i un o ASau Cymru."

ELFYN LLWYD - AS PLAID CYMRU DWYFOR MEIRIONNYDD AC ARWEINYDD PLAID CYMRU YN SAN STEFFAN

"Hoffwn longyfarch aelod Chesham ac Amersham ar ei phenodiad. Yn anffodus, fe fydd penodi Ysgrifennydd Cymru o du allan i Gymru yn mynd a ni yn ôl i'r 1990au.

"Mae 'na dipyn o faterion pwysig fydd yn wynebu Ms Gillan wrth iddi gychwyn ar ei dyletswyddau. Ar frig y pentwr papur ar ei desg y bydd cais am refferendwm i gael mwy o bwerau i'r Cynulliad Cenedlaethol. Mae hi wedi dweud yn y gorffennol na fyddai'n gwrthwynebu hyn ac felly dwi'n disgwyl ymateb cyflym.

"Fe fydd rhai pobl yng Nghymru yn anfodlon gyda'r penodiad ond dwi'n gobeithio y bydd Ms Gillan yn gwneud pob ymdrech i weithio gyda Llywodraeth y Cynulliad ac i dreulio amser yng Nghymru er mwyn canfod be ydi'r pynciau sy'n effeithio ein gwlad."

"Dwi'n dymuno'r gorau i Cheryl yn ei swydd. Mae'n brawf gwirioneddol arni nawr i ddangos pa mor ymroddgar ydi hi i ddatganoli yng Nghymru.

"Mae'n rhaid i Cheryl Gillan amddiffyn pobl Cymru a rhoi'r cyfle i ni leisio ein barn ar y ffordd ymlaen o ran datganoli.

"Fe fydd refferendwm cynnar ar fwy o bwerau i Gymru yn brawf cyntaf iddi."

NICK BOURNE - ARWEINYDD Y CEIDWADWYR YN Y CYNULLIAD

"Dwi'n falch iawn. Does 'na neb wedi gweithio'n galetach dros Gymru yn San Steffan dros y blynyddoedd diwethaf na Cheryl Gillan. Dwi'n hyderus bod rhywun a anwyd a'i magwyd yng Nghymru y bydd Cheryl yn cynrychioli buddiannau Cymru o gwmpas bwrdd y cabinet gyda'i hangerdd, haddewid a'i phenderfyniad.

"Ers iddi gael ei phenodi i gabinet yr wrthblaid yn 2005 dwi wedi cael perthynas waith agos gyda hi ac yn edrych ymlaen at barhau'r berthynas honno yng nghyd-destun budd i Gymru gan fod Cheryl bellach yn ei swydd newydd.

"Dwi'n gobeithio y bydd penodiad Cheryl yn gychwyn ar berthynas newydd positif rhwng llywodraethau'r DU a Chymru a rhwng y Cynulliad a San Steffan. Dwi hefyd yn croesawu'r ffaith mai Cheryl fydd y ddynes gyntaf i fod yn Ysgrifennydd Cymru.

"Mae'n gyrhaeddiad hanesyddol iddi ac i'r Blaid Geidwadol y dylem fod yn ei groesawu."
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific