British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 12 Mai 2010, 16:40 GMT 17:40 UK
Cheryl Gillan yn Ysgrifennydd Cymru

Cheryl Gillan
Mae Cheryl Gillan wedi bod yn llefarydd Ceidwadol dros Gymru ers 2005

Mae Cheryl Gillan wedi cael ei phenodi yn Ysgrifennydd Cymru.

Bu Mrs Gillan yn llefarydd yr wrthblaid ar Gymru ers 2005 ac mae hi'n cynrychioli etholaeth Chesham ac Amersham ers 1992.

Roedd ei mwyafrif yn yr etholiad hwn yn 13,798 o'i gymharu â 22,220 o fwyafrif pan enillodd hi'r sedd ddechrau'r 90au.

Mae'r pleidiau gwleidyddol wedi bod yn ymateb i'w phenodiad.

Ganed hi yng Nghaerdydd yn 1952 a derbyniodd y mwyafrif o'i haddysg yng Ngholeg Merched Cheltenham.

Yn ogystal â'i chyfrifoldebau Cymreig mae hi hefyd wedi bod yn ymwneud â Chymdeithas Seneddol y Gymanwlad a'r grŵp seneddol sydd yn edrych ar ardaloedd o harddwch naturiol.

Roedd hi'n un o chwipiau'r Ceidwadwyr rhwng 2001 a 2003.

Cefndir gwleidyddol

Cyn iddi gael ei hethol yn Aelod Seneddol bu hi'n gadeirydd o'r mudiad adain dde'r "Bow Group" rhwng 1987-1988.

Fe safodd hi dros y Ceidwadwyr ym Manceinion yn 1989. Er iddi brofi siomedigaeth bryd hynny llwyddodd i ennill ei sedd bresennol dair blynedd yn ddiweddarach.

Wedi etholiad 1997 gwnaed hi'n llefarydd y Ceidwadwyr ar Ddiwydiant a Masnach a blwyddyn yn ddiweddarach hi oedd llefarydd yr wrthblaid ar faterion datblygu rhyngwladol.

Yn 2003 roedd yn llefarydd Ceidwadol ar faterion Cartref, Cyfansoddiadol a Chyfreithiol.

Fe'i dyrchafwyd i gabinet y Blaid Geidwadol yn 2005 fel Ysgrifennydd Gwladol Cymru ar gyfer yr wrthblaid.

Bwyd Ci

Cafodd hi ei beirniadu yn 2009 am hawlio treuliau seneddol am fwyd ci yn ei hail gartref. Cyfaddefodd Mrs Gillan mai "camgymeriad" oedd hyn ac fe dalodd hi'r arian yn ôl.

Yn dilyn adolygiad Syr Thomas Legg i'r sgandal dreuliau, daethpwyd i'r casgliad bod Cheryl Gillan wedi hawlio £1,884 yn ormod am daliadau morgais ei hail gartref a hynny er bod ei chartref parhaol ar rwydwaith danddaearol Llundain.

Wedi ymchwiliad Syr Thomas Legg, penderfynwyd na fyddai cynrychiolwyr Chesham ac Amersham yn cael hawlio treuliau ar gyfer ail gartref yn y dyfodol.

Bag Llaw

Yn 1997, tra roedd hi'n gyrru ei Range Rover yn Llundain, cafodd ei bag llaw ei ddwyn.

Neidiodd Mrs Gillan allan o'i char gan redeg ar ôl y lleidr.

Yn anffodus methodd ei ddal.

Barn Gillan

Mae cofnod pleidleisio Cheryl Gillan yn San Steffan yn dangos ei bod wedi:

Helfa
Pleidleisiodd Cheryl Gillan yn gryf yn erbyn y gwaharddiad ar hela

Pleidleisio'n gryf iawn o blaid deddfau i atal newid yn yr hinsawdd.

Pleidleisio'n gymedrol yn erbyn deddfau gwrth derfysgaeth Llafur.

Pleidleisio'n gryf yn erbyn y gwaharddiad ar hela.

Pleidleisio'n gymedrol yn erbyn hawliau cyfartal i hoywon.

Pleidleisio'n gryf yn erbyn ethol aelodau i Dŷ'r Arglwyddi.

Pleidleisio'n gryf yn erbyn Cardiau Adnabod.

Pleidleisio'n gryf iawn dros fynd i ryfel yn Irac.

Diddordebau

Hi yw Ysgrifennydd Tîm Criced y Senedd ac mae hi'n olffwraig frwd. Mae ganddi ddiddordeb mawr mewn garddio a cherddoriaeth hefyd. Mae hi wedi bod yn briod efo John Coates Leeming ers 1985.
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific