British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 12 Mai 2010, 19:59 GMT 20:59 UK
Clymblaid yn dechrau ar ei gwaith

Nick Clegg a David Cameron yng ngardd Downing Street
Cynhadledd gyntaf y ddau sydd wrth y llyw

David Cameron ydi Prif Weinidog newydd Prydain mewn llywodraeth glymblaid rhwng y Ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol.

Mae Nick Clegg, arweinydd y Democratiaid, yn Ddirprwy Brif Weinidog.

Bydd pedwar aelod arall o'r Democratiaid Rhyddfrydol yn cael lle yn y Cabinet .

Yn eu cynhadledd gyntaf ar y cyd brynhawn Mercher, fe wnaeth David Cameron a Nick Clegg amlinellu eu gweledigaeth ar gyfer y glymblaid.

Wrth annerch torf yng ngardd 10 Stryd Downing dywedodd Mr Cameron bod y weinyddiaeth newydd "yn unedig" y tu ôl i dair egwyddor allweddol: rhyddid, tegwch a chyfrifoldeb.

Eu prif bwrpas, meddai, yw "rhoi arweinyddiaeth gref, sefydlog a phenderfynol sydd eu hangen yn yr hir dymor".

Dyma'r glymblaid gyntaf i lywodraethu'r Deyrnas Unedig ers 65 mlynedd a'r glymblaid gyntaf rhwng y ddwy blaid hon er bod cytundeb wedi bod ond nid llywodraeth ffurfiol yn 1974.

Wedi ymddiswyddiad Gordon Brown ddydd Mawrth fe aeth Mr Cameron i Balas Buckingham i gyfarfod y Frenhines.

'Clymblaid lawn'

Dywedodd Mr Cameron bod dyddiau gorau'r Deyrnas Unedig eto i ddod.

Mae am ailadeiladu ymddiriedaeth mewn gwleidyddiaeth, meddai, ac addawodd bod yn "onest am beth y gall llywodraeth gyflawni" ac i ffurfio "cymdeithas fwy cyfrifol".

Eisoes mae rhai manylion o raglen y llywodraeth newydd wedi dod i'r amlwg.

  • Bydd camau buan i geisio mynd i'r afael â'r ddyled genedlaethol - gan gynnwys £6 biliwn o doriadau eleni. Bydd yna gyllideb frys o fewn 50 diwrnod.
  • Cynllun i gael 'oes benodol' i'r senedd nesa. Byddai hynny'n golygu y byddai'r etholiad nesaf yn cael ei gynnal ym mis Mai 2015.
  • Y Ceidwadwyr yn cytuno i beidio â chodi trothwy treth etifeddiaeth i £1 miliwn, a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn rhoi'r gorau i'r syniad o godi treth ar eiddo gwerth mwy na £2miliwn.
  • Mae'r pleidiau wedi cytuno i osod 'terfyn' ar nifer y mewnfudwyr o du allan i'r Undeb Ewropeaidd.
  • Bydd yna refferendwm ar drefn bleidleisio newydd, sef y bleidlais AV.

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi rhoi ymrwymiad i beidio ag ymuno â'r Ewro yn y tymor seneddol hwn.

Mae disgwyl i'r cabinet newydd gyfarfod am y tro cyntaf ddydd Mercher.

'Adeiladol'

Galwodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, am gael cyfarfod buan gyda Mr Cameron ac mai ei fwriad oedd cael "perthynas waith adeiladol" gyda'r llywodraeth newydd.

"Fel Prif Weinidog Cymru, fy ngwaith i yw arwain Cymru a dadlau dros Gymru - pwy bynnag sydd yn rhif 10 Stryd Downing - a dyna fydda i yn parhau i'w wneud."

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Elfyn Llwyd, bod Llafur yn Llundain wedi disgyn o dan bwysau, ac y bydd llywodraeth Geidwadol nawr yn medru "gwneud ei gwaethaf" i economi Cymru o ganlyniad.

Mae dirprwy brif weinidog Cymru, Ieuan Wyn Jones, wedi cyfaddef nad oes gan Lywodraeth y Cynulliad gynllun i ddelio ag unrhyw doriadau pellach yn y gyllideb allai ddeillio o'r glymblaid yn San Steffan. Mae'n honni na fydd y ceidwadwyr yn cadw at yr addewid o beidio â gwneud toriadau i gyllideb Cymru yn y flwyddyn arianol hon.

Y Prif Weinidog a'i Ddirprwy yn eu cynhadledd gyntaf brynhawn Mercher
Y Prif Weinidog a'i Ddirprwy yn eu cynhadledd gyntaf brynhawn Mercher
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific