British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 11 Mai 2010, 17:55 GMT 18:55 UK
Llafur yn agosu at ildio?

Nick Clegg a David Cameron
Dechreuodd trafodaethau pellach rhwng y Democratiaid Rhyddfrydol a'r Ceidwadwyr brynhawn Mawrth

Mae rhywun agos at Gordon Brown wedi awgrymu wrth y BBC bod y Blaid Lafur yn agos iawn at gydnabod na fyddan nhw'n aros mewn grym.

Mae'r BBC wedi cael ar ddeall bod y Democratiaid Rhyddfrydol wedi penderfynu cefnogi'r Ceidwadwyr.

Nos Fawrth mae trafodaethau rhwng y ddwy blaid yn parhau ac yn ôl adroddiadau mae'n agos iawn at gyhoeddiad ynglŷn â phwy fydd yn ffurfio'r llywodraeth nesaf ym Mhrydain.

Fe fyddai'r cytundeb yma yn golygu y gallai David Cameron gael ei benodi'n Brif Weinidog.

Mae'r cynrychiolwyr yn parhau i drafod yn Swyddfeydd y Cabinet wrth i'r trafodaethau rhwng y Democratiaid Rhyddfrydol a Llafur ddod i ben yn gynharach.

Mae trafodaethau wedi cael eu cynnal am bedwar diwrnod ers i ganlyniadau'r etholiad arwain at senedd grog.

Wedi sgwrs wyneb yn wyneb fore Mawrth rhwng Nick Clegg a Mr Cameron fe barhaodd y trafodaethau rhwng pleidiau.

Daw hyn wrth i Olygydd Gwleidyddol y BBC Nick Robinson ddweud bod 'na bobl sy'n agos iawn at y Blaid Lafur yn dweud bod Mr Brown yn mynd i ymddiswyddo nos Fawrth o'i gyfrifoldebau fel Prif Weinidog.

Mae llefarydd yn Downing Street wedi dweud na fydd yna gyhoeddiad yn cael ei wneud tan y bydd 'na gyhoeddiad bod 'na gytundeb rhwng y Ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol.

Bu dirprwyaeth o'r Democratiaid Rhyddfrydol yn trafod â'r Blaid Lafur amser cinio ddydd Mawrth ac er i Ed Miliband ar ran Llafur ddweud bod "awyrgylch da" wedi bodoli ynddyn nhw, dychwelyd at y Torïaid am drafodaethau pellach wnaeth plaid Nick Clegg.

Mae un o ohebwyr gwleidyddol y BBC, Iain Watson, wedi datgan i un o aelodau o dîm trafod y Democratiaid Rhyddfrydol ddweud wrtho ei fod yn credu'n bersonol mai cynnig y Ceidwadwyr oedd y fargen orau.

Fe fydd cyfarfod o Aelodau Seneddol y Ceidwadwyr nos Fawrth am 8pm ac mae aelodau etholedig ac arglwyddi'r Democratiaid Rhyddfrydol yn cyfarfod am 8.30pm.

75%

Yn ôl rheolau'r blaid, bydd yn rhaid i Nick Clegg sicrhau 75% o gefnogaeth yn y cyfarfod hwnnw er mwyn ennill sêl bendith i fwrw ymlaen ag unrhyw gytundeb gyda'r Torïaid neu'r Blaid Lafur.

Dywedodd yr Arglwydd Roberts o Landudno ei fod yn "disgwyl penderfyniad erbyn naw o'r gloch".

Byddai methiant i sicrhau'r gefnogaeth honno yn arwain at bleidlais i holl aelodau'r blaid.

Serch hynny mae nifer o Dorïaid yn dal yn flin am y ffaith bod y Democratiaid wedi cynnal rhai cyfarfodydd cyfrinachol efo'r Blaid Lafur.

Wrth fynd yn ôl i'r trafodaethau brynhawn Mawrth dywedodd William Hague ar ran y Ceidwadwyr eu bod "yn teimlo'n gryf iawn y dylai llywodraeth gref a sefydlog gael ei sefydlu i sicrhau mwyafrif yn Nhŷ'r Cyffredin".

Mae'r methiant i ffurfio llywodraeth, bum niwrnod wedi'r etholiad, wedi cael effaith negyddol ar y marchnadoedd ariannol sy'n rhywbeth yr oedd pob plaid yn gobeithio ei osgoi.
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific