British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 12 Mai 2010, 15:05 GMT 16:05 UK
Tlodi plant: Strategaeth newydd

Plentyn
Mae traean o blant Cymru yn byw mewn tlodi

Mae strategaeth gyda'r nod o sicrhau na fydd unrhyw blant yn byw mewn tlodi yng Nghymru erbyn 2020 wedi cael ei lansio gan Lywodraeth y Cynulliad.

Ond mae rhai yn poeni y bydd y cynllun yn golygu y bydd yn rhaid torri'n ôl ar rai prosiectau sy'n helpu plant.

Y bwriad yw atal £50 miliwn o gronfa Cymorth sy'n cael ei roi i awdurdodau lleol a'i ddefnyddio fel rhan o gynllun cenedlaethol.

Bydd y strategaeth yn rhoi dyletswydd gyfreithiol ar gyrff cyhoeddus i osod amcanion er mwyn lleihau nifer y plant sy'n byw mewn tlodi.

Mae awdurdodau lleol yn poeni am y penderfyniad i ddefnyddio arian cronfa Cymorth.

Ymgynghori

Maen nhw'n dweud y byddai dyfodol nifer o brosiectau sy'n ymwneud â phlant yn y fantol.

Mae Llywodraeth y Cynullid yn wynebu targedau i ddileu tlodi plant erbyn 2020.

Cafodd y strategaeth ei lansio yn Nhredegar Newydd ddydd Mercher gan Brif Weinidog Cymru Carwyn Jones a'r Dirprwy Weinidog dros Blant, Huw Lewis.

Bydd yna gyfnod ymgynghori o dri mis.

Ddywedodd Mr Lewis fod 32% o blant Cymru'n byw mewn tlodi.

Dywedodd Mr Jones mai Cymru oedd y wlad gyntaf ym Mhrydain i ddeddfu er mwyn mynd i'r afael a thlodi plant.

'Cyfaddefiad'

"Rydym yn cydnabod pa mor bwysig yw sicrhau gwaith i rieni, am mai dyna'r ffordd fwyaf cynaliadwy iddyn nhw ddianc rhag tlodi.

"Rydym hefyd yn cydnabod yr angen ... i leihau'r bwlch rhwng canlyniadau'r plant mwyaf tlawd a'u cyfoedion mwy cefnog."

Ond mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi disgrifio'r strategaeth fel "cyfaddefiad gan Lywodraeth Llafur-Plaid Cymru bod eu hymdrechion hyd yn hyn i fynd i'r afael â thlodi plant wedi methu".

Dywedodd Paul Davies, llefarydd y Ceidwadwyr ar Addysg: "Mae 96,000 o blant yng Nghymru yn byw mewn tlodi difrifol, gydag un mewn tri yn byw mewn aelwydydd yn is na lefelau incwm cyfartalog.

"Yn ôl eu cyfaddefiad, mae ymdrechion i dorri lefelau tlodi plant wedi dod i stop".

'Cam positif'

Dywedodd Andrew Chalinder, pennaeth Achub y Plant yng Nghymru: "Mae mynd i'r afael â thlodi plant yn fater o bwys i bawb.

"Mae'r cam tuag at gydweithio, sy'n cynnwys llywodraethau Cymru a San Steffan, awdurdodau lleol ac asiantaethau cyhoeddus, yn gam positif ond mae'n rhaid gweithredu'r geiriau er mwyn gallu gwneud gwahaniaeth i fywydau y rhai sy'n profi effeithiau tlodi.

"Mae Achub y Plant yn falch o allu cynnig cymorth i awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus i fynd i'r afael â thlodi plant yn eu cymunedau drwy gyfrwng ein prosiect 'Datrys Tlodi Plant - Cymru' ".HEFYD
Tlodi yn niweidio addysg plant
26 Maw 09 |  Newyddion
Tlodi plant: 'Angen gwneud mwy'
01 Ion 09 |  Newyddion
Miloedd o blant mewn tlodi
30 Medi 08 |  Newyddion
Tlodi plant: Mesurau newydd
11 Meh 08 |  Newyddion
'Angen taclo tlodi plant'
11 Maw 08 |  Newyddion
Llai o blant Cymru'n dlawd
06 Gorff 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific