British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 11 Mai 2010, 19:35 GMT 20:35 UK
Adnabod David Cameron

David Cameron
David Cameron yw Prif Weinidog newydd Prydain

Ym mis Rhagfyr 2005 cafodd David Cameron ei ethol yn arweinydd ei blaid gyda mwyafrif clir.

Llai na phedair blynedd o brofiad yn San Steffan oedd ganddo ar ôl cael ei ethol yn AS Witney yn 2001.

Mewn llai na 10 mlynedd mae o wedi cael ei benodi yn Brif Weinidog, y prif weinidog ieuengaf ers Robert Banks Johnson yn 1812.

Yn 43 oed mae e chwe mis yn iau nag yr oedd Tony Blair pan gamodd dros drothwy 10 Downing Street yn 1997.

Fel Mr Blair mae ganddo deulu ifanc ac fe fydd ei wraig, Samantha, yn rhoi genedigaeth i'w pedwerydd plentyn ym mis Medi.

Cafodd ei addysgu yn un o ysgolion bonedd enwoca Prydain, Eton - does 'na ddim un cyn-ddisgybl wedi bod yn Brif Weinidog ers y 1960au.

Gweithio i'r Ceidwadwyr

Yn un sy'n gallu olrhain ei achau at William IV mae Mr Cameron yn perthyn o bell i'r Frenhines.

Wedi gadael yr ysgol graddiodd o Brifysgol Rhydychen gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg.

Cyn cael ei ethol yn Aelod Seneddol yn 2001 bu'n gweithio i'r Blaid Geidwadol yn eu hadran ymchwil cyn symud fel ymgynghorydd i'r Trysorlys a'r Swyddfa Gartref.

Yn 1997 ymgeisiodd am sedd Stafford.

David a Samantha Cameron
David Cameron a'i wraig Samantha

Wedi cyrraedd San Steffan cafodd ei benodi yn 2003 yn ddirprwy arweinydd y tŷ ar ran yr wrthblaid ac yna yn 2005, cyn cael ei ethol yn arweinydd ei blaid, yn llefarydd yr wrthblaid ar addysg.

Mae o wedi cael ei ddisgrifio gan ffrindiau fel dyn ffraeth, yn ddyn teulu sy'n mwynhau cynnal parti yn ei gartref yn Sir Rhydychen ac yn un sydd ddim yn hoffi siarad am waith mewn achlysuron cymdeithasol preifat.

Mae eraill wedi ei ddisgrifio fel un ag uchelgais didostur.

Cafodd David William Duncan Cameron yn Llundain ym mis Hydref 1966, y trydydd o bedwar o blant.

Mae e wedi disgrifio ei blentyndod fel "un hapus".

Roedd ei dad yn anabl ond dywedodd Mr Cameron na wnaeth erioed feddwl amdano fel dyn anabl.

Am 30 mlynedd roedd ei fam yn ynad heddwch wnaeth ddedfrydu protestwyr Comin Greenham a'r protestiwr amgylcheddol Swampy.

Dilynodd draddodiad y teulu i fynychu Eton er bod ei gyfeillion ysgol wedi dweud na chafodd ei weld fel academydd a doedd o ddim yn sefyll allan chwaith o ran gwleidyddiaeth.

Cynghori Prif Weiniodg

Mae o wedi disgrifio'r 12 Lefel O gafodd o fel rhai "ddim yn dda" ond cafodd dair gradd A Safon Uwch mewn hanes, hanes celf ac economaidd a gwleidyddiaeth.

Cyn mynd i'r brifysgol cymrodd flwyddyn i ffwrdd a gweithiodd i ddechrau i Aelod Seneddol Ceidwadol Sussex, Tim Rathbone cyn treulio tri mis yn gweithio i gwmni llongau yn Hong Kong.

David Cameron
David Cameron ydi'r Prif Weinidog ieuengaf ers 1812

Dywedodd ei diwtor yn Rhydychen, Yr Athro Vernon Bogdanor, bod Mr Cameron yn "un o'i fyfyrwyr mwya abl gyda'i farn wleidyddol yn "Geidwadol gymedrol synhwyrol".

Fe wnaeth ystyried gyfra mewn bancio neu newyddiadura cyn ceisio am swydd yn adran ymchwil y Blaid Geidwadol.

Fel ymchwilydd roedd yn weithiwr caled a galluog ac yn cyd-weithio gyda David Davis yn cynghori John Major ar gyfer Cwestiynau'r Prif Weinidog.

Fe wnaeth y cyn-Brif Weinidog ddisgrifio Mr Cameron fel "dyn ifanc medrus iawn â gallu anghyffredin".

Cafodd ei symud i adran y Trysorlys fel ymgynghorydd gwleidyddol i Norman Lamont ac roedd wrth ei ochr drwy gydol digwyddiadau Dydd Mercher Du, pan syrthiodd y bunt allan o fecanwaith Graddfa Cyfnewid Ewrop.

Cyn dychwelyd fel AS bu'n gweithio fel pennaeth cysylltiadau corfforaethol cwmni teledu Carlton.

Ond erbyn iddo ddychwelyd i San Steffan roedd wedi priodi Samantha, merch y tirfeddiannwr Syr Reginald Sheffield yn 1996.

Roedd ei llystad, Is-Iarll Astor yn weinidog yn Llywodraeth John Major.

Nodwedd

Mae ganddyn nhw ddau o blant, Nancy Gwen ac Arthur Elwen ac mae un arall ar y ffordd ym mis Medi.

Bu farw eu plentyn cyntaf, Ivan ym mis Chwefror 2009 oedd yn ddibynnol ar ofal 24 awr oherwydd ei anabledd.

Doedd llawer ddim yn disgwyl iddo ennill y ras i arwain ei blaid yn 2005 ond fe newidiodd hynny mewn araith wnaeth o heb ddarn o bapur.

Daeth areithiau heb bapur yn nodwedd amlwg o Mr Cameron.

Yn yr etholiad ar Fai 9 methu wnaeth y Ceidwadwyr ag ennill mwyafrif i lywodraethu er gwaetha ennill 97 sedd ychwanegol.

Dyma oedd eu perfformiad gorau mewn blynyddoedd ac fe fu'n rhaid i'r blaid gynnal trafodaethau gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol.

Mae o wedi disgrifio ei hun fel dyn "ymarferol a phragmatig".

Un gair, meddai, sy'n crynhoi ei agwedd at wleidyddiaeth yw "cyfrifoldeb".
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific