British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 10 Mai 2010, 20:16 GMT 21:16 UK
Ymateb pleidiau Cymru i gyhoeddiad Gordon Brown

Wedi i Gordon Brown gyhoeddi ei fod yn ymddiswyddo fel arweinydd y Blaid Lafur mae'r pleidiau gwleidyddol yng Nghymru wedi bod yn ymateb.

CARWYN JONES, PRIF WEINIDOG CYMRU AC ARWEINYDD LLAFUR CYMRU

"Mae'n amlwg bod 'na broblemau allweddol wedi bod o ran y trafodaethau rhwng y Ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol i gyrraedd cytundeb. Mae Nick Clegg bellach wedi gofyn i gael cychwyn trafodaethau swyddogol gyda'r Blaid Lafur er mwyn edrych ar bob posibilrwydd i symud ymlaen. Mae hyn yn ddatblygiad pwysig iawn.

"Fe fydd y Blaid Lafur yn gwneud hynny gyda didwylledd a phenderfyniad i gael canlyniad llwyddiannus.

"Mae'r ffaith bod Gordon Brown yn rhoi budd y wlad gyntaf yn dweud cyfrolau am y dyn, fel arweinydd y wlad ac arweinydd ein plaid. Am hyn all rhywun ond ei edmygu.

"Fe fydd yn allweddol bod unrhyw lywodraeth newydd yn gwarchod Cymru oddi wrth y toriadau gwario eithafol."

PETER HAIN - AELOD SENEDDOL LLAFUR CASTELL-NEDD AC YSGRIFENNYDD CYMRU

"Wedi penderfyniad y cyhoedd yn yr etholiad ddydd Iau mae Gordon Brown wedi ymateb er budd y wlad. Dwi'n talu teyrnged i'w ddewrder ac i'w arweinyddiaeth yn ystod cyfnod anodd iawn

"Fe ddefnyddiodd pobl eu pleidlais i fynnu bod pleidiau yn rhannu grym, mae 'na fwyafrif yn y Senedd ar gyfer llywodraeth glymblaid i gyflwyno sefydlogrwydd economaidd a thegwch....

"Mae'n ddyletswydd i'r Blaid Lafur drafod gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol i weld a oes modd i ni ffurfio llywodraeth a symud ymlaen mewn cyfnod anodd ansicr yn economaidd..."

ELFYN LLWYD - ARWEINYDD SENEDDOL PLAID CYMRU AC AELOD SENEDDOL DWYFOR MEIRIONNYDD

"Mae Gordon Brown wedi gwneud y peth gweddus ar ôl i'w wlad ei wrthod yn yr etholiad ddydd Iau diwethaf. Roedd hi'n glir nad oedd ganddo fandad gan y bobl i barhau yn ei swydd yn Downing Street, ac mae o rŵan wedi dangos ei fod wedi clywed y neges yn glir.

"Mae cyhoeddiad Mr Brown yn arwydd i bleidiau eraill bod Llafur yn barod i drafod er mwyn edrych ar y posibilrwydd o sefydlu cynghrair i lywodraethu yn San Steffan."

JONATHAN MORGAN AELOD CYNULLIAD CEIDWADOL GOGLEDD CAERDYDD

"Mae Gordon Brown yn cael ei dwyllo ac yn fwy trahaus nag oeddwn i'n ei feddwl os ydi o'n credu y bydd y cyhoedd yn caniatáu iddo aros yn Brif Weinidog dros dro a throsglwyddo'r arweinyddiaeth i aelod Llafur arall a ddaw'n brif weinidog heb wynebu pleidlais gan y cyhoedd.

"Mae angen llywodraeth gref a sefydlog a'r unig ffordd i gael hyn ydi i David Cameron lywodraethu gyda chefnogaeth y Democratiaid Rhyddfrydol.

"Wnaeth yr un blaid ennill yr etholiad ond rhaid cofio bod y Blaid Lafur wedi colli. Dydi'r cyhoedd ddim eisiau i'r Blaid Lafur redeg y wlad. Mae'n rhaid i ni gydweithio gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol i gael llywodraeth sefydlog a chryf."

LEMBIT ÖPIK - CYN AELOD SENEDDOL Y DEMOCRATIAID RHYDDFRYDOL

"Roedd rhaid i Gordon Brown fynd, mater o amser oedd hi. Gofalwr oedd o ac roedden ni i gyd yn gwybod hynny. Doedd 'na ddim byd dramatig.

"Gall agor y drws am drafodaethau pellach rhwng y Democratiaid Rhyddfrydol a'r Blaid Lafur."
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific