British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 10 Mai 2010, 20:53 GMT 21:53 UK
Gordon Brown yn ymddiswyddo fel arweinydd ei blaid

Datganiad Gordon Brown yn llawn

Cyhoeddodd Gordon Brown y bydd yn ymddiswyddo fel arweinydd y Blaid Lafur wrth i'w blaid gychwyn trafodaethau gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol.

Daeth y cyhoeddiad wrth i'r CeidwDdwyr a'r Blaid Lafur hudo'r Democratiaid Rhyddfrydol i sefydlu'r llywodraeth nesaf.

Cafodd cyhoeddiad Mr Brown ei weld fel cam i hwyluso'r ffordd i'r Blaid Lafur a'r Democratiaid Rhyddfrydol ffurfio llywodraeth.

Ymateb y Ceidwadwyr oedd gwneud "cynnig olaf" i'r Democratiaid sef refferendwm ar newid y drefn bleidleisio.

Gan y Democratiaid Rhyddfrydol mae'n debyg y mae'r allwedd ar gyfer "sefydlogrwydd" i unrhyw lywodraeth ac fe fydd yr ASau yn cyfarfod am 10pm nos Lun i drafod y camau nesaf.

Ers 2007 mae Mr Brown wedi bod yn arweinydd y blaid ac yn brif weinidog ac mae'n dymuno gweld ei olynydd wedi ei benodi erbyn eu cynhadledd ym mis Medi, os fydd Llafur a'r Democratiaid yn cytuno i lywodraethu.

Fe wnaeth y cyhoeddiad y tu allan i Rif 10 Downing Street am 5pm ddydd Llun.

Dros y penwythnos ac yn ystod y dydd ddydd Llun bu'r Democratiaid Rhyddfrydol a'r Ceidwadwyr yn trafod.

Wrth gyhoeddi'r "cynnig olaf" dywedodd William Hague na ddylai Prydain gael "prif weinidog anetholedig arall".

Ac fe gafwyd cadarnhad bod David Cameron wedi siarad gyda Nick Clegg ar y ffôn nos Lun i drafod y sefyllfa.

'Maen tramgwydd'

Y Ceidwadwyr enillodd y mwya o seddi a'r nifer mwya o bleidleisiau yn yr etholiad ddydd Iau ond wnaethon nhw ddim ennill digon i ffurfio llywodraeth.

Dywedodd Golygydd Gwleidyddol y BBC, Nick Robinson, mai un maen tramgwydd i'r Democratiaid Rhyddfrydol oedd Mr Brown ei hun.

Ychwaengodd bod y cyhoeddiad yn un dewr ar ran Mr Brown er mwyn cadw Llafur wrth y llyw - ac yntau dros dro.

Dywedodd Mr Brown na chafodd yr un blaid fwyafrif ac felly, fel arweinydd y Blaid Lafur mae'n rhaid iddo yntau dderbyn ei ran yn hynny.

"Mae gan Brydain system seneddol nid un arlywyddol," meddai.

Eglurodd nad oes ganddo ddyhead i barhau wrth y llyw am fwy o amser nag sydd raid i lunio llywodraeth sefydlog.

Fe fydd felly yn gofyn i'w blaid gychwyn y broses o ganfod olynydd iddo.

Dywedodd y bydd hyn er budd y wlad i lunio llywodraeth o bosib llywodraeth glymblaid gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol, y drydedd blaid fwyaf yn y wlad.

Mewn datganiad cynharach, dywedodd y Democratiaid Rhyddfrydol eu bod yn ceisio cael eglurhad pellach gan y Ceidwadwyr ynglyn â'r cynigion sydd wedi eu trafod eisoes.

Maen nhw wedi dweud bod y trafodaethau yn "rhai positif" ond nad oedden nhw'n gwbl dderbyniol.

Ymateb positif

Ond maen nhw nos Lun yn trafod gyda'r Blaid Lafur ar y posibilrwydd y gallen nhw lunio llywodraeth glymblaid.

Roedd Mr Clegg wedi cysylltu gyda Mr Brown yn gofyn i drafodaethau swyddogol rhwng y ddwy blaid gychwyn ac fe ddywedodd Mr Brown y byddai'n ymateb yn bositif "er budd y wlad".

Ond roedd y ddwy blaid wedi cynnal cyfarfod preifat dros y Sul.

Wrth ymateb i'r trafodaethau gyda'r Ceidwadwyr, dywedodd Mr Clegg ei fod yn "ddiolchgar i Mr Cameron a'r tîm am drafodaethau cadarnhaol ond nad ydym wedi cyrraedd cytundeb" a'u bod am barhau i drafod a thrafod gyda'r Blaid Lafur.

Dywedodd hefyd bod Mr Brown wedi gwneud "penderfyniad personol er budd y wlad".

Ond mae'r BBC yn cael ar ddeall bod y blaid yn chwilio am glymblaid llawn gydag un o'r ddwy blaid.

Fe wnaeth cabinet y llywodraeth gyfarfod nos Lun ac yn ôl adroddiadau mae Mr Brown wedi gofyn i'r aelodau beidio cychwyn ras i'w olynnu cyn y bydd y mater pwy fydd yn llywodraethu wedi ei setlo.

Wrth adael fe ddywedodd Ysgrifennydd Cymru, Peter Hain, eu bod "yn unedig er budd y wlad".

Petai Llafur a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn ffurfio clymblaid fydd ganddyn nhw ddim digon o hyd i gael mwyafrif ac felly yn dibynnu ar gefnogaeth y pleidiau llai.HEFYD
Gordon Brown yn Brif Weinidog
27 Meh 07 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific