British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 10 Mai 2010, 21:12 GMT 22:12 UK
Democratiaid eisiau mwy o eglurhad gan y Ceidwadwyr

Nick Clegg a David Cameron
Mae'r ddwy blaid yn dal i drafod

Mewn datganiad ddydd Llun, dywedodd un o gynrychiolwyr y Democratiaid Rhyddfrydol sy'n rhan o'r trafodaethau i ffurfio llywodraeth yn San Steffan mai eu blaenoriaeth ydi cael llywodraeth "cryf a sefydlog er budd y wlad".

Mewn datganiad toc cyn 4pm dywedodd David Laws bod y trafodaethau wedi bod rhai da a'u bod wedi symud ymlaen ond eu bod yn ceisio cael "eglurhad" gan y Blaid Geidwadol ar rai materion.

Yn gynharach yn y dydd, dywedodd Nick Clegg bod y ddwy blaid yn gweithio fel "lladd nadredd" er mwyn dod i gytundeb ac i gael sefydlogrwydd gwleidyddol.

Ond daeth y cyhoeddiad cyn i Gordon Brown gyhoeddi y bydd yn ymddiswyddo.

Mae cynrychiolwyr y Democratiaid Rhyddfrydol wedi cynnal trafodaethau gyda'r Ceidwadwyr i weld a oes modd dod i gytundeb er mwyn sefydlu llywodraeth gan fod y Ceidwadwyr wedi ennill y nifer mwya o seddi a phleidleisiau ond ddim digon i lywodraethu ar eu pen eu hunain.

Ond maen nhw hefyd wedi wedi dechrau trafodaethau gyda'r Blaid Lafur.

Dywedodd Mr Laws bod lleihau'r diffyg ariannol a sefydlogrwydd economaidd yn ganolbwynt i'r cytundeb rhwng y Democratiaid a'r Ceidwadwyr.

Wyneb yn wyneb

Ymhlith y pynciau eraill y mae diwygiad etholiadol, addysg a threthi.

Ychwanegodd eu bod yn trafod gyda'r Ceidwadwyr am mai nhw enillodd y nifer mwya o seddi a phleidleisiau.

Mae ASau y Democratiaid Rhyddfrydol yn ailgyfarfod nos Lun i drafod y newyddion diweddara a'r camau nesaf.

Yn ôl adroddiadau roedd y cynnig i'r Democratiaid Rhyddfrydol yn dda iawn ond ddim yn ddigon da.

Ond er bod Mr Clegg wedi cyfarfod wyneb yn wyneb gyda David Cameron am yr ail waith ddydd Llun ers i ganlyniadau'r etholiad gael eu cyhoeddi mae o hefyd wedi cynnal cyfarfod wyneb yn wyneb gyda Gordon Brown, sy'n parhau i fod yn brif weinidog ac yn 10 Stryd Downing.

Wedi'r cyhoeddiad gan y Democratiaid Rhyddfrydol does 'na ddim cadarnhad bod 'na gytundeb wedi ei wneud nac nad oes 'na gytundeb wedi ei wneud dim ond eu bod "yn symud ymlaen".

Fe ddywedodd y Democratiaid Rhyddfrydol eu bod yn "gwrando ar y Blaid Lafur hefyd".

Cyn y datblygiadau roedd Nick Clegg yn "obeithiol" y bydd penderfyniad wedi ei wneud erbyn nos Lun ac os nad oedd y trafodaethau'n dwyn ffrwyth bod lle i drafod gyda'r Blaid Lafur.

Cytundeb mor fuan â phosib

Fe wnaeth ASau Ceidwadol gyfarfod am 6pm nos Lun.

Dywedodd un o gynrychiolwyr y Ceidwadwyr yn y trafodaethau, William Hague, eu bod wedi "symud ymlaen".

Mae'r BBC yn deall i gynrychiolwyr o'r Blaid Lafur, oedd yn cynnwys yr Arglwyddi Mandelson ac Adonis, Ed Miliband ac Ed Balls, gyfarfod â thîm y Democratiaid Rhyddfrydol dros y Sul.

Ond does yr un o'r ddwy blaid wedi gwneud unrhyw sylw swyddogol am y mater.

Dyw'r cynrychiolwyr Llafur ddim yn derbyn bod bargen eisoes wedi ei tharo rhwng y Democratiaid a'r Ceidwadwyr a gan eu bod nhw, yn wahanol i'r Torïaid, yn fodlon cyflwyno elfen o ad-drefnu etholiadol, sef un o gonglfeini maniffesto plaid Nick Clegg, mae'r drws yn dal yn agored yn ôl cynrychiolwyr Llafur.

Mae'n ymddangos felly bod yn rhaid i Nick Clegg a'i blaid ddewis y naill neu'r llall o'r opsiynau canlynol.

Penderfyniad

Dod i drefniant gyda'r Ceidwadwyr fydd yn cynnig llywodraeth sefydlog ac ambell elfen o bolisïau'r Democratiaid ond na fydd yn cynnig ad-drefnu etholiadol.

Y peryg gyda'r opsiwn hwn yw y bydd rhai o gefnogwyr y blaid yn meddwl y byddent yn cael eu pardduo wrth weithio mor agos efo'r Torïaid fyddai'n amlwg yn gallu galw etholiad ar fyr rybudd.

Yr ail opsiwn fyddai cydweithio â'r Blaid Lafur, sydd eisoes wedi cynnig newid y system bleidleisio ynghyd â seddi wrth fwrdd y cabinet gydag arweinydd Llafur newydd.

Y peryg i'r Democratiaid Rhyddfrydol gyda'r opsiwn hwn fyddai'r honiad eu bod wedi sefydlu "clymblaid o gollwyr" allai chwalu cyn i'r ad-drefnu etholiadol gael ei wireddu.
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific