British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 10 Mai 2010, 14:58 GMT 15:58 UK
Clegg: Gweithio fel lladd nadredd

Nick Clegg
Mae Nick Clegg a'i blaid yn ganolog i sefydlu llywodraeth sefydlog

Mae Nick Clegg wedi dweud bod y Democratiaid Rhyddfrydol a'r Ceidwadwyr yn gweithio fel "lladd nadredd" er mwyn dod i gytundeb ac i gael sefydlogrwydd gwleidyddol.

Mae cynrychiolwyr y blaid yn cynnal trafodaethau gyda'r Ceidwadwyr i weld a oes modd dod i gytundeb er mwyn sefydlu llywodraeth.

Mae Mr Clegg wedi cyfarfod wyneb yn wyneb gyda David Cameron am yr ail waith ddydd Llun ers i ganlyniadau'r etholiad gael eu cyhoeddi.

Ond mae o hefyd wedi cynnal cyfarfod wyneb yn wynebu gyda Gordon Brown, sy'n parhau i fod yn brif weinidog ac yn 10 Stryd Downing.

Y Ceidwadwyr enillodd y nifer mwyaf o bleidleisiau a seddi yn yr etholiad.

Ond gan eu bod yn brin o fwyafrif clir maen nhw'n chwilio am gefnogaeth gan blaid Mr Clegg er mwyn sefydlu llywodraeth.

Mae Nick Clegg yn "obeithiol" y bydd penderfyniad wedi ei wneud erbyn nos Lun ond os nad yw'r trafodaethau'n dwyn ffrwyth mae Gordon Brown wedi cynnig ei gyfarfod unwaith eto.

Cytundeb mor fuan â phosib

Fe fydd ASau Ceidwadol yn cyfarfod am 6pm nos Lun ac mae Mr Cameron yn cynnal trafodaethau prynhawn Llun gydag aelodau cabinet yr wrthblaid.

Dywedodd un o gynrychiolwyr y Ceidwadwyr yn y trafodaethau, William Hague, eu bod wedi "symud ymlaen" tra bod Danny Alexander o'r Democratiaid Rhyddfrydol yn dweud eu bod y trafodaethau yn "gweithio'n dda".

Mae Mr Clegg yn gobeithio y bydd modd i'r holl bleidiau "ddod i gytundeb mor fuan â phosib".

Mae un o ASau'r blaid wedi dweud bod 'na "ymateb cymysg" i'r cynigion.

Mae'r BBC yn deall i gynrychiolwyr o'r Blaid Lafur, oedd yn cynnwys yr Arglwyddi Mandelson ac Adonis, Ed Miliband ac Ed Balls, gyfarfod â thîm y Democratiaid Rhyddfrydol dros y Sul.

Ond does yr un o'r ddwy blaid wedi gwneud unrhyw sylw swyddogol am y mater.

Dyw'r cynrychiolwyr Llafur ddim yn derbyn bod bargen eisoes wedi ei tharo rhwng y Democratiaid a'r Ceidwadwyr a gan eu bod nhw, yn wahanol i'r Torïaid, yn fodlon cyflwyno elfen o ad-drefnu etholiadol, sef un o gonglfeini maniffesto plaid Nick Clegg, mae'r drws yn dal yn agored yn ôl cynrychiolwyr Llafur.

Serch hynny, mae'r BBC yn deall hefyd bod presenoldeb Gordon Brown fel Prif Weinidog yn faen tramgwydd i unrhyw gytundeb rhwng y Democratiaid Rhyddfrydol a Llafur.

Un cyfaddawd posib fyddai gweld Mr Brown yn parhau wrth y llyw tan ddiwrnod penodol cyn ildio'r awenau.

Yn ôl ffynonellau sy'n agos at y Prif Weinidog dyw'r opsiwn hwn ddim yn dderbyniol.

Mae'n ymddangos felly bod yn rhaid i Nick Clegg a'i blaid ddewis y naill neu'r llall o'r opsiynau canlynol.

Penderfyniad

Dod i drefniant gyda'r Ceidwadwyr fydd yn cynnig llywodraeth sefydlog ac ambell elfen o bolisïau'r Democratiaid ond na fydd yn cynnig ad-drefnu etholiadol.

Y peryg gyda'r opsiwn hwn yw y bydd rhai o gefnogwyr y blaid yn meddwl y byddent yn cael eu pardduo wrth weithio mor agos efo'r Torïaid fyddai'n amlwg yn gallu galw etholiad ar fyr rybudd.

Yr ail opsiwn fyddai cydweithio â'r Blaid Lafur, sydd eisoes wedi cynnig newid y system bleidleisio ynghyd â seddi wrth fwrdd y cabinet ac efallai'r awgrym na fydd Gordon Brown yn Brif Weinidog am gyfnod maith.

Y peryg i'r Democratiaid Rhyddfrydol gyda'r opsiwn hwn fyddai'r honiad eu bod wedi sefydlu "clymblaid o gollwyr" allai chwalu cyn i'r ad-drefnu etholiadol gael ei wireddu.
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific