British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sul, 9 Mai 2010, 16:54 GMT 17:54 UK
Dwy blaid yn dal i drafod

David Cameron a Nick Clegg
Y trafodaethau'n parhau

Fe fydd aelodau blaenllaw'r Democratiaid Rhyddfrydol a'r Blaid Geidwadol yn cyfarfod unwaith eto wedi "trafodaethau cadarnhaol" dros y Sul.

Bu cynrychiolwyr y ddwy blaid yn cyfarfod dros y penwythnos i geisio dod i gytundeb i weld a fydd modd i'r Democratiaid Rhyddfrydol gynorthwyo'r Ceidwadwyr i lunio llywodraeth.

Yn y cyfamser mae Gordon Brown yn parhau i fod yn Brif Weinidog ac yn dal yn 10 Stryd Downing.

Wrth adael Swyddfeydd y Cabinet nos Sul dywedodd William Hague ar ran y Ceidwadwyr, eu bod wedi trafod meysydd allweddol oedd yn cynnwys "diwygio gwleidyddol, yr economi a'r amgylchedd".

Trafod manylion y ddau brif bwnc fydd ar frig yr agenda am 10am fore Llun hefyd.

'Sefydlogrwydd economaidd'

Mae'r BBC yn deall y bydd Aelodau Seneddol y Blaid Geidwadol yn cyfarfod am 6pm nos Lun i drafod y cyfarfod diweddaraf rhwng y ddwy blaid.

Mae disgwyl i gynrychiolwyr y Democratiaid Rhyddfrydol fynd i drafod gyda'u harweinydd nhw, Nick Clegg.

Wrth iddyn nhw adael y swyddfeydd nos Sul, dywedodd Danny Alexander bod y trafodaethau wedi bod yn rhai cadarnhaol o safbwynt y Democratiaid.

"Roedd y pynciau dan sylw yn eang ond yn ganolog i'n trafodaethau y mae sefydlogrwydd economaidd," meddai.

Mae Mr Clegg a Mr Cameron wedi bod siarad ar y ffôn ddydd Sul ar ôl cyfarfod nos Sadwrn.

Dydd Sul cafodd Mr Brown a Mr Clegg gyfarfod yn Y Swyddfa Dramor.

Yn ôl adroddiadau roedd Mr Cameron yn ymwybodol o'r cyfarfod wyneb yn wyneb rhwng y ddau arweinydd a'u bod yn drafodaethau "cyfeillgar".

Dywedodd y Democratiaid Rhyddfrydol hefyd bod Mr Clegg a Gordon Brown wedi trafod ar y ffôn nos Sadwrn a bod y sgwrs yn "gyfeillgar".

Mae Mr Cameron wedi dweud wrth ei blaid fod "cyfaddawd yn anochel".

Dywedodd na fyddai'n cyfaddawdu yn y meysydd canlynol, Ewrop, mewnfudo ac amddiffyn, ond y gallai ildio tir wrth drafod cynllun y Democratiaid Rhyddfrydol i leihau trethi'r rhai ar gyflogau is.

326 o seddau

Yn y cyfamser mae Mr Brown wedi bod yn trafod y sefyllfa gyda rhai o aelodau seneddol Llafur amlwg.

Fe gafodd y Ceidwadwyr 306 o seddi, Llafur 258, y Democratiaid Rhyddfrydol 57, yr SNP 6, Plaid Cymru 3 a'r gweddill 19 yn yr etholiad.

Roedd angen 326 o seddau er mwyn cael mwyafrif clir.

Nick Clegg a David Cameron
Mae cynrychiolwyr y ddwy blaid wedi bod yn cyfarfod

Yng Nghymru dywedodd cynarweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol y gallai ei blaid daro bargen â'r Ceidwadwyr.

"Mae modd dod o hyd i atebion," meddai Mike German.

"A dweud y gwir, mae unrhywbeth yn bosib."

Ond mae'r AS Llafur, Paul Flynn, wedi proffwydo na fyddai'r Democratiaid yn taro bargen ag unrhyw blaid.

Fe ffurfiodd y Democratiaid glymblaid â Llafur yn y cynulliad rhwng 2000 a 2003 ond methiant oedd yr ymgais i daro bargen â phleidiau eraill ar ôl etholiad 2007.

'Y fargen orau'

Mae arweinydd Plaid Cymru, Ieuan Wyn Jones, wedi dweud eu bod yn barod i drafod ag unrhyw blaid "er mwyn cael y fargen orau i Gymru".

Eisoes mae arweinydd yr SNP, Alex Salmond, wedi dweud na fydden nhw'n trafod â'r Ceidwadwyr.

Dywedodd Mr Jones mai un o'r telerau cyn taro bargen fyddai "fformiwla ariannu deg i Gymru".

"Rydan ni am i'r bregus gael eu hamddiffyn wrth i'r economi adfywio ... dyma'r math o drafodaethau y mae eu hangen fel y bydd gan bobl Cymru rywbeth i edrych ymlaen ato."

Mae Elfyn Llwyd, arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, wedi dweud: "Ar hyn o bryd rydan ni'n canolbwyntio ar drafod â Llafur."
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific