British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 8 Mai 2010, 16:03 GMT 17:03 UK
Senedd grog: Ystyried cynnig

Gordon Brown, David Cameron and Nck Clegg on election night
Mr Cameron a Mr Brown yn ceisio trafod Nick Clegg

Mae arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Nick Clegg, wedi cyfarfod ag Aelodau Seneddol blaenllaw ei blaid er mwyn trafod cynigion David Cameron, arweinydd y Blaid Geidwadol.

"Fy mlaenoriaeth i yw diwygio gwleidyddol pellgyrhaeddol," meddai.

"Ond fe fyddwn ni yn ymddwyn mewn ysbryd adeiladol yn ystod yr oriau a'r dyddiau nesa."

Roedd tua 1,000 y tu allan i'r cyfarfod yn pwysleisio'r angen am ddiwygio etholiadol ac yn gweiddi: "Pleidleisiau teg nawr".

Wrth dderbyn eu deiseb dywedodd Mr Clegg: "Diwygio gwleidyddiaeth oedd un o'r rhesymau y dilynais i'r yrfa hon."

Fe gafodd y Ceidwadwyr 306 o seddi, Llafur 258, y Democratiaid Rhyddfrydol 57, yr SNP 6, Plaid Cymru 3 a'r gweddill 19 yn yr etholiad.

Roedd angen 326 o seddau er mwyn cael mwyafrif clir.

Dywedodd Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru, Vaughan Roderick: "Y broblem yw bod y Democratiaid Rhyddfrydol mewn tipyn o gornel.

'Pechu'

"Beth bynnag maen nhw'n ei wneud, maen nhw'n mynd i bechu rhywun."

Ond os ydan nhw (y Democratiaid Rhyddfrydol) yn cerdded i ffwrdd, maen nhw'n colli cyfle euraidd o ran pleidleisio cyfrannol
Dr Richard Wyn Jonese

Mae'n bosib y gallai'r blaid "gerdded i ffwrdd o'r ddêl," meddai.

"Y cwestiwn mawr yw a yw Nick Clegg yn gallu gwerthu cytundeb i'w gefnogwyr heb bleidleisio cyfrannol.

"Fe fyddai'n haws cael dêl gyda Llafur ar y pwnc hwn."

Mae'r sylwebydd gwleidyddol, y Dr Richard Wyn Jones, wedi dweud mai un ffactor pwysig yw bod gwahaniaethau mawr yn rhengoedd y Democratiaid Rhyddfrydol.

"Tra bod elfennau adain chwith yng Nghymru a'r Alban mae 'na elfennau adain dde yn Lloegr."

Dywedodd ei fod yn credu y byddai'r blaid yn "cerdded i ffwrdd o ddêl".

'Colli cyfle'

"Ond os ydan nhw'n cerdded i ffwrdd, maen nhw'n colli cyfle euraidd o ran pleidleisio cyfrannol."

Yn y cyfamser, dywedodd aelod blaenllaw o'r Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig y gallai ei blaid fod yn rhan o lywodraeth heb daro bargen am ddiwygio etholiadol.

"Mae'n naïf meddwl bod rhaid cael cytundeb ar gynrychiolaeth gyfrannol," meddai'r Arglwydd Carlile.

Er bod y pwnc yn un allai fod yn rhan o'r trafodaethau, meddai cyn Aelod Seneddol Maldwyn, roedd angen i'w blaid "ystyried y darlun mawr".

Mae arweinydd Plaid Cymru, Ieuan Wyn Jones, wedi dweud eu bod yn barod i drafod ag unrhyw blaid "er mwyn cael y fargen orau i Gymru".

Eisoes mae arweinydd yr SNP, Alex Salmond, wedi dweud na fydden nhw'n trafod â'r Ceidwadwyr.

Dywedodd Mr Jones mai un o'r telerau cyn taro bargen fyddai "fformiwla ariannu deg i Gymru".

"Rydan ni am i'r bregus gael eu hamddiffyn wrth i'r economi adfywio ... dyma'r math o drafodaethau y mae eu hangen fel y bydd gan bobl Cymru rywbeth i edrych ymlaen ato."

Mae Elfyn Llwyd, arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, wedi dweud: "Ar hyn o bryd rydan ni'n canolbwyntio ar drafod â Llafur."
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific