British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 7 Mai 2010, 20:37 GMT 21:37 UK
Senedd grog ar l etholiad

Gordon Brown, David Cameron and Nck Clegg on election night
Mr Cameron a Mr Brown yn ceisio trafod Nick Clegg

Wedi canlyniadau etholiad 2010, y Ceidwadwyr ydi'r blaid fwyaf ond does ganddyn nhw ddim mwyafrif i lywodraethu gan arwain at Senedd Grog.

Nos Wener mae aelodau amlwg o'r Blaid Geidwadol a'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi bod yn cynnal trafodaethau.

Daw'r rhain ar ôl i David Cameron ddweud ei fod wedi cynnig i gydweithio gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol.

Gallai hyn fod y camau cyntaf tuag at Lywodraeth Glymblaid.

Doedd David Cameron na Nick Clegg yn y trafodaethau ond mae'n debyg eu bod wedi siarad ar y ffôn yn gynharach.

George Osborne, William Hague, Oliver Letwin ac Ed Lewellyn oedd yn cynrychioli'r Ceidwadwyr tra bod Chris Huhne, Danny Alexander, Andrew Stunnell a David Laws yno ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol.

Mae Gordon Brown hefyd wedi dweud y byddai'n fodlon cydweithio gyda Nick Clegg, pe na bai Mr Cameron yn llwyddiannus.

Bydd Senedd grog yn golygu llywodraeth glymblaid neu lywodraeth leiafrifol.

Cafodd y Ceidwadwyr 306 o seddi, Llafur 258, y Democratiaid Rhyddfrydol 57, yr SNP 6, Plaid Cymru 3 a'r gweddill 19 yn yr etholiad.

Fydd y bleidlais yn etholaeth Thrisk & Malton yn cael ei gynnal ar Fai 27 wedi marwolaeth un o'r ymgeiswyr yn ystod y mis diwethaf.

Roedd angen 326 ar unrhyw blaid i gael mwyafrif.

Dywedodd Gordon Brown mai ei ddyletswydd fyddai sicrhau bod "llywodraeth gref, sefydlog ac egwyddorol" yn cael ei sefydlu.

Bore Gwener, mewn datganiad y tu allan i Downing Street dywedodd y dylid rhoi amser a chyfle i Mr Cameron a Mr Clegg drafod.

Penderfyniad cyflym

Os na fyddai cytundeb, fe fyddai Mr Brown yn barod i drafod â Mr Clegg.

Dywedodd hefyd y byddai'n fodlon cyflwyno deddfwriaeth yn fuan er mwyn diwygio'r system bleidleisio.

Yn ddiweddarach am 2.30pm dywedodd Mr Cameron ei fod e am wneud cynnig i gydwetihio gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol.

Ychwanegodd fod Prydain wedi pleidleisio dros newid a bod angen dod i benderfyniad cyflym.

Dywedodd y byddai ei blaid yn ystyried diwygio'r drefn bleidleisio, gan gynnwys sefydlu pwyllgor ymchwilio.

Yn y cyfamser, dywedodd Nick Clegg, arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, y gallai'r sefyllfa "newid yn gyflym" ond mai gan y Torïaid oedd yr hawl gynta i roi cynnig ar ffurfio llywodraeth.

Fe allai Mr Cameron obeithio am gefnogaeth 10 o Unoliaethwyr Gogledd Iwerddon - ond byddai hyn dal ddim yn ddigon i sicrhau'r mwyafrif angenrheidiol.

Er bod hon yn noson gymharol wael i Lafur fe berfformiodd yn dda yn Yr Alban lle llwyddodd i gael 40% o'r bleidlais, ychydig yn uwch na'r canlyniad yn 2005.

Yno mae gan Lafur 41 o Aelodau Seneddol, y Democratiaid Rhyddfrydol 10, yr SNP 6 a'r Ceidwadwyr 1.

Enwau mawr

Yn Lloegr llwyddodd y Gwyrddion i ennill eu sedd gyntaf erioed - fe gipiodd Caroline Lucas sedd Brighton Pavilion oddi ar Lafur.

Ymhlith enwau mawr y Blaid Lafur gollodd eu seddau roedd y cyn Ysgrifenyddion Cartref, Jacqui Smith a Charles Clarke.

Mae ymchwiliad yn cael ei gynnal am nad oedd nifer o bobl wedi bwrw eu pleidlais yn rhannau o Lundain, Lerpwl, Manceinion, Sheffield, Birmingham, Newcastle a Surrey.

Bu'n rhaid i swyddogion gau gorsafoedd pleidleisio wrth i nifer o bobl aros i fwrw eu pleidlais.

Yng Ngogledd Iwerddon roedd yna ganlyniad annisgwyl yn nwyrain Belfast lle cafodd Peter Robinson o'r DUP ei drechu gan ymgiesydd Alliance.

Fe wnaeth Sinn Fein lwyddo i ddal eu gafael ar sedd Fermanagh a De Tyrone o ddwy bleidlais yn unig.
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific