British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 7 Mai 2010, 09:50 GMT 10:50 UK
Llafur: Tair sedd yn llai

Y Ceidwadwyr yn ennill Gogledd Caerdydd

Mae Llafur wedi adennill hen gadarnle Blaenau Gwent oddi ar yr ymgeisydd Annibynnol gyda gogwydd o bron 30%.

Bydd y blaid hefyd yn teimlo rhyddhad eu bod wedi dal eu gafael ar sawl sedd a dargedwyd gan bleidiau eraill.

Enillodd y blaid 26 o'r 40 sedd yng Nghymru.

Yn etholiad 2005 llwyddodd y blaid i ennill 29 o seddi, ond roedd rhai wedi proffwydo y byddai Llafur yn colli mwy na thair sedd.

Serch hynny, 36.2% oedd canran y Blaid Lafur o'r bleidlais Gymreig, yr isaf ers 1918.

Collwyd sedd Gogledd Caerdydd gan Julie Morgan i Jonathan Evans o 194 pleidlais.

'Y blaid fwyaf'

Dywedodd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones mai Llafur yng Nghymru "yw'r blaid fwyaf o bell ffordd ac mae ganddon ni blatfform ardderchog ar gyfer etholiadau'r cynulliad y flwyddyn nesaf".

Dywedodd Peter Hain, a arweiniodd ymgyrch Llafur yng Nghymru: "Mae canlyniadau Llafur yng Nghymru y tu hwnt i ddisgwyliadau.

Poster Llafur
Noson well na'r disgwyl i Lafur Cymru

"Er fy mod yn drist i golli cydweithwyr gwerthfawr, rydym wedi dringo yn ôl o berfformiad ofnadwy yn etholiadau Ewrop y llynedd a chanlyniadau siomedig yn etholiadau'r Cynulliad yn 2007 ac etholiadau lleol 2008".

Dyma restr o fuddugoliaethau'r Blaid Lafur y tro hwn:

Ynys Môn

Mae Albert Owen wedi dal ei afael ar sedd Ynys Môn wrth lwyddo i gael mwyafrif o 2,461 dros Dylan Rees o Blaid Cymru.

69% o etholwyr yr ynys bleidleisiodd.

Dyffryn Clwyd

Llwyddodd Chris Ruane i ddal ei afael ar sedd Dyffryn Clwyd.

Llanelli

Er gwaetha ymdrech gref Plaid Cymru yn Llanelli llwyddodd Nia Griffith i ennill gyda mwyafrif o 4,701. Pleidleisiodd 67% o'r etholwyr.

Albert Owen
Ynys Mn dal yn etholaeth Lafur

Islwyn

Christopher Evans sicrhaodd bod Llafur yn dal eu gafael ar y sedd hon. Roedd cynnydd o 3% yn eu pleidlais. Cafodd fwyafrif o 12,215.

De Clwyd

Llafur yn dal gafael yn Ne Clwyd wedi i Susan Elan Jones ennill y sedd. Roedd cynnydd o 4% yn eu pleidlais a'r mwyafrif oedd 2,834.

Wrecsam

Ian Lucas enillodd hon i Lafur â mwyafrif o 3,658 er gwaetha ymdrech y Democratiaid Rhyddfrydol.

Roedd gostyngiad o 9% yng nghanran pleidlais Llafur.

Blaenau Gwent

Buddugoliaeth arall i Lafur wrth i Nick Smith ennill â mwyafrif o 10,516.

Roedd y sedd hon yn Annibynnol yn 2005 ac roedd gogwydd o bron 30% i'r Blaid Llafur.

Dwyrain Casnewydd

Jessica Morden yn ennill hon â mwyafrif o 1,650 dros y Democratiaid Rhyddfrydol.

Dwyrain Abertawe

Siân James yn dal ei gafael ar y sedd hon i Lafur â mwyafrif o 10,838.

Gorllewin Casnewydd

Paul Flynn yn parhau i gynrychioli'r etholaeth wedi ei fuddugoliaeth ddiweddaraf. 3,544 oedd ei fwyafrif dros ymgeisydd y Ceidwadwyr.

Merthyr Tudful a Rhymni

Pleidleisiau
Llafur wedi cadw eu bleidlais draddodiadol i raddau helaeth

Dai Harvard yn ennill y sedd gyda mwyafrif o 4,056 dros y y Democratiaid Rhyddfrydol.

De Caerdydd a Phenarth

Llwyddodd Alun Michael i ennill yr etholaeth unwaith eto â mwyafrif o 4709. Dim ond Alun Michael a James Callaghan sydd wedi cynrychioli'r etholaeth hon ers yr Ail Ryfel Byd.

Gŵyr

Er i'r Ceidwadwyr dargedu hon, Martin Caton o Lafur enillodd a Byron Davies o'r Torïaid yn ail. Roedd mwyafrif Mr Caton yn 2,683.

Ogwr

Huw Irranca-Davies yn dal ei afael ar y sedd yn hawdd.

Pen-y-bont

Madeline Moon yn parhau i gynrychioli'r etholaeth wedi iddi gael mwyafrif o 2,263.

Delyn

David Hanson yn dal ei afael ar y sedd. 2,272 oedd ei fwyafrif.

Alun a Glannau Dyfrdwy

Mark Tami yn cipio'r sedd unwaith eto â mwyafrif o 2,919.

Castell-nedd

Peter Hain yn ennill eto â mwyafrif o 9,775.

Aberafan

Hywel Francis yn fuddugol eto. 11,039 oedd ei fwyafrif y tro hwn.

Y Rhondda

Yn ôl y disgwyl, Chris Bryant enillodd eto â mantais glir o 11,553.

Caerffili

Buddugoliaeth i Wayne David dros y Ceidwadwyr ddaeth yn ail.

Gorllewin Caerdydd

Er i'r Ceidwadwyr lygadu hon, llwyddodd Kevin Brennan i ddal ei afael ar y sedd â mwyafrif o 4,750.

Torfaen

Llwyddiant arall i Paul Murphy â 9,356 o fwyafrif.

Cwm Cynon

Ann Clwyd fydd yn cynrychioli'r etholaeth eto wedi iddi guro Plaid Cymru o 9,617 pleidlais. Etholwyd hi'n gyntaf yn 1984.

Pontypridd

Owen Smith yw Aelod Seneddol newydd Pontypridd a hynny gyda mwyafrif o 2,785.

Gorllewin Abertawe

Wedi i Alan Williams gynrychioli'r etholaeth rhwng 1964 a 2005 fe benderfynodd ymddeol.

Llwyddodd Geraint Davies i ddal gafael ar y sedd i'r Blaid Lafur ond dim ond 504 o fwyafrif oedd ganddo dros y Democratiaid Rhyddfrydol.
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific