British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 7 Mai 2010, 08:54 GMT 09:54 UK
Y Noson Fawr gam wrth gam

Wrth i ganlyniadau etholiad 2010 gael eu cyhoeddi, Newyddion Arlein BBC Cymru yn bwrw golwg ar noson gyffrous yng Nghymru.

Am y manylion llawn o'ch etholaeth chi, cliciwch yma .


09.50: Cadarnhad na all yr un blaid ennill mwyafrif clir, ac felly mae gan y Deyrnas Unedig Senedd grog.

0615: Canran pleidlais Llafur yng Nghymru oedd 36.2%, y waetha mewn etholiad cyffredinol yng Nghymru ers 1918 tra bod canran pleidlais y Ceidwadwyr yn 26.1%, yr orau ers 1992.

Er gwaetha colli Maldwyn, hwn oedd y canlyniad gorau i'r Democratiaid Rhyddfrydol (20.1% o'r bleidlais) ers 1983 ac roedd canran Plaid Cymru (11.3%) y waetha ers Etholiad Cyffredinol 1997.

0515: Canlyniadau Cymru i gyd wedi eu cyhoeddi. Llafur wedi ennill 26 sedd, Ceidwadwyr wedi ennill wyth sedd a thair sedd yr un i'r Democratiaid Rhyddfrydol a Phlaid Cymru

0514: Ceidwadwyr yn ennill Gogledd Caerdydd - Julie Morgan yn colli ei sedd

0429: Ceidwadwyr Cymru wedi ennill saith sedd yng Nghymru, Llafur wedi ennill 26, Democratiaid Rhyddfrydol yn ennill tair a Phlaid Cymru yn ennill tair

0417: Ceidwadwyr yn cadw etholaeth Preseli Penfro

0400: Dywedodd y sylwebydd Richard Wyn Jones ei bod yn "noson ryfeddol i'r Blaid Lafur". "Dwi'n rhyfeddu gweld y canlyniadau," meddai.

0355: Ceidwadwyr yn ennill Gorllewin Caerfyrddin a De Penfro - Nick Ainger yn colli ei sedd

0351: Ceidwadwyr yn cadw etholaeth Mynwy

0345: Ailgyfri yn etholaeth Gogledd Caerdydd am fod y canlyniad, yn ôl y sôn, yn "agos iawn" rhwng y Blaid Lafur a'r Ceidwadwyr

0340: Llafur yn cadw Pontypridd

0333: Ann Clwyd yn parhau yn AS Llafur Cwm Cynon

0329: Llafur yn cadw etholaeth Gorllewin Caerdydd

0327: Llafur yn cadw Torfaen

0315: Democratiaid Rhyddfrydol yn cadw Canol Caerdydd

0312: Democratiaid Rhyddfrydol yn cadw Brycheiniog a Maesyfed

0309: Llafur yn cadw'r Rhondda

0308: Peter Hain yn cael ei ailethol yn Aelod Seneddol Castell-nedd

0306: Llafur yn cadw Delyn

0305: Llafur yn cadw Alun a Glannau Dyfrdwy

0305: Llafur yn Cadw Pen-y-bont ar Ogwr

0305: Llafur yn cadw Aberafan

0255: Llafur yn cadw etholaeth Gwyr

0253: Llafur yn cadw etholaeth De Caerdydd a Phenarth

0251: Ceidwadwyr yn cadw etholaeth Gorllewin Clwyd

0246: Llafur a Dai Harvard yn cadw etholaeth Merthyr Tudful a Rhymni

0245: Paul Flynn yn dal ei afael ar etholaeth Gorllewin Casnewydd dros y Blaid Lafur

0236: Plaid Cymru yn ennill sedd newydd Dwyfor Meirionnydd ac Elfyn Llwyd yn dychwelyd i San Steffan

0233: Llafur yn cadw Gorllewin Abertawe

0233: Llafur yn cadw Ogwr

0227: Plaid Cymru yn cadw etholaeth Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr wrth i Jonathan Edwards gael ei ethol yn AS newydd

0225: Llafur yn cadw Caerffili

0223: Lembit Opik yn colli ei sedd wrth i Glyn Davies gael ei ethol yn AS Ceidwadol Maldwyn

0221: Llafur yn cadw Dwyrain Abertawe

0220: Alun Cairns yn cael ei ethol yn AS Bro Morgannwg dros y Blaid Geidwadol

0218: Y Democratiaid Rhyddfrydol yn cadw sedd Ceredigion

0213: Y Ceidwadwyr yn ennill eu sedd gyntaf yng Nghymru wrth i Guto Bebb gael ei ethol yn AS Aberconwy

0203: Llafur yn cadw Dwyrain Casnewydd

0152: Llafur yn ennill Blaenau Gwent

0149: Llafur yn cadw Wrecsam

0140: Llafur yn dal eu gafael ar etholaeth Islwyn ag Aelod Seneddol newydd, Christopher Evans

0138: Aelod Seneddol newydd yn cael ei hethol yn Ne Clwyd wrth i Susan Elan Jones gadw'r sedd i'r Blaid Lafur

0136: Llafur yn cadw etholaeth Llanelli

0127: Y sylwebydd Richard Wyn Jones yn dweud bod canlyniad Dyffryn Clwyd yn arwyddocaol gan fod y Ceidwadwyr wedi gobeithio ennill y sedd. "Hynny yw nid na wnaethon nhw ennill ond doedden nhw ddim yn agos at wneud hynny gyda mwyafrif diogel i Chris Ruane." Awgrymodd y byddai'n noson dda i Lafur Cymru ac nid cystal â'r disgwyl i'r Ceidwadwyr.

0122: Llafur yn cadw Dyffryn Clwyd

0117: Llafur yn cadw etholaeth Ynys Môn

0100: Plaid Cymru yn ennill sedd Arfon

0019: Fe fydd y Comisiwn Etholiadol yn cynnal ymchwiliad i'r ffaith bod nifer ddim wedi pleidleisio

2340: Rhodri Morgan a'r Arglwydd Roberts o Landudno yn dweud bod hi'n rhy gynnar i ddarogan y canlyniad ac i ddibynnu ar y ffigyrau yn yr arolwg

2200: Arolwg wrth i'r gorsafoedd gau ar ran BBC, ITV a SKY yn rhagweld Senedd grog - Ceidwadwyr 307, Llafur 255, Dem Rhydd 59, Eraill 29.

2200: Y blychau pleidleisio yn cau ac yn cael eu symud i'r canolfannau cyfri ledled Cymru.
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific